Şeytan, Devrimin inşasına engel olamayacak

 

Şeytan, Devrimin inşasına engel olamayacak

Dünya Halklarının dostu, Latin Amerika’dan tüm dünyaya estirdiği sol rüzgârlarla AB-D Emperyalistlerinin estirdiği gericilik rüzgârlarını durdurup insanlığa umut olan, moral olan Venezuela Halkının yiğit önderi Başkan Hugo Chavez Yoldaş; “İşte bu dayanışmanın korkusundandır ki İran’a geldiğimde şeytan rahatsız olmaktadır, bizim ellerimizi birbirimize kenetlediğimizi gördüğünde şeytan kızmaktadır” diyordu, İran’a yaptığı bir ziyaretinde.

Şeytan, insan soyunun en büyük düşmanı AB-D Emperyalistleri. Halkların dayanışmasından, birbirine kenetlenmesinden rahatsız olmakta şeytan. Çünkü şeytan bilir ki Halklar birleşirse, birbirleriyle dayanışırsa, aktarırlarsa birbirlerine birikimlerini, mücadele deneyimlerini, bu kendilerinin sonu demektir. Bu AB-D Emperyalistlerinin varlık nedeni olan yağmanın, sömürünün son bulması demektir. O yüzdendir ki, insanlığın kurtuluş mücadelesine kendilerini adayan, her şeylerini bu kutsal mücadeleye vakfeden önderler, şeytanın yani AB-D Emperyalistleri’nin can düşmanıdır. Yok edilmesi, mücadelelerinin, ideallerinin, düşüncelerinin izinin silinmesi gerekir, bu Önderlerin.

Dikensiz bir gül bahçesine çevirmek isterken dünyayı, hele bu aşağılık amaçlarına ulaşmalarına çok az kalmışken, Chavez Yoldaş’ın ortaya çıkıp “Dünyada yoksulluğu ortadan kaldıracak biricik sistem sosyalizmdir” diyerek, tükendi denilen umudu yeniden yeşertmesi, Venezuela Halkını şeytanın ve işbirlikçilerinin zulmüne karşı ayaklandırıp zafere ulaşması çok ama kızdırdı AB-D Emperyalistlerini. Hele Chavez Yoldaş’ı Bolivya Halkının önderi Evo Morales’in takip etmesi, Latin Amerika Halklarının sol seçeneklere yönelmesi, iyice çileden çıkarttı AB-D Emperyalistlerini. Dünya Halklarına umut taşıyan sol rüzgârları estiren önderlere ve halklara, elinde ne olanak varsa kullanarak destek olan Küba Halkına ve önderlerine kini bir kez daha bilendi insan soyunun en büyük düşmanlarının.

Yok etmek istediler suikastlarla, Fidel’i, Chavez’i, Raul’u, Morales’i, Maduro’yu. Başaramadılar. Ajanlarını gönderdiler, ambargolarla tehdit ettiler, “akıllı” silahlarıyla korkutmayı denediler ama beceremediler. Halklar özgürlüğün, umudun, yiğitliğin adı olan önderlerinin ardından yürümeye devam etti.

Vazgeçmedi AB-D Emperyalistleri iyiye, güzele, bağımsızlığa, özgürlüğe karşı saldırılarından. Onurlarını, insanlıklarını satan insan gömleği giydirilmiş dördüncü bir canlı türü olan işbirlikçiler devreye sokuluyor artık. Yerli satılmışlar eliyle vizyona sokuluyor artık İblis’in Dünya Halklarına yönelik aşağılık saldırıları şimdi Venezuela’da olduğu gibi.

Chavez Yoldaş’ın mücadele arkadaşı olan ve bedence aramızdan ayrılmadan önce halefi ilan ettiği Nicolas Maduro Yoldaş Hükümetine karşı son günlerde Venezuela’da yapılan eylemlerin arkasında, Dünya Halklarının başdüşmanı ABD Emperyalistleri var. 11 Nisan 2002 yılında Chavez Yoldaş’a karşı yapılan darbe girişiminin neredeyse kopyası olarak gelişiyor olaylar. Aynı senaryo yeniden tedavüle sokulmaya çalışılıyor:

Tüm benliğini emperyalistlerin emrine sunan yerli satılmışlar, halk düşmanı politikalarını yaşama geçirmek için kullanılan televizyon kanalları, Bolivarcı Devrimi ortadan kaldırmaya yeminli karşıdevrimci güçlerin görevlendirdiği keskin nişancıların açtığı ateşle gerçekleşen ölümler, bu ölümlerden Sosyalist Maduro Hükümetin sorumlu tutulup halkın özellikle üniversite gençliğinin Bolivarcı Devrime karşı ayaklandırılmak istenmesi, elektrik şebekesine yönelik sabotajlarla hükümeti zora sokmak,Venezuela şirketlerine üretimi azaltmaları için rüşvet vermek, diplomat kılıfına bürünmüş emperyalist ajanların kışkırtmaları, 2002 yılında Chavez Yoldaş’a gerçekleştirilen saldırılarla neredeyse birebir benzerlik gösteriyor…

