H.K.G Davasını Takip Etmeye Devam Ediyoruz: Ortaçağcı Din Tacirlerinin Kadınlarımıza, Kızlarımıza, Çocuklarımıza Kirli Ellerini Uzatmalarına İzin Vermeyeceğiz!

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı adlı yılan yuvasının kurucusu Ortaçağcı Yusuf Ziya Gümüşel’in henüz altı yaşındaki kızı H.K.G’yi tarikat üyesi Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirip yıllar boyu tecavüze maruz bırakmasına ilişkin görülen davayı, en başından itibaren olduğu gibi bugün de takip ettik.  Davanın İstinaf tarafından bozulmasının ardından, Ortaçağcıların yeniden yargılanmalarına İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.

Duruşma öncesi bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını İstanbul İl Yöneticimiz Av. Pınar Akbina Karaman yaptı. Pınar Yoldaş açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu davaya en başından müdahale talebinde bulunmuştuk. Aynı zamanda Hiranur Vakfı’nın kapatılması için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuruda da bulunduk Bu dava basit bir cinsel istismar davası değildir. Aynı zamanda oralarda ömürleri talan edilen kız çocuklarının neler çektiğini ortaya çıkaran, küçücük çocukların cemaatlerde, tarikatlarda nasıl istismar edildiğini, beyinlerinin Ortaçağcı gericilikle nasıl yıkandığını da bir bir ortaya döken bir davadır. AKP’giller, gencecik çocuklarımızı, kadınlarımızı Ortaçağcı gerici zihniyetle zehirliyorlar.

Ama biz buna sessiz kalacak mıyız?

Hayır!

Biz sonuna kadar Laikliği savunmak zorundayız. Laikliği savunmaktan, çocuklarımız, kadınlarımız için gerçek özgürlük olan Laikliği savunmaktan başka hiçbir çaremiz yok. İşte bunun için Halkın Kurtuluş Partisi olarak sonuna kadar mücadele ettik ve ediyoruz.”

Basın açıklamamızda “Ortaçağcı, Gerici Cemaatler, Tarikatlar Kapatılsın” ozaliti açarak, “Cemaatler, Tarikatlar Kapatılsın”,“Laiklik Kadının Çocuğun Özgürlüğüdür”,“Laiklik Kadının Çocuğun Güvencesidir”, sloganları attık.

Basın açıklamasının ardından davayı takip etmek üzere Parti Avukatlarımız duruşma salonuna gittiler.

Duruşma 16 Temmuz’a ertelendi.

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’un da söylediği gibi, “Biz yarım yüzyılı aşkındır hep söylüyoruz; Bu tarikat, cemaat denilen yapıların tamamı Ortaçağcı birer din derebeyliğidir. Bunlar demokrasiye de, Laikliğe de, Özgürlüğe de, sorgulayan akla da, vicdana da, insancıl olan her türlü değerlere ve kadına onulmaz bir biçimde düşmandırlar.”

Bu Ortaçağcı gerici zihniyetlere karşı mücadelemiz sürüyor, sürecek. Kadının ve çocuğun güvencesi olan Laikliği savunmaya, korumaya; Ortaçağ özlemcisi kadın, çocuk düşmanı Hiranur Vakfı ve tüm yılan yuvası tarikatlardan, cemaatlerden hesap sormaya devam edeceğiz.

10 Haziran 2024
HKP İstanbul İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email