DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından; DUYURU

 

DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından;

 

Basına ve Kamuoyuna

 

Sendikal hakları için Fransız Konsolosluğu İşgali eyleminden yargılanan

Sendikamız Yöneticileri Ve Yurtiçi Kargo İşçisi Üyelerimiz beraat ettiler!

Sendikamıza üye oldukları için işten atılan Yurtiçi Kargo üyelerimiz Genel Başkan’ımız, Yöneticilerimiz ve Avukatlarımız öncülüğünde 19.02.2013 tarihinde Fransız Konsolosluğu’na girmişlerdi.

İşçilerin Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkına saygı göstermeyen Yurtiçi Kargo’nun Fransız Devlet Posta dağıtıcısı GeoPost adlı bir Fransız kuruluşuyla da ortaklığı vardı. Yani Yurtiçi Kargo’daki bu işçi kıyımından, sendika düşmanlığından onlar da sorumluydular. Eylemin amacı Yurtiçi Kargo’daki bu sendika düşmanlığını protesto etmek, sendikal örgütlenmeye saygı duymalarını sağlamak amacıyla Konsolosla ve GeoPost yöneticileriyle görüşmekti.

Eylem gözaltılarla sonuçlandı. Konsolosluk yetkilileri şikâyetçi olmadıkları halde yönetici ve üyelerimiz Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğünde sorgulandılar ve haklarında 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan Kamu Davası açıldı.

Olayın mağduru bizim işçilerimiz, eylem alanı Fransız Konsolosluğu ama kendi insanımızı, haklarında bir şikâyet olmadığı halde, kamu davası açarak bir kez daha mağdur eden ne yazık ki gene bizim savcılarımız…

Sendikamız ve üyelerimizle ilgili şikâyet olmadığı halde haklarında derhal kamu davaları açılırken, olaydan önceki tarihlerde işverenlerin işlediği suçlara ilişkin şikâyetlerimizden biriyle ilgili “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmesi, bir diğer şikâyetin ise hâlâ savacılık aşamasında olması, işçi ve sendikal haklar konularında Savcılık makamımızın ne kadar yanlı bir tutum içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir.

14 yönetici ve üyemizin yargılandığı 45. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün “suçun öğeleri itibarıyla oluşmadığı” gerekçesiyle “tüm sanıkların ayrı ayrı BERAATLERİNE” karar verilmiştir.

Bu beraat kararı savcılık hakkındaki değerlendirmemizi tamamen doğrular mahiyettedir.

Tüm mağduriyetlere, baskılara, işveren yanlısı uygulamalara rağmen sonunda kazanan İşçi Sınıfımız olacaktır. 28.11.2013

 

Yaşasın Yurtiçi Kargoda Örgütlenme Mücadelemiz!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

İşgal-Grev-Direniş! Yaşasın Nakliyat-İş!

 

Nakliyat-İş Sendikası

Yönetim Kurulu

 

Print Friendly, PDF & Email