Dünya Sendikalar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu: “Proletarya Enternasyonalizminin gerektirdiği şekilde mücadele ediyoruz”

21-22 Kasım 2023 tarihlerinde Atina’da düzenlenen Genel Kurulda Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)’ye bağlı Taşımacılık İşçileri Enternasyonali (TUI Transport)’un Genel Başkanı seçilen Ali Rıza Küçükosmanoğlu’yla Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak bir röportaj gerçekleştirdik.

Kurtuluş Yolu:Öncelikle çok önemli bir kongre sonucu Taşımacılık İşçileri Enternasyonali’nin Genel Başkanı seçildiğinizden dolayı kutluyoruz. TUI Transport nasıl bir örgütlenmedir, ne gibi faaliyetler yürütmektedir? Bu konuda okuyucularımızı bilgilendirebilir misiniz?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu:Teşekkür ederim.

TUI Transport, Dünya Sendikalar Federasyonuna bağlı, sektörel anlamda Dünya Sendikalar Federasyonu’nun bir parçası olan bir örgütlenme. Dünya Sendikalar Federasyonu bildiğimiz gibi dünyada sınıf temelli mücadele veren bir sendikal örgüt. 1945 yılında kuruldu. Dünya Sendikalar Federasyonu’nun dünya genelinde 133 ülkede, 105 milyon üyesi var. Ve Dünya Sendikalar Federasyonu’nun farklı sektörlerde örgütlenmeleri var.DSF’ye bağlı olarak faaliyet gösteren sendikal örgütlenmeleri var.

Bunların en önemlilerinden bir tanesi de TUI Transport. “Taşımacılık İşçileri Enternasyonali” diye geçiyor. TUI Transport’un faaliyet alanı, dünyadaki taşımacılık işkolunda kara, demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, deniz taşımacılığı, iletişim ve balıkçılıktan oluşuyor. TUI Transport, Taşımacılık İşçileri Enternasyonali DSF’nin, Dünya Sendikalar Federasyonu’nunsektörel anlamdaki, biraz önce söylediğim gibi, sendikal bileşimi, örgütlülüğü. Dünya genelinde 9-10 milyon civarında da üyesi var.

DSF’nin olduğu tüm ülkelerde üye sayısı giderek üye sayısı artıyor. Mesela Fas’tan, Libya’dan yeni üye olan sendikalar oldu. Her geçen gün de örgütlülüğü gelişen bir sendikal örgütlülük.Avrupa’da, bölgesel anlamda faaliyet gösteren, Latin Amerika’da, dünyanın değişik bölgelerinde örgütlenme anlamında ofisleri var. Önümüzdeki süreçte Afrika ve Asya’da da örgütlenme ofisleri açılacak. Geçtiğimiz 21-22 Kasım’da 15’inci Genel Kurulunu yaptı.

Kurtuluş Yolu: 15’inci Genel Kurul nasıl bir atmosferde gerçekleşti? Genel Kurulda en çok öne çıkan konuları anlatır mısınız?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu:Dünya, TUI Transport’un 14’üncü Genel Kurulundan bu zamana kadar bir pandemi belasıyla uğraştı. Pandemide bildiğiniz gibi dünya genelinde 6 milyon insan yaşamını yitirdi. Bu pandemi sürecinde aslında bir kez daha bazı gerçeklikler ortaya çıkmış oldu. Emperyalizm aşamasındaki kapitalizmin çürümüş, asalak bir düzen olduğu ve insanlara vereceği hiçbir şeyinin olmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu.

Emperyalizmin gerek sağlık sistemiyle, gerek ilaç tekellerinin fırsatçılık yaparak gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasıyla bir kez daha İşçi Sınıfının, toplumsal mücadelede hayatı yaratan İşçi Sınıfının ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıktı. Dünya ölçeğinde Finans-Kapitalistlerin, uluslararası tekellerin kârlarının giderek arttığı, İşçi Sınıfının ve yoksul halkın daha da yoksullaştığı bir dönemde yapıldı 15’inci Genel Kurul.

Diğer bir taraftan 15’inci Genel Kurul bir yönüyle de, bazı bölgelerde bu pandeminin de getirmiş olduğu sonuçlardan biri olan evden çalışma, esnaf kurye modelleri, motokuryenin yaygınlaşması, e-ticaretin olağanüstü şekilde büyümesi, dünya genelinde 7 trilyon gibi bir büyüklüğe ulaşmasının getirmiş olduğu çalışma ilişkileri, kazanılmış hakları ortadan kaldıran esnaf kuryeliklerin, gelişmesi dönemine de denk gelmiş oldu.

