Halkın Kurtuluş Partisi haksız kazanç elde eden AKP Eski Milletvekili ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu!

Basında yer alan bir kısım haberlere göre ;

Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak’ın, 2012 yılında, AKP’li Konya Meram Belediyesi tarafından düzenlenen 30 günlük Ramazan programı sunduğu ve  “Meram’a Geldim” adlı program için  1 milyon 200 bin TL para aldığı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu bedel AKP’li Meram Belediyesi’nin iştiraki olan Pelitaş şirketi tarafından Uğur Işılak’a ödenmiştir. Bu ödemenin yapıldığına ilişkin faturada ayrıca haber içerisinde sunulmuştur.

Söz konusu meblağ özellikle  6 yıl öncesinin şartlarına göre düşünüldüğünde astronomik bir meblağdır. Böyle bir ücretin 30 gün yalnızca sunuculuk ve şarkıcılık yapan birine verilmiş olması kamunun zarara uğratılması anlamına gelir. Kaldı ki bu konuda belediyenin yapacağı hizmet alımı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabidir. Ayrıca Kamu İhale Kanunu’nda sayılan istisna doğrudan alımlardan sayılsa bile bu konuda fiyat araştırması yapılmış olması gerekir.

Meram Belediyesi’nin o zamanki yetkililerinin ihalelerde saydamlık, rekabet, eşitlik, gizlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini çiğnediği görülmektedir. Söz konusu kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklı olarak mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında ciddi bir eksilme olduğu açıktır.  Dolayısıyla  bu haber tek başına bile bir suç duyurusu niteliği taşımaktadır.

Söz konusu haksız ve astronomik meblağın ödenerek kamuyu zarara uğrattığı düşünülen  Meram Belediyesi’nin bir önceki Başkanı Serdar Kalaycı, dönemin Belediye Meclis Üyeleri ile diğer diğer görevliler ve ödemeyi alan Uğur Işılak hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Halkın Kurtuluş Partisi açıkça işlenmiş bu tür suçların göz ardı edilmemesi, siyasi saiklerle tüm bu yasadışı işlerin üstü örtülmemesi için elinden gelen gayreti bu güne kadar göstermiş bundan sonra da gösterecektir.

Suç duyurusu dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA  BULUNAN:

,Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ                : Av. Metin BAYYAR, Av. F.Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN,

Ortak Adres: Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhıye ANKARA

Ş Ü P H E L İ L E  R:

1- Serdar Kalaycı- Meram Eski Belediye Başkanı

2- Uğur IŞILAK – Eski AKP Milletvekili

3-  Dönemin Meram Belediyesi Belediye  Meclis Üyeleri,

4- Dönemin Meram Belediye Başkanlığı Bünyesinde görev yapan tüm ihale komisyon üyeleri

5- Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren,  görmezden gelen diğer kamu görevlileri.

S U Ç                                     : Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257) Görevi İhmal (TCK 257/2 fıkra) İhaleye Fesat Karıştırma (TCK 235. Md.),  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. Maddesini ihlal

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:

Basında yer alan bir kısım haberlere göre ;

Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak’ın, 2012 yılında, AKP’li Konya Meram Belediyesi tarafından düzenlenen 30 günlük Ramazan programı sunduğu ve  “Meram’a Geldim” adlı program için  1 milyon 200 bin TL para aldığı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu bedel AKP’li Meram Belediyesi’nin iştiraki olan Pelitaş şirketi tarafından Uğur Işılak’a, ödenmiştir. Bu ödemenin yapıldığına ilişkin faturada ayrıca haber içerisinde sunulmuştur. (EK-1) Kaynak: ( https://odatv.com/boyle-soyuldun-konyali-13111836.html )

Söz konusu meblağ özellikle  6 yıl öncesinin şartlarına göre düşünüldüğünde astronomik bir meblağdır. Böyle bir ücretin 30 gün yalnızca sunuculuk ve şarkıcılık yapan birine verilmiş olması kamunun zarara uğratılması anlamına gelir. Kaldı ki bu konuda belediyenin yapacağı hizmet alımı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabidir. Ayrıca Kamu İhale Kanunu’nda sayılan istisna doğrudan alımlardan sayılsa bile bu konuda fiyat araştırması yapılmış olması gerekir.

Meram Belediyesi yetkililerinin ihalelerde saydamlık, rekabet, eşitlik, gizlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini çiğnediği görülmektedir. Söz konusu kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklı olarak mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında ciddi bir eksilme olduğu açıktır.  Dolayısıyla  bu haber tek başına bile bir suç duyurusu niteliği taşımaktadır.

Yukarıda işlendiği açık bir çok suç göz ardı edilmemesi, siyasi saiklerle tüm bu yasadışı işlerin üstü örtülmemesi için müvekkil Parti bu ve benzer konularda defalarca suç duyurularında bulunmuştur. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır.

Tüm bu  sebeplerle, şüpheli olarak belirtilen ihale süreçlerine fesat karıştırmış kamu görevlileri ile soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer sorumlular hakkında kamu davası açılması için işbu suç duyurusunu yapmak zorunlu olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca resen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun anılan suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 16/11/2018

                Suç Duyurusunda Bulunan  

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

      Vekilleri  

Av. Metin BAYYAR                       Av. Sait KIRAN 

Av. Azime Ayça OKUR                Av. Doğan ERKAN

EK :

– Ödemeye ilişkin haberdeki fatura

– Vekaletname

Print Friendly, PDF & Email