Günümüzün DEHAKLARI olan ABD-AB Emperyalistlerine ve Ortaçağcı İrticacılara Karşı Mücadeleyi Yükseltme Günü Olmalıdır NEWROZ

 

Günümüzün DEHAKLARI olan ABD-AB Emperyalistlerine ve Ortaçağcı İrticacılara Karşı Mücadeleyi Yükseltme Günü Olmalıdır NEWROZ 

İşte o zaman Demirci KAWA’nın Devrimci Geleneği devam ettirilebilir. Nasıl ki Demirci KAWA, Kürt Halkını ezip sömüren zalim Dehak’a karşı halkı örgütleyip zafere ulaştırmış ve isyan ateşini tutuşturmuşsa, bugünün Kawaları olan Devrimcilerin görevi de; AB-D Emperyalistlerine ve onların yerli ortaklarına karşı İkinci Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyip Halklarımızı nihai zafere bir daha geri dönmemecesine ulaştırmaktır. Bu görev başarıldığı gün Devrimcilerimiz, Demirci Kawa’ya layık olabilecekler, O’nun yakmış olduğu isyan ateşini daha da yükseltmiş olacaklardır. Kürt ve Türk Halkının, günümüzün Zalim Dehaklarını, özgürlük ve bağımsızlık uğruna kanla suladıkları topraklarımızdan kovaladıkları gün NEWROZ ateşi tüm Dünya Halklarına ışık olacak, yol gösterecektir. İşte o zaman Demirci KAWA’nın devrimci geleneğini sürdüren onurlu bir yaşama Türk ve Kürt Halkları kavuşacaklardır.

Bugün Demirci KAWA olabilmenin, O’nun Devrimci Geleneğini sürdürebilmenin, Kürt ve Türk Halkını o gelecek Yeni Güne yani Devrime kavuşturabilmenin yolu çizilmiş, önümüze konmuştur.

Bugün Demirci KAWA olmak, Antiemperyalist olmak demektir. Sadece ABD Emperyalizmi değil, Irak, Afganistan, Libya gibi ülkelerde bu Başhaydutla birlikte tüm canavarlıklara ortak olan AB Emperyalizmine de, Japon Emperyalizmine de karşı olmaktır bugün Demirci KAWA olabilmek. Demirci KAWA’nın Devrimci geleneğini sürdürmek, Kürt Sorunu’nda Amerikancı ve AB’ci çözüme karşı çıkmayı gerektirmektedir.

Bugün Demirci KAWA olmak, Antifeodal olmak demektir. Tefeci-Bezirgân Sermayeye, onun ideolojisi Ilımlı İslama (yani ülkemizi Ortaçağ karanlığına götürecek olan Tefeci-Bezirgân Şeriatına) ve onun simgesi Türbana, onların siyasi plandaki temsilcileri Tayyipgiller’e karşı mücadele etmektir bugün Demirci KAWA olabilmek. Bunların topunun lağım deliğinden aşağıya süpürüldüğü günler için mücadeleyi yükseltmekten geçer Demirci KAWA olabilmenin yolu.

Bugün Demirci KAWA olmak, Antişovenist olmak demektir. Tam bir eşitlik ve kardeşlik temelinde Edirne’den Çin Sınırına uzanacak Kürt-Türk Federasyonunu (Halk Cumhuriyeti’ni) savunmaktan, Kürt Halkının Kendi Kaderini Tayin Hakkına da sonuna kadar saygı duymaktan geçer Demirci KAWA olabilmenin yolu. Kürt ve Türk Halkının binlerce yıllık kardeşliğini dinamitleyecek emperyalist çözümü değil, bu toprakları “hiçbir emperyalist saldırganın ele geçiremeyeceği, sarsamayacağı çelikten sağlam ve yüksek dağlardan sarp bir kale” yapacak olan Devrimci çözümü inatla savunmaktan geçer, Demirci KAWA’nın insanlığa mirası olan Devrimci geleneği devam ettirebilmenin yolu.

Bugün Demirci KAWA olmak, Ortadoğu’da İkinci bir İsrail yani DEHAK demek olan, AB-D Emperyalistlerinin “Özgür Kürdistan” projesine karşı çıkmak, antiemperyalist Kürdistan’ı savunmak, gerçekleştirmek için mücadele vermek demektir.

Bugün Demirci KAWA olmak, AB-D Emperyalistleri tarafından zulme ve yıkıma uğratılan Ortadoğu Halklarının yanında olmak demektir. Libya Halkıyla, Suriye Halkıyla dayanışmayı gerektirmektedir, KAWA’nın mirasına sahip çıkabilmenin yolu.

Bugün Demirci KAWA olmak, AB-D Emperyalistlerinin Yeni Sevr Projesine karşı çıkmak demektir. Ülkemizin en az üç parçaya bölünmesine, Türk ve Kürt Halkının kanlı boğazlaşması demek olan bu projenin boşa çıkarılması için mücadeledir Demirci KAWA olabilmek.

Bugün Demirci KAWA olmak, AB-D Emperyalistleri ve Tayyipgiller’in bin yıllık kardeşliği bozma çabalarına inat, birlikte tıpkı Malazgirt’te Alparslan’ın Ordusu’nda olduğu gibi, İstanbul’un Fethinde Fatih’in Ordusu’nda olduğu gibi, Çanakkale’de, Birinci Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, birlikte mücadeleyi, kardeşliği haykırmak demektir.

Bugün Demirci KAWA olmak, Kürt Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü sembolize eden NEWROZ geleneğini yaşatmak, Halkların kardeşliği sözünü yaşama geçirme mücadelesinde birlikte sömürü ve zulme karşı açtığımız bayrağı zafere ulaşana kadar yere düşürmemek demektir.

Demirci KAWA olmak, O’nun Devrimci geleneğini devam ettirmek, vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölümü yeğlemektir.

Demirci KAWA olmanın bütün gereklerini yerine getiren Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğulları ve kızları Kurtuluş Partililer olarak KAWA’ya sözümüzdür:

Emperyalistlerin ve yerli satılmışların bütün heveslerini yine kursaklarında bırakacağız. Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi yine Kürt kardeşlerimizle omuz omuza vererek İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı vereceğiz.

Halkımızla, onun bir parçası olan Bilim İnsanlarımızla, Ordu Gençliği’mizle ve bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Kürt Kardeşlerimizle el ele Devrimci Demokratik Halk İktidarını kuracak ve oradan kesintisizce SOSYALİZM’e geçeceğiz. 21.03.2012

 

Bijî Newroz!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Newroz Piroz Be!

Newroz Kawa’nın Dehak’ın Değil!

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email