Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); Recep Tayyip Erdoğan hakkında Vatana İhanetten…

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); Recep Tayyip Erdoğan hakkında Vatana İhanet ve Anayasayı ihlalden Yüce Divan da yargılanması için Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci yazar Ruşen Çakır’ın webtv olarak yayın yapan MEDYASCOPETV de yer alan 27.10.2016 tarihli yayında, gazeteci yazar Levent Gültekin’in  R. Tayyip Erdoğan’ın BAŞDANIŞMANI olan bir arkadaşının itiraflarını dile getirmiştir.

Başdanışman, R. Tayyip Erdoğan’ın  “bilerek ülkeyi böldüğünü, hatta bir yerlere çalıştığını”açık bir şekilde dile getirmiştir. https://www.youtube.com/watch?v=F-wZWvpZT1U (iletişim tarihi 23.02.2017)’de yer alan link incelendiğinde görüleceği üzere;

“Levent Gültekin : (Başdanışman arkadaşının ağzından) Kendi bana dedi: Sen dedi Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyorsun.

“Ruşen Çakır: Biz daha fazla eleştiriyoruz.

“Levent Gültekin: Hayır yanlış yapıyorsun.  Yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun, dedi. Hayır yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Bilerek, bilerek ülkeyi bölmeye çalışıyor, dedi.

“Ruşen Çakır: Bu çok büyük bir suçlama…

Levent Gültekin: Bak, ben o kadar demedim. Güya muhalifim. Tayyip Erdoğan düşmanı, tırnak içinde, Tayyip Erdoğan. O bile beni ürküttü. O zaman, nasıl yani,  dedim ya söyleyemiyorum  adını koyamıyorum dedi. Ama Tayyip Erdoğan, bence, dedi, bir yere çalışıyor dedi. Tamam, şimdi bunu diyen bir adamın sabah akşam “Reisimize kalkan eller kırılsın” diye twit attığını gördüğümde ayarım bozuluyor.

“Ruşen Çakır: Şimdi herkes Twitter’a girip reisime  kalkan eller kırılsın tweetini kim attı…

“Levent Gültekin: Yani ayarım bozuluyor. Boru değil ki. Duyuyorum mesela, yani duyuyorum. Dün duydum. İşte geçen hafta da o yazıyı yazmadan önce duydum. Bakanlardan bir tanesi, benim de arkadaşımın olduğu bir sohbete gidiyor. Orada diyor ki “Yav iyice delirdi. Artık biz de uğraşamıyoruz. Bize de kapattı bütün şeyi, şarteli bize de. Bizi de duymuyor artık.” Onu diyen bakan e kardeşim…”

Görüldüğü gibi yapılan konuşma ve itham dehşet vericidir.

Ayrıca R. Tayyip Erdoğan’ın ve ekibinin bir proje ürünü olduğu ve bu projeye göre; “İsrail’in güvenliğinin arttırılması, önündeki engellerin kaldırılması, Büyük Ortadoğu projesinin uygulanması yani sınırların değişmesi, İslam’ın yeniden yorumlanması konusunda” anlaşıldığını Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı net ve açık bir şekilde şöyle ortaya koymuştur:

“Bana göre öyle bir teklif Türkiye’nin bölünmesi, İslam’ın tahrip edilmesiydi. Sırf Türkiye’nin değil, Büyük Ortadoğu projesi bütün Ortadoğu’daki ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi, ekonomik imkanların küresel güçlere bağlanması demektir.” (http://odatv.com/akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200.html) diyerek işin vahametini de açık bir şekilde vurgulamıştır.

R. Tayyip Erdoğan ve ekibine karşı ettikleri yemine bağlı kalmadan sürekli tekrarladıkları Anayasayı İhlal eylem ve işlemleri nedeniyle, Parti olarak biz; sürekli suç duyurularında bulunmaktayız. Ancak, şimdiye kadar Cumhuriyeti, Anayasa’yı ve Hukukun Üstünlüğünü korumak ve kollamakla görevli hiçbir Cumhuriyet Savcısı bu kişiler hakkında soruşturma başlatmamış, başlatamamıştır. Yani Yürütme Organlarının başında bulunan kişi ve kişilerin sanki “suç işleme özgürlükleri” varmış gibi, her gün Anayasayı ve yasaları ihlal etmeleri görmezden gelinmektedir.

Yukarıda belirtilen beyanlar ve T. Erdoğan’ın Batılı Emperyalistlerle vardığı anlaşmalar açıkça Anayasa ihlali olup “Vatana İhanet” suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle; Cumhuriyet Savcılığını CMK m.160 ve m. 161 kapsamında göreve çağırıyoruz. Soruşturması yapılacak kişinin Cumhurbaşkanı sıfatını taşımasının hukuk nezdinde hiçbir önemi yoktur. Hukukun işletilmesi önemlidir. Bu görev de Cumhuriyet Savcılarına düşmektedir.

Biz Vatana ve Halkımıza olan sorumluluğumuz gereği suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu açık suçlar karşısında işlem yapmayan savcılar da suç işleyeceklerdir. Belki bugün AKP’nin hukuk bürolarına dönmüş yargıdan bu suçların soruşturulması sümenaltı edilebilir ama, Demokratik Halk İktidarında bu suçların hesabı tek tek sorulacaktır. 24.02.2017

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email