GEMLİK – NEMTRANS DİRENİŞİ

 

DİSK/NAKLİYAT-İŞ SENDİKASINDAN;
 
İŞ BANKASI / NEMTRANS İŞVERENİNİN İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINI
PROTESTO EDİYORUZ,
 
İŞİMİZ , EKMEĞİMİZ, ANAYASAL SENDİKAL HAKKIMIZ İÇİN BURSA/GEMLİK’TEN
İSTANBUL İŞ BANKASI İŞ KULELERİNE YÜRÜYORUZ…
 
Nemtrans Loj. Hiz. ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. işletmesi Bursa/Gemlik Liman Bölgesinde lojistik hizmet veren bir firmadır. Nemtrans işletmesi lojistik sektöründeki faaliyetlerine 1991 yılında Gemnak Nakliye unvanı ile başlamıştır. Firma 2001 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. iştirakine girmiş ve 2009 yılı Mayıs ayına kadar Gemnak Nakliye olarak faaliyet göstermiş bu tarihten sonrada Nemtrans Lojistik olarak devam etmiştir.
Nemtrans’ta çalışan işçi kardeşlerimiz işverenin yasa , yönetmelik, hak-hukuk tanımadan sür git çalıştırmasına, 4857 Sayılı İş Kanununa, Yönetmeliklere aykırı bir şekilde özellikle şoförlerin günde 14-15 saate kadar çalıştırılmasına ve yapılan fazla mesai ücretlerinin ödenmemesine isyan ederek sendikalaşmaya karar vermişlerdir.

 

 

 

 
 
Sendikamız, Bursa/Gemlik’te bulunan toplam 68 işçinin çalıştığı Nemtrans Loj. Hiz. Ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. de 2010 Ekim ayında örgütlenme çalışmasına başlamıştır. 2010 Kasım ayının ilk haftası üyelik çalışması tamamlanarak 46 üye ile 05.11.2010 tarihinde Bakanlığa yetki tespiti için başvuru yapmıştır. Önümüzdeki günlerde çoğunluk tespiti gelecektir.
Nemtrans’ta örgütlülüğümüz ve yasal süreç bu aşamaya gelmişken İşveren Nemtrans’ta üyelerimize yönelik baskı ve tehditlere başlamıştır. İşveren, Nemtrans’tan alamadıkları mesai ücretleri ile ilgili olarak alacak davası açan 12 işçiyi ve 2 öncü üyemizle birlikte toplam 14 işçiyi İş Kanununun 17. maddesine göre işten çıkartmıştır. Kalan üyelerimize de Gemport’a hakları ile birlikte devir yapmayı teklif etmiştir. Kaldı ki Gemport’ta örgütlü bulunan Liman-İş Sendikası’nın Gemport’a ki toplu iş sözleşme görüşmeleri sürecinde Liman-İş Sendikası Nemtrans’ta ki işçilerinde Gemport bünyesine alınmasını önermiştir. İşveren bu öneriyi kabul etmeyerek Nemtrens işçilerinin Gemporta geçmesini istememiştir. Bu gün bunu kendisinin Nemtrans işçisine önermesi işverenin sendikamız DİSK/Nakliyat-İş’i kabullenmemesinin bir göstergesidir.
Ancak üyelerimizin tamamına yakını işverenin bu samimi olmayan önerisini kabul etmemiştir. Bunun üzerine de üyelerimiz çalıştırılmamaktadır. Şu an işten çıkartılan işçi sayısı 45’tir.
Nemtrans işvereni sendikalı, toplu iş sözleşmeli işçi çalıştırmak yerine dışarıdan araç kiralayarak hizmetlerine devam etme hesabı yapmaktadır. Bu durum tamamen Anayasal hak olan sendikal örgütlenmeye yönelik bir operasyondur.
İşveren bizim mücadelemiz sonucunda basına bir açıklamak yapmak zorunda kalmıştır. Yaptığı açıklamada gelinen aşamanın ekonomik yönden zorunlu olduğunu, çalışanları mağdur etmediklerini ve sendikal örgütlenmeye karşı olmadıklarını belirtmişlerdir.
Bu açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır. İşveren, DİSK’e bağlı bir sendikada işçilerin örgütlenmesini hazmedememiştir. Bu nedenle de Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan işçileri işyerini kapatarak işsiz bırakmıştır.
Sendikamızın ve üyelerimizin talebi, koşulsuz tüm işçilerin geri alınması ve Nemtrans’ta sendikalı ve toplu iş sözleşmeli olarak çalışmaktır.
            Sendikamız, üyelerimizin bu haklı anayasal taleplerine yönelik saldırılarına karşı 10 günden beri işyerinin önünde mücadelesini-direnişini sürdürmektedir.
Bir taraftan haklı ve onurlu direnişimiz devam ederken bir taraftan da sorunun çözümüne yönelik işveren yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır.  Ancak İşverenle yapılan bütün görüşmeler de çözüme yönelik bir sonuç alınamamıştır.
Gelinen bu aşamada sendikamız üyelerimizle birlikte yeni eylem kararı almıştır.
Buna göre:
İş Bankası/ Nemtrans Direnişçi İşçileri, sendikamız yöneticileri ile birlikte Anayasal Sendikal haklarına saygı gösterilmesi, atılan işçilerin geri alınması için, Burs/Gemlik’ten İstanbul’a, İş Bankası Genel Müdürlüğüne, yürüyüş kararı almıştır.
Bu yürüyüş aynı zamanda Türkiye genelinde İşçi Sınıfımıza ve Emekçi Halkımıza yönelik saldırılara karşı yapılan bir yürüyüş olacaktır.
Taşeronlaştırmaya, güvencesiz-esnek çalıştırmaya, Torba Yasasına, sefalet ücreti olan ve yeni belirlenen asgari ücrete, işten atmalara, işsizliğe, pahalılığa, zama-zulme, IMF’ye, Dünya Bankasına ve Emperyalizme karşı bir yürüyüştür.
Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere halk örgütlerini, İş Bankası/Nemtrans İşçilerinin onurlu Direnişi ve Yürüyüşüyle dayanışmaya çağırıyoruz.
 
