EMEKÇİ KADININ MÜCADELESİ İNSANLIĞIN KURTULUŞ MÜCADELESİDİR!

EMEKÇİ KADININ MÜCADELESİ İNSANLIĞIN KURTULUŞ MÜCADELESİDİR!

    Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nünde cefakar, direngen, başkaldıran kadınlarımızın yolunda yürüyerek, ABD ve AB emperyalizminin çıkarttığı kanlı savaşlara, işsizliğe, pahalılığa, zama, zulme, kadınların götürülmek istendiği Ortaçağ karanlığına karşı İzmir’de alanlardaydık.

  Bu 8 Mart’ta bir yandan sömürülerine, vurgunlarına acımasızca devam eden ve “Dünya Kadınlar Günü” diyerek, 8 Mart’ın özünü, içini boşaltmak, böylece amacından saptırmak isteyen emperyalistlere, feministlere ve acımasızca kadını kullanan Ortaçağcı Şeriat özlemcilerine inat;

     8 Mart, New Yorklu 40 bin dokuma işçisi kadının 1857’de 18 saate varan çalışma süresine ve ağır çalışma koşullarına başkaldırı günüdür,

     8 Mart, 1857’de tekstil işçisi kadınların “Eşit İşe Eşit Ücret” için yükselttikleri direniş bayrağının kanla bastırılmasının yıldönümüdür,

     8 Mart, 129 dokuma işçisi kadının şehit edildiği gündür diye haykırdık.

   8 Mart’ın bu mücadele geleneğini yaşatmak için erkek yoldaşlarımızla birlikte alanlara çıkarak, sömürüye, baskıya, eşitsizliğe, kadın cinayetlerine vb. karşı öfkemizi haykırdık.

    Karyışaka Çarşısındaki meşaleli yürüyüşümüzde; Tayyipgillerin ve AB-D Emperyalistlerinin el ele vererek ülkemizi götürmek istedikleri Yeni Sevr’e karşı, halkımızı götürmek istedikleri Ortaçağın karanlıklarına karşı, kadınlarımızı ve tüm halkımızı örgütlü hareket etmeye çağırdık.

     Aksi halde sömürü ve ezilmişliğimizin devam edeceğini, o yüzden de bütün bu olumsuzluklara dur demek ve bu çarkı tersine çevirmek için mücadelenin ön saflarında yerimizi almamız gerektiğini ve insanlık düşmanı kapitalist düzeni ortadan kaldırmak ve insanlığı sömürüsüz bir dünyaya kavuşturmak için Kadın, Erkek herkesi Partimizin saflarında mücadele etmeye çağırdık…

     Karşıyaka İlçe Başkanı’mız Fatma Olkun yaptığı basın açıklamasında özetle: Ortaçağcı Şeriatçıların kadına kurtuluş yolu olarak Şeriat düzenini gösterdiğini ama bu düzenin kadını özgürleştirmeyeceğini aksine köleleştireceğini anlattı. Tayyipgiller iktidarında kadın cinayetlerinde % 1400’lük bir artış olduğunu, bu sorunu şeriatçı bakış açısıyla donatılmış Tayyipgillerin çözmeyeceğini vurguladı.

   Yine Tayyipgiller’in zorunlu eğitim konusunda 4+4+4 önerilerinin onların asıl niyetlerini ortaya çıkarttığını, bununla ilk 4 yıldan sonra çocukların tarikatlara teslim edilerek daha sonra da bu çocukların Ortaçağcı ideoloji ile küçük yaşta donatmak istediklerini söyledi.

    Feminizmin bir burjuva akımı olduğu ve kadın sorununu çözmekten çok uzak olduğunu, kadının kurtuluşunun İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız olmadığını bunun da yerli yabancı Parababaları iktidarının alaşağı edilerek kurulacak demokratik Halk İktidarı ile mümkün olacağını vurguladı. O yüzden de ezilen, sömürülen kadın-erkek herkesin Halkın Kurtuluş Partisi saflarında yerlerini almalarını söyleyerek açıklamasını bitirdi.

     Basın açıklamamızda sık sık, “Her Gün 8 Mart, Her Gün Mücadele!”, “ Şeriat Ortaçağdır!”, “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!”, “Türban Özgürlük Değil, Esarettir!”, “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!”, “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm!”, “ Kadının Kurtuluşu Devrimde, Sosyalizmde!”, “Kadın Erkek El Ele, Kurtuluş Partisine!” sloganları atıldı. 08.03.2012

                                    KURTULUŞ PARTİLİ KADINLAR/İZMİR

                  Lütfen resimlerin üzerine tıklayınız.      

{gallery}8_mart_2012{/gallery}

Print Friendly, PDF & Email