Eğitim program değişikliği hakkında suç duyuruları devam ediyor…

Eğitim program değişikliği hakkında suç duyuruları devam ediyor…

 

Demokratik Kitle Örgütleri ile Bilimsel ve Laik Eğitim Hakereti olarak, velilerin de katılımıyla, 2017 yılında eğitim programı değişikliği için uygun görüş bildiren ve değişiklik sürecinde görev alan Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri ile bu süreçte görev alan diğer kamu görevlileri hakkında 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00’te Karşıyaka Adliyesi önünde buluşularak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına, görevde yetkiyi kötüye kullanmak ve eğitim ve öğretim hakkının kullanılmasının engellenmesi suçlarından, suç duyurusunda bulunulacak.

 

2017 yılından itibaren ilköğretim ve ortaöğretim eğitim programında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulamaya sokulması, Anayasa’nın değiştirilemez kurallarına ve Anayasa’nın 10 ve 42’ nci maddelerine aykırılık oluşturmaktadır. 

 

Yapılan değişiklikler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini oluşturan, genellik ve eşitlik, kişinin ve toplumun gereksinimleri, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat eşitliği, süreklilik, Atatürk devrimleri ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, demokrasi eğitim, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, okul ve aile işbirliği, her yerde eğitim ilkelerine de açıkça aykırıdır.

 

Suç duyurusu dilekçesinde, yeni eğitim program içeriğinde, bilimin, evrimin, laikliğin, eşitliğin, Atatürk’ün dışlandığı, derslerde dini anlayış ve yaklaşımın öne çekildiği, somut örneklerle ortaya konulmaktadır.

 

Ankara’da başlayan ve Karşıya’da 01 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 15.00 yapılacak olan suç duyurusu başvurularına, Demokratik Kitle Örgütleri ve Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi  ülke genelinde her yerde yaygınlaştırarak devam edecek…

Print Friendly, PDF & Email