v     Yaşasın İş Bankası/ Nemtrans İşçilerinin Onurlu Direnişi ve Mücadelesi…
v     Yaşasın Bursa/Gemlik-İstanbul Yürüyüşümüz…
v     İşten Atılan İşçiler Geri Alınsın, Anayasal Sendikal Haklarına Saygı Gösterilsin
v     İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız…
v     İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek…
v     Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş…
 
Yürüyüş Programı
 
1.Gün: 12.01.2011 Çarşamba
Yürüyüş, 12.01.2011 Çarşamba günü Saat 09:00’da Gemlik’te Nemtrans İşyerinin önünden başlayacaktır. Aynı gün Gemlik’ten Orhangazi’ye gelecek olan yürüyüş korteji burada saat 15:00’de İş Bankası Orhangazi Şubesi önünde bir basın açıklaması ve oturma eylemi yapılacaktır.   
 
2.Gün: 13.01.2011 Perşembe
Orhangazi’den saat 09:00’da İş Bankası Orhangazi Şubesi önünden yürüyüş başlayacaktır. Orhangazi’den Yalova’ya kadar yüründükten sonra İş Bankası Yalova Şubesi önünde saat 16:00’da basın açıklaması ve oturma eylemi yapılacaktır. Akşam saatlerinde Feribotla İstanbul/Yenikapı’ya gidilecektir.
 
Buradan Sendikamız Genel Merkez Binasına gidecek olan üyelerimiz geceyi Genel Merkez Binamızda geçireceklerdir.
 
3. Gün: 14.01.2011 Cuma
İstanbul’da Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi önünden saat 09:00’da hareket edecek olan yürüyüş kortejimiz önce Taksim’de bulunan İş Bankası Şubesi önünde saat 10:30’da bir basın açıklaması ve oturma eylemi yapacaktır.
Buradaki eylemin ardından Levent’teki İş Bankası Genel Müdürlüğü önüne yürünecektir. Burada saat 15:00’da basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirilecektir.
İş Bankası Genel Müdürlüğü önünden taleplerimiz kabul edilinceye kadar ayırılmayacağız…
Print Friendly, PDF & Email