HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL MERKEZ 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL MERKEZ 5. OLAĞAN GENEL KURUL

İLANI

Partimizin 5. Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2022 tarihinde saat 11.00’de “Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA” adresindeki Parti Genel Merkez toplantı salonunda tüzüğün 9. maddesi uyarınca bütün üyelerin katılımı ile aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantı aynı yerde ve aynı gündemle 20 Mart 2022 tarihinde saat 11.00’de toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Genel Başkanın açılış konuşması,

2- Divanın oluşturulması,

3- Saygı duruşu,

4- Çalışma Raporu ile Mali Raporun sunulması, görüşülmesi ve oylanması,

5- Tüzük değişiklilerinin sunulması ve oylanması,

6- Seçimler

a) Genel Başkan Seçimi,

b) 20 Asil 9 Yedek Merkez Yürütme Kurulu üyesinin seçimi,

c) 7 Asil 4 Yedek Merkez Disiplin Kurulu üyesinin seçimi,

7- Kapanış.

02.03.2022

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email