Halkımız zam ihanetine uğramaya devam ediyor! İBB’nin toplu ulaşıma yaptığı zamlar halka ihanettir!

Sevgi ve Saygıdeğer Halkımız;

ABD-AB Emperyalistlerine uşaklıkta, halkımıza ihanet ve zulmetmekte sınır tanımayan, ABD yapımı AKP’giller’in, işsizliği ve pahalılığı yaratan Parababalarını rahatlatmak için yaptığı zamlar yetmiyor.

Peşinden, sözüm ona muhalefeti oynayan CHP’nin Belediyeleri de sırasıyla ve aksatmadan zam yağmurlarına devam ediyorlar.

Bugün de İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. İstanbul kart tam bilet ücreti 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, İstanbul mavi kart aylık fiyatı, tam bilet 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı. Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL’den 22.25 TL’ye çıktı. Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

Açlık sınırı 11 bin 658 TL, yoksulluk sınırı 37 bin 974 TL (Türk-İş) iken; Asgari ücretin daha doğrusu sefalet ücretinin 11 bin 402 TL olduğu ve daha ceplere girmeden asgari ücretin alım gücünün zamlar karşısında 10 bin 414 liraya düştüğü, emekli vatandaşlarımıza reva görülen 7 bin 500 TL’nin alım gücünün ise zamlar karşısında 5 bin 719 liraya düştüğü, halkımızı inim inim inleten, ölümlerden ölüm beğendiren yaşadığı pahalılık cehenneminde, bir de İBB’nin toplu taşımaya yaptığı zamların çekilir yanı kalmadı.

Bir emekçi kardeşimizin işe gidip gelirken kullandığı aylık mavi kart ücreti 1.177 lira oldu. Yani asgari ücretin onda birinden fazla tutuyor.

Geriye kalanla nasıl barınılacak? Nasıl geçim sağlanacak? Her ay artan elektrik, su ve diğer faturalalar nasıl ödenecek?

Hal böyleyken, İBB utanmadan,  “Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir”, açıklaması yapıyor.

CHP’li Belediyeler de halkın sorunlarına çare olması gerekirken, tersine halkımıza reva gördükleri zamları aklileştirmeye, meşrulaştırmaya çalışarak AKP’giller’den bir farkları olmadıklarını gösteriyorlar.

Yapılan tüm zamlar halka ihanettir, derhal geri alınmalıdır!

Halkın gerçek iktidarında böyle sorunlar yaşanmaz. Partimiz öncülüğünde kurulacak Halkın İktidarında;

1- GELİR POLİTİKASI: Memleketin her bölgesi için özel GEÇİM ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksleri, yalnız bakanlık ya da ticaret odaları değil, işçi, memur, esnaf, aydın ve köylü örgütleri de hazırlayacak. Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim endekslerine göre uygulanacak.

2- FİYAT POLİTİKASI: İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının, en az gelirinden ne kadarı ile karşılanacağı, barometrenin ibresi gibi, göz önünde tutulacak. Meselâ: Kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok 10’da birini geçmeyecek.

İnsana yaraşan bu hakça düzen, yani Halkın İktidarı er geç kurulacak. Buna inancımız tamdır.

Bu rezil düzen böyle sürüp gitmeyecek. Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, devam ettirdiğimiz İkinci Kurtuluş Savaşı’mızda da ABD-AB Emperyalistlerini ve yerli uşaklarını ülkemizden defedeceğiz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak halkımızı başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere örgütleyip, Halkın İktidarını kuracağız. Parababalarının sömürü ve yağma düzenini ortadan kaldıracağız. Halkın İktidarında Parababalarının bu zulmüne son vererek işsizliğin, pahalılığın, zammın, zulmün, sömürünün bulunmadığı, insana yaraşan ve insanın toplumun efendisi olduğu bir hayat sunacağız halkımıza.

08.08.2023

    HKP İstanbul İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email