Gerçek İnsan Gerçek Devrimci Orhan Özer Yoldaş bedence aramızdan ayrılışının yıldönümünde salon etkinliği ile anıldı

Son nefesine kadar örgütlü mücadeleden vazgeçmeyen, en ufak bir ikircikliğe düşmeden, insana yaraşır bir dünya için bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadeleyi bir an olsun bırakmayan, işçilerin Orhan Babasını, gençlerin Orhan Amcasını, çocuklarımızın Orhan Dedesini, Konya Devrimci Ortamının Ulu Çınarını; avukatlığını da yaptığı Nakliyat-İş Konya Bölge Temsilciliği Salonunda andık. Anısı mücadelemizde yol gösteren ışık olacaktır.

Anmamız başta Orhan Özer olmak üzere, tüm devrim şehitlerimiz için saygı duruşu ile başladı.

Açılış konuşmasını Batuhan Kuşçu Yoldaş’ımız yaptı. Yoldaşımız coşkulu konuşmasını “İnsanlığın kurtuluşu davasına olan inancını ömrünün son nefesine dek hiçbir zaman kaybetmedi. Kararlı ve onurlu duruşu ile bize daima ağabeylik etti.12 Eylül faşizminin baskılarına karşı yiğitçe mücadelesini sürdürdü ve Devrimci Derleniş bayrağını bir an olsun elinden bırakmadı. İşçilerin Orhan babası, ne zaman bir işçi dara düşse her zaman yanındaydı. Orhan Özer Yoldaşın mücadele bayrağını bizler devraldık, bu devrim bayrağını onurluca ve aynı kararlılıkla dalgalandırmaya devam edeceğiz.” sözleriyle tamamladı.

Daha sonra Partimizin Genel Sekreteri Av. Ali Serdar Çıngı konuşmasını yaptı. Genel Sekreterimiz konuşmasında, Orhan Özer Yoldaş’ımızla ilgili anılarından, sonunu düşünmeden girdikleri ortak Devrimci Kavgalarından bahsetti.

Ali Serdar Yoldaş’ımız konuşmasına Anma Etkinliğine katılan, 457 gündür direnişte olan Makro işçilerini, Ambar işçilerini selamlayarak başladı.

Genel Sekreter Yoldaşımız konuşmasında Orhan Özer Yoldaş’ımızın, küçük yaşta hem işçilik yaptığını hem de öğrenciliğine devam ettiğini, örgütlü mücadeleye girdiği ilk andan itibaren Partimizin üç temel ilkesini de yaşamının her anında savunduğunu, bu ilkeler ışığında mücadele ettiğini belirtti. Bu ilkelerimizin Antiemperyalist olmak, Antişovenist olmak ve Antifeodal olmak olduğunu belirten Yoldaşımız, Orhan Özer Yoldaş’ımızın bu üç ilkeyi sahiplenen, savunan, bu ilkeler ışığında mücadele eden bütün insanlara hayatının her alanında yardım ettiğini dile getirdi. Özellikle Ceza hukuku alanında bilgisi, donanımı ve pratiğiyle de, bütün hukukçuların saygısını kazandığını, hiçbir ayrım gözetmeksizin her devrimcinin avukatlığını yaptığını, haksızlığa uğrayan emekçilerin yardımına koştuğunu anlattı.

Genel Sekreterimiz daha sonra ülkemizdeki sorunlara da değindi. Ülkemizde AKP’giller’in Muaviye-Yezid İslamı’nı kullanarak insanlarımızı kandırdığını belirtti ve AKP’giller’in ülkemizi ve halkımızı hangi noktalara getirdiğini, vatan topraklarında, insanlarımızda yarattığı tahribatı güncel örneklerle anlattı.

Suriye’de yaşananlara da değinen Yoldaşımız, AKP’giller’in kardeş ülke Suriye ile aramıza kan tohumları ektiğini, her gün analarımızın kınalı kuzularının İdlip’de, Libya’da, Suriye’de üçer beşer öldüğünü ve her türlü insani duyguyu bir kenara bırakan AKP’giller’in Reisinin kamu malı aşırıcılığına, hırsızlığına hız kesmeden devam ettiğini, AKP’giller’in ülkemize ölüm, işsizlik ve pahalılıktan başka hiçbir şey getirmediğini belirtti.

