Fidel, bunların alayının Yankee’nin petrol bekçisi olduğunu 29 yıl önce belirtmişti

Ülen Ortadoğu’da Yankee’nin İsrail’e takviye olarak projelendirdiği, ikinci petrol bekçisi olmak için yanıp tutuşan Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin siyasi formları PKK, HDP, YSP, PYD, YPG, SDG ve bunların kucağında oynayan ikbal avcısı Sahte TİP!

Ülen ne zamandan beri İnsan Soyunun Başdüşmanı Yankee’ye hizmet etmek, ona petrol bekçiliği etmek solculuk oldu?

Sizde hiç utanma arlanma yok mu?

Bakın; ABD’nin Ortadoğu’daki bekçi köpeği Siyonist İsrail ne kadar solcuysa, siz de işte o kadar solcusunuz!

Emperyalizmin dünya liderliğini yapan, işgaller, katliamlar, namussuzluklar, alçaklıklar ve kötülükler imparatorluğu ABD’ye sadakatle hizmet edeceksiniz; ona “Bize Suriye’de rol ver”, diye yaltaklanacaksınız; onun NATO’suna yandan çarklı “Okey” çekeceksiniz; bütün işgal ve katliamlarında onunla “yerel güç” adı altında ortaklık edeceksiniz; sonra da hiç utanıp sıkılmadan; “Biz soluz, sosyalistiz”, diyeceksiniz.

Hadi ülen! İnsanları eşek yerine koymayın.

Yıllar önce, tâ 1994’te Esenyurt Belediye Başkanı olarak Küba’ya bir gezi yapan Gürbüz Çapan, Fidel’le görüşüyor. Soruyor Fidel’e; “Türkiye’deki Kürt Hareketi konusunda ne düşünüyorsunuz?”, diye.

Verdiği cevap aynen şudur Fidel’in:

“Türkiye’deki olayları yakından izliyorum. Umarım ve dilerim ki, sizin oradaki Kürt Hareketi, Yankee’nin (ABD’nin) petrol bekçisi olmaz. Ancak, gördüğüm kadarıyla bunlar ABD’ye bağımlı, ABD’nin kontrolünde hareket ediyorlar. Kürtlerin hareketi bağımsızlık değil, ABD’ye bağımlılıktır.”

Bugün aradan 29 yıl geçmiş, değil mi arkadaşlar?

Ve Fidel’in dahice öngörüde bulunarak ortaya koyduğu tespit aynen gerçekleşmiştir. Bunlar Irak’ta, Suriye’de ve Türkiye’de bütünüyle ABD’nin CIA ajanlarıyla, Özel Kuvvetler’iyle, “Black Water”larıyla iç içe, yan yana ve omuz omuzadırlar artık.

ABD Irak’ı üçe bölerek Barzanistan’ı kuruvermiştir Irak Kürtlerine. Ve 100 bin kişilik de bir ordu…

Suriye’de yine Suriye topraklarının üçte birini kapsayacak topraklar üzerinde yeni bir Kürt Devletçiği kuruvermiştir PKK’ye ve Suriye Kürtlerine. Artık hiç çekinmeden ABD askeri ve siyasi güçleriyle açıktan birlikte yönetmektedirler bu devletçiği.

Ve ABD’nin bir önceki başkanı Trump ne demişti?

“Ve [Suriye’de] bazı askerleri geride bıraktık, çünkü petrolü elimizde tutacağız. Petrolü seviyorum. Petrolü elimizde tutacağız. Kürtlerle çalışıyoruz…”[1]

Hatırlanacaktır; Barzani de Irak Merkezi Hükümetinin denetiminde olması gereken 30 milyar dolarlık petrolü, Tayyipgiller’le anlaşarak, Türkiye üzerinden İsrail’e ucuz fiyattan satmıştı. Bu 30 milyar dolar tutarındaki servetin 10 milyar dolarını da Bilal, Mustafa Erdoğan ve Enişte Ziya İlgin iç etmişti. Bununla ilgili olarak da Irak Merkezi Hükümeti, Fransa’daki Tahkim Mahkemesine başvurarak, açtığı 3 davanın sonuçlanan sadece birinden Türkiye’yi 1,4 milyar dolarlık tazminat ödemeye mahkûm ettirmişti. Tayyipgiller de itiraz etmeden anında, bu konunun seçim sürecinde tartışılmasını engellemek için bu ağır cezayı hemen ödemeyi kabul etmişti. Tabiî bu sadece anapara. Bir de bunun 2018’den bu yana katlanarak artan faizi var ki, onunla birlikte bu ceza miktarının ikiye katlanacağı hesaplanmaktadır ekonomistler tarafından. Kaldı ki, görülmekte olan iki davanın her birinden de benzer cezalar çıkması büyük olasılıktır.

