Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’tan yeni kitap: “Ömürleri Talan Edilen Kız Çocukları”

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut‘un, her biri birer Din Derebeyliği olan “cemaat ve tarikat” adlı tekke ve zaviyelerde, Kur’an Kurslarında, İmam Hatiplerde ömürleri talan edilen, 6 yaşında evlendirilen, tecavüze uğrayan masum kız çocuklarının yaşadıkları cehennemcil felaketi; nedenleri ve tarihsel arka planıyla birlikte ele aldığı yeni kitabı çok yakında Derleniş Yayınları’ndan çıkıyor.

Arka Kapak Yazısı:

Açıkça görüldüğü gibi arkadaşlar; felaket İsmailağacılarla, Hiranurcularla, İskenderpaşacılarla, Menzilcilerle vb.leriyle sınırlı değildir. İşte 145 bin kişilik personele sahip, insanlarımızı sadece öbür dünyaya hazırlamakla görevli bu Diyanet İşlerinin şeyhleri, mürşitleri de aynı pedofil fetvayı veriyorlar, bütün bu tarikat ve cemaatlerle birlikte.

Laiklik, modern bir toplum için hava, ekmek, su kadar elzemdir. Ve yine aynı önemde elzem olan şey de; Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitimdir, Anadilin özgürlüğüdür. Herkese Eşit, Parasız Eğitimdir. Çünkü eğitim, tıpkı sağlık gibi vazgeçilmez bir insan hakkıdır. Parayla alınıp satılamaz. Bu alanlardan kâr edilemez. Aksini düşünenler, insanlık düşmanıdırlar…

1400 yıl öncesinin Arap Yarımadası’nın Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının çürümüş ahlâkını din diye, sünnet diye, örnek ahlâk diye toplumumuza, gençlerimize sunanlar, öğretmeye kalkanlar, kesin biçimde halk düşmanıdırlar, insanlık düşmanıdırlar, vatan millet düşmanıdırlar.

Print Friendly, PDF & Email