Ali Serdar Yoldaş’ımız coşkulu ve aydınlatıcı konuşmasını, “Selam Olsun Bizden Önce Geçene Selam Olsun Savaşırken Düşene, Halkız Haklıyız Yeneceğiz” sloganıyla sonlandırdı.

Genel Sekreterimizin konuşmasının ardından Ankaralı Yoldaşlarımız adına Adnan Okur Yoldaş konuşmasını yaptı. Konuşmasında Orhan Özer Yoldaş’ımızın İnsan Hakları Derneği içerisindeki militan mücadelesinden bahsetti. Orhan Özer Yoldaş’ımızın siyasi mücadelesinde hep net, cepheden, ideolojisinde en ufak bir ödün vermeden hareket ettiğini anlattı, Adnan Yoldaş’ımız. Ankaralı Yoldaşlar olarak başta Orhan Özer Yoldaş’ın anmaları olmak üzere diğer etkinliklere ve anmalara katılacaklarını belirtti.

Daha Sonra söz alan Partimizin Konya İl Yöneticisi ve MYK üyesi, Nakliyat-İş Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Ünver Yoldaş, Orhan Özer Yoldaş’ımızın İşçi Sınıfı içerisindeki mücadelelerini, Ambarlar örgütlenmesindeki paha biçilemez katkılarını anlattı. Ve Devrimci Sendikal Mücadelenin tek savunucusu ve uygulayıcısı Nakliyat-İş’in örgütlenmelerini anlattı.

Mehmet Ünver Yoldaş’ımız konuşmasını tamamladıktan sonra Kurtuluş Partisi Gençliğinden Derviş Ali Yoldaş bir konuşma gerçekleştirdi. Sözlerine Devrimler Kartalı Lenin’in Usta’nın Sverdlov Yoldaş’a söylediği söz ile başladı:

“En ateşli zamanlarda ülkenin ihtiyaç duyduğu büyük örgütsel çalışmayı başaranlardan birisidir. Kendisi olağanüstü bir örgütçülük yeteneğini geliştirmiş olan bu insanın yerine başka birini asla koyamayız, onun boşluğunu asla telafi edemeyiz.”

Yoldaş’ımız konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler de Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Orhan Amcamız, Yoldaşımız için aynı hisleri barındırıyoruz. Orhan Amcamızın yeri asla doldurulamaz. Orhan Amcamız yaşamı boyunca her zaman mücadele etti. Bizler de ondan devraldığımız mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

Daha sonra gençlik sorunlarına değinen Derviş Ali Yoldaş konuşmasında AKP’giller’in ülkemizde bilimsel eğitimi yok etmeye çalıştığını, bilimsel eğitim yerine çağdışı, gerici eğitimin dayatıldığını, bizlerin bilimsel, demokratik eğitim mücadelesi verdiğini, AKP’giller’in eğitim modelinin amacının dindar ve kindar genç nesil ürettiğini, ancak Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bu gidişata sessiz kalmayacaklarını, öğrenci kardeşlerimizin AKP’giller’in kindar ve dindar nesil projesine kurban olmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Genç Yoldaşımız Sözlerini, “Örgütleneceğiz. Güçleneceğiz. AKP’giller’i ve onların getirdikleri her türlü sistemi tarihin çöplüğüne göndereceğiz, bir daha kullanmamak üzere. Bu bizim gençlerimize ve halkımıza sözümüzdür. Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi diyerek tamamladı.

Anma Etkinliğimiz bittikten sonra yoldaşlarımızla birlikte Konya Makro Market Direnişçi İşçilerinin eylemine desteğe gittik.

İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesine ömrünü vakfeden, damarlarında kan aktığı sürece mücadele etmiş, Ustası Hikmet Kıvılcımlı’nın gösterdiği yoldan bir an bile olsun sapmamış, ömrünün son anına kadar yürüdüğü bu yolu ışıklar saçarak aydınlatmış Orhan Özer Yoldaş’ımız unutulmayacak. Anıları daima mücadelemizde yol gösterecektir.

Orhan Özer Yoldaş ölümsüzdür.

23 Şubat 2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Konya İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email