AB-D Emperyalistlerinin bütün derdi, Venezuela’yı yeniden o karanlık günlere döndürebilmek. Venezuela’yı umut olmaktan, dünya halklarına model olmaktan çıkarmak. Kendilerine tam anlamıyla biat edecek, Venezuela’nın petrolünü kendilerine akıtacak bizdeki Tayyipgiller benzeri yerli satılmışları iktidara getirmek, Şeytanın hedefi.

Ama Venezuela Halkı Bolivarcı Devrime mutlaka sahip çıkacaktır. Çıkıyor da. O devrim ki, Chavez Yoldaş’tan miras kendilerine. O devrimle özgürlüğü, bağımsızlığı tattı Venezuela Halkı. Direnmeyi öğrendi o devrimle. Gücünün farkına vardı, kendini buldu Bolivarcı Devrimle Venezuela Halkı. Esaret, açlık, yoksulluk ile anılan o karanlık günlere geri dönmeyecektir Venezuela Halkı. Bu sefer Ordu içinden hiçbir destek de yok Şeytana ve Şeytanın peşinden giden satılıklara. Maduro Yoldaş Halkıyla birlikte direniyor emperyalist saldırganlığa. “Venezuela Halkının bana verdiği yetkinin bir milimetresinden dahi vazgeçmeyeceğim. Hiç kimse kumandan Chavez’in bize bıraktığı bu devrimi inşa etmemi engelleyemeyecek” diyerek haykırıyor şeytana ve işbirlikçilerine. Ve Maduro Yoldaş “Emperyal bir hükümetin parasıyla buraya gelip şirketlerinin üretimini durdurmayı ve tüm Venezuela’nın elektriğini kesmeyi denemesine izin vermeyeceğiz.” diyerek mücadele edeceğini ilan ediyor AB-D Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara.

Ve Maduro Yoldaş Chavez Yoldaş’ın izinden ayrılmayacağını, mücadelesini kendisine örnek aldığını gösteriyor tüm dünyaya. ABD Konsolosluğu’nda görevli diplomat görünümlü, üniversitelere sızarak provokatörlük yapan 3 ajanı sınır dışı ediyor Maduro Yoldaş. Ve ülkesinin egemenliğine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğinin, ülkesine karşı girişilen her saldırıya karşılık verileceğini gösteriyor, “ABD destekli faşistlere” Maduro Yoldaş.

AB-D Emperyalistleri bu saldırılarını hiç kesmeyecekler. Her zaman boyutlandırarak devam edecekler aşağılık saldırılarına. Her zaman da bulacaklar, bulmaya çalışacaklar ruhlarını satmaya hazır işbirlikçileri. Ta ki Parababalarının ekonomik örgütlenmesi yıkılana kadar. Maduro Yoldaş’ın önündeki en büyük görev bu. Bu görev başarılmadığı sürece sistem hain üretmeye devam edecektir. Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un vurguladığı gibi; Parababalarının ekonomik örgütlenmesi bir tarafta duruyor, onun yanında bir halk örgütlenmesi diğer tarafta. Ama iki ekonomi sistemi bir arada var olamaz. Finans-Kapitalin ekonomik sistemini parçalamak, ortadan kaldırmak gerekiyor. Devrim, biliminin emrettiği gibi bir avuç Parababasının zulmünün ortadan kaldırılması ve sonrasında halkçı ekonomi sisteminin örgütlenmesi, Sosyalist Ekonominin örgütlenmesi gerekmektedir. Chavez Yoldaş’ın mirası Bolivarcı Devrimi daha ilerilere taşımanın yolu buradan geçmektedir.

Chavez Yoldaş’ın en büyük mirasıdır, vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan çekinmektense ölmeyi yeğ tutmak.

Chavez Yoldaş’ın mirasıdır söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek mücadele etmek.

Chavez Yoldaş’ın mirasıdır kahraman olabilmek için sonunu düşünmemek.

Venezuela Halkı ve önderliği, Kumandan Chavez Yoldaş’ın bu miraslarına sahip çıkacak, ileriye doğru yürüyüşüne devam edecektir. Ve Venezuela Halkı ve önderleri Maduro Yoldaş, Şeytan’ın ve onunla işbirliği yapan, ruhlarını şeytanın hizmetine gönüllüce sunmuş yerli satılmış hainlerin bu saldırılarını da boşa çıkartacak, insanlığa umut olmaya, ışık olmaya devam edecektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak buna inancımız tam. 18.02.2014

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email