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar; Türkiye, Irak, Suriye’deki Kürt Hareketi, açıkça ve net biçimde ABD’nin petrol bekçiliğini yapmaktadır Ortadoğu’da. Ortadoğu petrollerinin ABD Emperyalist Haydut Devletinin kasasına akıtılmasında en etkin rolü kapmaya çalışmışlardır ve bunu da başarmış görünüyorlar. Daha öncesinde sadece Siyonist İsrail yapmaktaydı bu işi başlıca. Zaten Uluslararası Emperyalizmin 1947’de, dünyanın dört bir tarafındaki Yahudileri toplayarak Arap Dünyasının kalbine bir hançer gibi sapladığı Siyonist İsrail Devletini kuruvermesi bu amaca yönelikti.

Şimdi bu Siyonist İsrail’in yanına yeni bir kardeş gelmiş oluyor. Eskisi Musevi İsrail’se bunlar da “Müslüman İsrail” oluyorlar…

Fakat Siyonist İsrail bunlardan daha dürüst. Hiç değilse neyse o. “Ben Siyonist Yahudi Devletiyim”, diyor. “İsrail Tanrısı Yehova tarafından Arz-ı Mevud-Vaat Edilmiş Topraklar benim hakkımdır ve eninde sonunda bunları alacağım”, diyor.

Fakat Burjuva Kürt Hareketi’nin liderleri, açıkça; “Biz Amerika’nın güdümünde, Ortadoğu’da yeni bir İsrail rolü oynayacak bir Kürt Devleti kuracağız”, demiyorlar. Barış diyorlar, demokrasi diyorlar vb. şeyler diyorlar. O yüzden düzenbazlık yapıyorlar.

Bütün bu yaptıklarına ilaveten bir de; “Biz soluz”, diyebiliyorlar.

Ülen siz solsanız İsrail de sol, Emperyalist Amerika da sol, Fransa da sol, Avrupa Birliği Emperyalistleri de sol. Sizi kullanan bütün emperyalist devletler sol…

Kavramları tersyüz ederek ahlâksızlık yapmayın, düzenbazlık yapmayın. Hiç değilse sol kavramını, sosyalizm kavramını kirletmeyin!

Kucağınızda oynayan bir de TİP var değil mi, sizin gibi fırıldak, ideolojisini koltuğa, makama, üne, poza satmış. O da kendini sosyalist diye pazarlıyor ahlâksızca, namussuzca…

Bre ahlâksızlar!

Düşünce ve davranışça ikinizin de Siyonist İsrail’den zerrece bir farkı yok. Niye namussuzluk yapıp bizim saygın değerler içeren kavramlarımızı ağzınıza alıp, kimliğinize yapıştırmaya kalkıp kirletiyorsunuz?

Sizden sol mu olur, sosyalist mi olur, Amerikan kuklaları, insanlıklarını satmış insan sefaletleri!

Fidel’in 29 yıl önce alınlarına vurduğu Amerikan uşaklığı damgasının satılmış ruhlarında yarattığı öfkeyi hâlâ dindiremeyen bu kuklalar, Fidel öldüğünde sevinç gösterilerinde bulundular. Bunlar böyle işte, arkadaşlar. Neylersiniz…

Dünya, 1991’de Sosyalist Kamp’ın yıkılışından bu yana bayır aşağı gidiyor. Değerler yıkılıyor, insanlar çamurlara bulanıyor. Yukarıda andığımız türden olanlarsa paçavralaşıyor, ne yaparsınız…

İşte böyle bir Türkiye’de namusu, onuru, ahlâkı, insani ve vicdani değerleri ve Marksist-Leninist İdeolojinin şaşmaz prensiplerini hep en yükseklerde tutan, onlara zerrece toz kondurmayan ve “Onur yaşamdan önemlidir”, şiarıyla Devrimci Kavga veren sadece bizleriz. Türkiye Halkını, Ortadoğu Halklarını, ülkemizin bağımsızlığını tüm fedakârlıkları göze alarak savunan sadece bizleriz. Ve söyleyegeldiğimiz gibi:

Farklı olan sadece biziz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Nisan 2023

Nurullah Efe Ankut
HKP Genel Başkanı

[1]https://www.haberler.com/dunya/abd-baskani-trump-tan-suriye-aciklamasi-petrolu-12576500-haberi/

Print Friendly, PDF & Email