DİSK Nakliyat İş: Borusan Lojistik’in işçi-sendika düşmanlığını bir kez daha teşhir edeceğiz

 

BORUSAN LOJİSTİK, 41 İŞÇİYİ ANAYASAL HAK OLAN

SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞTEN ATTI

 

Borusan Lojistik’te İşçi Kıyımına Son!

İşimiz, Ekmeğimiz, Onurumuz Anayasal Sendikal Haklarımız İçin Mücadele Ediyor, Direniyoruz!

Borusan Lojistik’e bağlı değişik depolarda çalışmakta iken iş akdimiz işveren tarafından yasadışı, keyfi bir biçimde fesh edilip işten atılan işçileriz.

Yıllardan beri çalıştığımız işyerinde aldığımız ücretler, reel olarak giderek düşmüştür. Performans adı altında 3-5 kişinin yapabileceği iş bir kişiye yaptırılmaya başlanmıştır. Yoksullaştığımız, evlerimize götürdüğümüz ekmek küçüldüğü için Anayasanın bizlere vermiş olduğu hakkı kullanarak DİSK/Nakliyat-İş Sendikasına üye olduk. Borusan Lojistik’e bağlı depolardaki işçi kardeşlerimiz de üye oldu. Sendikamızın üye sayısı her geçen gün artmaktadır.

Sendikaya üye olduğumuzdan haberdar olan işveren önce 25 arkadaşımızı performans düşüklüğü gerekçesi ile işten çıkardı. Borusan Lojistik, dün performanstan dolayı ödüllendirdiği işçileri bugün Sendikaya üye olduğu için işten çıkardı. TCK’nin 118. Maddesine göre suç olmasına karşın sendika üyelerine baskı yapmaya başladı. Bundan sonuç alamayınca değişik depolarda çalışan 16 sendika üyesi daha, başka depolara gitmedikleri bahanesi ile tazminatsız işten çıkartıldı.

41 sendika üyesi arkadaşımız işten atılarak işsizlik-pahalılık cehennemine, açlığa mahkûm edildi.

İşten atılan arkadaşlarımız, sendika ile birlikte Rumeli Hisarı’ndaki Perili Köşk’teki Borusan Holding Genel Merkezi’nin ve Tuzla Depo’nun önünde çadırlarda işe dönmek amacıyla mücadele etmektedirler.

Depolarda çalışan arkadaşlarımız, sendika üyeleri, baskı ve tehdit altında sendika üyeliğinden istifaya zorlanmakta, moralsiz, verimsiz çalışmak zorunda kalmaktadır. Ancak tüm baskılara rağmen arkadaşlarımız anayasal haklarına, sendikalarına sahip çıkmaktadırlar. Sendikaya üye olanların sayısı artmaktadır.

Borusan Holding, diğer işletmelerden farklı olarak kültür, sanat ve sosyal etkinliklere önem vermekte, çalışanların haklarına saygı gösterdiğini açıklamaktadır. Kamuoyuna, Modern-Çağdaş işveren profili mesajı vermektedir.

Ancak, işletmelerde çalışan işçilerin en temel-doğal örgütlenme, anayasal hakkı olan sendikalaşma gündeme gelince diğer sendika, işçi düşmanı işverenlerden farklı davranmamakta, hemen işçi kıyımına başlamaktadır.

İşimiz, ekmeğimiz, onurumuz, sendikal haklarımız için sendikalı olarak işimize geri dönene kadar mücadele edeceğiz.

Borusan Lojistik’te başta olmak üzere Borusan Holding’e bağlı tüm işletmelerde çalışan işçi kardeşlerimizi, halkımızı bizlerin haklı sınıfsal mücadelesinde, ekmek kavgasında dayanışmaya çağırıyoruz. 11.06.2012

 

İşçi Kıyımına Ortak Olma!

Borusan Holding’i-Borusan Lojistik’i Protesto Et!

Yaşasın Örgütlü Sendikal Mücadelemiz!

İşten Atılanlar Geri Alınsın!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

 

İşten Atılan DİSK/Nakliyat-İş Üyesi

41 Borusan Lojistik İşçisi

Kaynak: DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

Print Friendly, PDF & Email