Bir taraftan dünyadaki birçok ülkede, aslında Türkiye’de çok daha katmerlisini görüyor yaşayarak tabiî İşçi Sınıfı… İşçi Sınıfının biraz önce de söylediğim gibi yoksullaştığı, reel anlamda ücretlerinin düştüğü, Avrupa’da, aslında birçok ülkede de enflasyon oranlarının arttığı, reel ücretlerin düştüğü bir dönemde gerçekleşti Kongre. Bir taraftan işte Fransa’da, İngiltere’de, Hindistan’da, Türkiye’de özellikle özelleştirme politikalarının hayata geçirildiği bir dönemde yapılmış oldu.

En son baktığımızda da Filistin’de İsrail Siyonizminin ABD Emperyalizmi, Avrupa Birliği ve diğer emperyalistlerle birlikte 7 Ekim’den beri katliamlarının, soykırıma varan saldırılarının arttığı bir tarihsel dönemde yapıldı, 15’inci Genel Kurul.

Bir taraftan sarı sendikacılığın da dünyada ITF gibi ITUC’a bağlı sendikalar kanalıylauluslararası sermayenin, başta emperyalist metropoller olmak üzere sömürge ve yarısömürge ülkelerde sınıf hareketlerini kontrol altına almaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Burada da aslında sarı sendikacılığın İşçi Sınıfı açısından ne anlam ifade ettiği önemli. Dünya çapındaki sarı sendikacılığa ilişkin çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Katar’da Dünya Kupası için stadyum inşa edilirkenbinlerce işçinin öldüğü bir süreçte, ITUC Genel Sekreterinin rüşvet aldığı ortaya çıktı, tutuklandı. Yani böylece aslında sarı sendikacılığın da ipliğinin pazara çıktığı bir dönemde, böylesi bir dönemde yapıldı 15’inci Genel Kurul.

Kurtuluş Yolu: TUI Transport 15’inci Genel Kurulunun sonuçlarını Uluslararası İşçi Sınıfı Mücadelesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ali Rıza KÜçükosmanoğlu: Dünyanın değişik ülkelerinden, beş kıtadan katılım oldu. Suriye’den, Lübnan’dan, Ürdün’den delegeler katılamadı. Filistin’den katılan delege oldu ama Kudüs’ten katıldı, Filistin delegesi. Vize sorunundan kaynaklı katılamayan delegeler oldu. Latin Amerika’dan bazı sendikalardan ekonomik nedenlerden dolayı da katılamayan delegeler oldu. Beş kıtadan, değişik bölgelerden 100’e yakın bir delege katılımı oldu. Kongrenin örgütlenmesini Yunanistan’daki Mücadeleci İşçiler Platformu olarak PAME üstlendi.

Benim katıldığım bu 3’üncü TUI Transport Genel Kurulu oldu bu. TUI Transport aslında Dünya Sendikalar Federasyonu içerisinde giderek etkinliği de artan bir sendikal birlik. Bir önceki Genel Kurul İstanbul’da, bizim Nakliyat-İş Sendikası’nın ev sahipliğinde yapılmıştı. Daha önce de Şili’de Santiago’da yapılmıştı. TUI Transport’un her geçen dönemde etkinliğinin ve örgütlülüğünün arttığı bir süreçteyiz. Sınıf temelli sendikal mücadele bir taraftan uluslararası tekellere karşı, Finans-Kapitale, onların ekonomik programlarına karşı, özelleştirmelerine karşı mücadele faaliyetlerinde bulundu.

Örneğingeçtiğimiz dönem Fransa’da, önemli bir sınıf mücadelesinin verildiği Fransa’da o mücadelenin başını çeken Demiryolu İşçileri, TUI Transport’un, Taşımacılık Enternasyonali’nin Üyesi. Şu anda da o mücadelenin içerisindeki bir arkadaşımız, Yoldaş’ımız TUI Transport’un Genel Sekreteri oldu.

İngiltere’de yine RMT diye bir sendika var, o sendikadan arkadaşımız TUI Transport’un Yönetim Kurulunda görev aldı. Hindistan’da özelleştirmeye karşı yüz milyonlarca, Hindistan’da nüfus fazla olduğu için, 250 milyon kişinin katıldığı bir grev yapıldı. Biz o grevde de dayanışmamızı göstermiştik. Oradan da TUI Transport’un içinde yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımız, Yoldaşlarımız var. Yanikendi işkolundaki sınıf temelli mücadelenin öncülüğünü yapan dünya çapındaki sendikalar, örneğin Nakliyat-İş Sendikası, örneğin PAME’den İtalya’ya kadar dünyanın dört bir tarafından sendikalar TUI Transport’ta. Mesela geçtiğimizgünlerde İtalya’daki Dünya Sendikalar Federasyonu’nun bir parçası olan sendika, oradan İsrail’e gönderilen silahları yüklemeyi reddetti,“biz bu yüklemeyi yapmıyoruz”, dedi. İsrail Siyonizmine karşı olduğunu gösterdi.

