DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından;

 

Artık Yurtiçi Kargo’da Toplu İş Sözleşme Süreci Başlamıştır

 

Nakliyat-İş Sendikası, Yurtiçi Kargo Şube/Acentelerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için yetkisinin  kesinleşmesi üzerine Yurtiçi Kargo İşverenine toplu iş sözleşme görüşmeleri için çağrıda bulundu. Bu çağrıyı da 12 Mart günü Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü önünde yaptığı  kitlesel basın açıklaması ile duyurdu.

Yurtiçi Kargo Haramidere Aktarama, Çayırova Aktarma ve Kadıköy Şubesi’nden Direnişçi İşçiler, Topkapı Nakliyeciler Sitesi’nden İşyeri Temsilcileri, Sendika Yöneticileri ve üyelerinin katılımı ile “İşçi Kıyımına Son Yaşasın Yurtiçi Kargo/GeoPost Direnişimiz” ve “Yurtiçi Kargo’da İşçi Kıyımına Son/ İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartlarının arkasında kortej halinde yürüyüş yaparak ve sloganlar atarak  Yurtiçi Kargo’nun Genel Müdürlük binasının önüne gelindi.

Burada DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir basın açıklaması yaparak, Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü’nün önüne neden gelindiğini ve toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili son durumu anlattı.

Eylemde sık sık “Yurtiçi Kargo’ya Sendika Girecek Başka Yolu Yok”, “Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın”, “İşçi Sendika Düşmanı Yurtiçi Kargo”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Yurtiçi Kargo işvereni, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre  toplu iş sözleşme görüşmelerine başlamak için çağrı yazısını  ve toplu iş sözleşme taslağını vermek isteyen işçilerle görüşmedi. Bu arada bina kapısında Çevik Kuvvet tarafından  yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Bunun üzerine kitle yaklaşık iki saat bina önünde sloganlar atarak bu durumu protesto etti.

Çağrının alınmaması üzerine  teklif tasarısı noter aracılığı ile Yurtiçi Kargo’ya patronuna iletildi. Ve topu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamak, yer-gün belirlemek için de işvereni 15 Mart 2013 Cuma günü DİSK Genel Merkezi’ne çağırdı.

Eylemde DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından okunan basın açıklaması aşağıdadır:

 

Yurtiçi Kargo’da Şube/Acentelerde Sendikamızın

Toplu İş Sözleşmesi Yetkileri Kesinleşmeye Başladı.

İşvereni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine çağırıyoruz

Değerli Basın Emekçileri,

Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin en büyük kargo işletmesidir. 800’e yakın şubesinde 12.000’in üzerinde işçi çalışmaktadır. Yurtiçi Kargo’nun % 25’i Fransız Posta İşletmesi olan GeoPost’undur.

Bazı şubeler alt işveren olarak acente, bazıları da Yurtiçi Kargo işletmesinin bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin dört bir tarafında şube ve acentelerde çalışan işçi kardeşlerimiz Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır, olmaya devam etmektedirler.

Sendikamıza üye olduğu için 125 işçi kardeşimiz işten çıkarılmıştır. İstanbul Haramidere Aktarma Merkezi, Kadıköy Şubesi, Çayırova Aktarma Merkezi, Ankara’da  Opera, Meşrutiyet ve Ataç Şubeleri  ile Konya Aktarma Merkezi’nde Direnişimiz devam etmektedir.

Değerli Basın Emekçileri,

Sendikamız üye çoğunluğunun olduğu şube/acentelerde toplu iş sözleşmesi için yetki tespiti belgelerini almıştır. Bunlardan bazılarına işveren/acenteler itiraz etmiş, davalar devam etmektedir.

Çoğunluk tespitlerinin geldiği İstanbul, Çayırova ve Ankara’da bulunan üç acentenin, acentelik sözleşmeleri Yurtiçi Kargo tarafından fesh edilmiştir. Yurtiçi Kargo işvereni bu yolla sendikamızın yetkilerini düşürme hesabı yapmaktadır. Bundan dolayı bu acentelerde yetki belgelerine itiraz edilmemiş ve sendikamızın yetkileri kesinleşmiştir.

Yurtiçi Kargo yasaya karşı hileye başvurarak, muvazaa yaparak sendikadan, toplu iş sözleşmesinden kurtulma hesabı yapmaktadır. 

Değerli Basın Emekçileri

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 37. ve 38. Maddelerine göre sözleşme yetkilerimiz Yurtiçi Kargo’nun yeni adreslere taşıdığı şubelerde de geçerlidir. Yasaya göre de sendikamızın muhatabı artık Yurtiçi Kargo İşletmesidir.

Bundan dolayı toplu iş sözleşmesi yetkimizin kesinleştiği şubeler için Yurtiçi Kargo işverenini 6356  Sayılı Yasanın 46. Maddesine göre toplu iş sözleşme görüşmelerine başlamaya çağırıyoruz.

Hazırladığımız toplu iş sözleşmesi teklif tasarımızı da çağrı yazısı ile birlikte işverene iletiyoruz.

Buradan bir kez daha Yurtiçi/GeoPost işverenini işçilerin örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye, atılan işçileri geri almaya çağırıyoruz.

Yaşasın Yurtiçi/GeoPost İşçilerinin Örgütlü Mücadelesi!

Yaşasın Yurtiçi Kargo Direnişimiz!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

                                                                                  Kurtuluş Yolu/İstanbul

 

Print Friendly, PDF & Email