Dünyanın değişik bölgelerinde İtalya’da, Fransa’da, Yunanistan’da, Hindistan’da, İngiltere’de, Latin Amerika’da mücadelenin içerisinde olan sendikalar, Taşımacılık Enternasyonali’nin bir parçası olan sendikalar, en militan mücadeleyi verenler aslında.

Bu Genel Kurul aynı zamanda sarı sendikacılığa karşı da yoğun mücadelenin verilmiş olduğu bir süreç oldu.  Genel Kurul, Filistin Halkıyla dayanışmayı gösteren bir etkinlikle başladı. Coşkulu bir Genel Kurul oldu. Bu Kongre Dünya Sendikalar Federasyonu ve Taşımacılık İşleri Enternasyonali TUI Transport açısından, dünya sınıf mücadelesi açısından bir adım niteliğinde. Mücadelesi ve örgütlülüğü her geçen gün gelişen TUI Transport, uluslararası tekellerin politikalarına, Avrupa Birliği’nin Emperyalist politikalarına karşı, sarı sendikacılığa karşı mücadelenin farklı ülkelerde en kitlesel ve militanca verildiği bir bileşimi de ifade ediyor.

Kurtuluş Yolu: Şu anda dünyada sınıf temelli sendikal hareketin Türkiye’deki tek temsilcisi Nakliyat-İş Sendikası. Bu bağlamda Uluslararası İşçi Sınıfıyla dayanışma adına neler yapıyorsunuz, gelecek için bu kapsamdaki düşünceleriniz nelerdir?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Kongrede de tabiî Sendikamız açısından olumlu değerlendirmeler oldu. Birkaç ülkeden örneğin Hindistan’dan bir delege, Nakliyat-İş Sendikası’nın mücadelesini, eylemlerini izliyoruz, görüyoruz bu bize heyecan veriyor, dedi.

Yine Filistin’den katılan delege Suzan Salam Tayseer Yoldaş, Filistin’le dayanışma eylemleriniz bizim açımızdan önemli bir dayanışma örneği oldu,  diyerek teşekkür etti konuşmasında. Uluslararası sınıf dayanışması bakımından da mücadelenin en etkili, militanca örneğini ortaya koyan bir sendikayız.

Hindistan’da yapılan o grevle ilgili dayanışma eylemi yaptık, Hindistan Konsolosluğu önünde. Fransa’daki o eylemler sürecinde Fransa Konsolosluğu önünde eylem yaptık, İngiltere’de devam eden Demiryolu İşçilerinin mücadelesine dayanışma amacıyla İngiltere Konsolosluğu önünde eylem yaptık.

Filistin’le ilgili birçok eylemimiz oldu Amerikan Konsolosluğu önünde, İsrail Konsolosluğu önünde. Geçen günlerde tutuklanıp bırakılan AhedTamimi’nin serbest bırakılmasıyla ilgili eylemler yaptık. Geçtiğimiz günlerde Ambarlı Limanı’nda, Türkiye’den mal sevkiyatı durdurulsun, İncirlik, Kürecik Üsleri ve tüm askeri üsler kapatılsın, tüm ilişkiler kesilsin, diye çağrıda bulunduk. Türkiye’de uluslararası sınıf dayanışması adına, enternasyonal dayanışma adına en fazla eylem yapan sendikayız. Bu, TUI Transport Kongresine katılan delegeler tarafından da ifade edildi. Biraz önce söylediğim gibi Hindistan delegesi,  Fransa’dan katılan delege, Yunanistan’daki KOSKO İşçileri tarafından da dile getirildi.

MeselaKOSKO’nun buradaki Bölge Müdürlüğü önündeKOSKO İşçileriyle dayanışma eylemi yapmıştıki. Yunanistan’daki Liman İşçileri, Pire Limanındaki KOSKO İşçileriyle dayanışmamızı göstermiştik. KOSKO’daki direnişin işçiler lehine çözülmesini sağlayan eylemlerden bir tanesi oldu bu eylem. Değişik ülkelerden katılımcıların, Latin Amerika temsilcilerinin dile getirdiği ifadelerden Nakliyat-İş Sendikası’nın eylemlerinin, mücadelesinin ve dayanışmasının dünyadaki sınıf hareketi açısından oralarda da bir etkisinin olduğunu Genel Kurulda da görmüş olduk.Bu,sınıf mücadelesi adına önemli.

Tabiî bu enternasyonal dayanışmayı her açıdan güçlendirmek lazım,  geliştirmek lazım. Sendika olarak biz bunu yaptık, yapmaya çalışıyoruz.  Proletarya Enternasyonalizminin bir gereği olarak bu sınıf dayanışmasını her eylemimizde göstermeye devam edeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Başka bir şey yok.

Kurtuluş Yolu: Çok teşekkür ederiz. Her geçen gün daha da güçlenen mücadelenizde başarılarınızın devamını dileriz.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Biz çok teşekkür ederiz.

Print Friendly, PDF & Email