Doğalgaza zam üstüne zam, elektrik zammı da kapıda

Doğalgaza yine zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) tarafından internet sitesinde yapılan açıklamada, büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır, dendi.

Açıklamaya göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesiyle aynı kaldı ve bin metreküp doğalgaz için 1.488 lira olarak kaldı.

Kasım ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 48,4 artışla 3 bin 500 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,8 artışla 4 bin lira oldu.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği bin metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 483 liraya yükseldi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Sanayi ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza Ekim ayında da yüzde 15 zam gelmişti. Böylece iki ay içinde doğalgaza üst üste zam yapılmış oldu.

BOTAŞ her ne kadar, şimdilik konutların kullandığı doğalgaza zam yapmamış görünse de, yapılan doğalgaz zamları elektriğe de zam anlamına geliyor. Ayrıca, AKP’giller’in her yıl yaptığı gibi, tam kış mevsiminde, doğalgazın en fazla kullanıldığı dönemde konutların doğalgazına da zammın yakın olduğunun habercisidir.

AKP’giller’in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemizde doğalgazın diğer ülkelere göre ucuz olduğunu savunuyor. Tabiî her biri devletin kurumlarının tepesine çöreklenmiş AKP’giller, 4’er 5’er maaşlar aldıkları için, yağma Hasan’ın böreği haline dönüştürdükleri ülkemizde küplerini doldurdukları için, onlara bu zamlar vız gelir. Ayakkabı kutularına sığdıramadıkları ve yedi sülalerine yetecek kadar çok paraya doğalgaz zammı ne desin…

Onlar, halkımız pahalılık cehenneminde kıvranırken, markete gider, fiyatlar gayet uygun, derler. Çünkü onlar bu ülkenin, bu halkın dertlerini yaşamazlar, hissetmezler. Dördüncü Tür Yaratıklar olduğu için empati kuramazlar. Mal varlıkları milyon dolarları bulduğu için markete gittiklerinde, Emekçi Halkımız için pahalı olan her şey onlara “gayet uygun” gelir.

İçinde yaşadığımız Parababaları düzeninin bekçisi, Ortaçağcı AKP’giller ülkemizi hem siyasi hem de ekonomik olarak tam bir çıkmaza sürüklemiş durumdadır. İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız işsizlik ve pahalılık cehenneminde kelimenin tam anlamıyla inim inim inlemektedir.

Bu vurguncu iktidarı başımızdan atmadıkça da, ne doğalgaz zamları, ne elektrik zamları, ne gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, ne işsizlik ve pahalılık bitmez.

Bu yüzden birinci ve en önemli meselemiz, bu vurguncu ve soyguncu iktidardan kurtulmaktır.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi bunun için mücadele ediyor. Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere Emekçi Halkımızla birlikte Demokratik Halk İktidarını kuracağız. İşsizlik ve pahalığı ortadan kaldıracağız.

Nasıl mı?

“Hayatın pahalanması, fiyat rakamının şu ya da bu olması değil, insanımızın geliri ile alım gücünün düşük, yerli-yabancı Parababalarının sömürü ve vurgunlarıyla iratçılık ve devlet masraflarının yüksek olmasıdır. Onun için:

1- GELİR POLİTİKASI: Memleketin her bölgesi için özel GEÇİM ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksleri, yalnız bakanlık ya da ticaret odaları değil, işçi, memur, esnaf, aydın ve köylü örgütleri de hazırlayacak. Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim endekslerine göre uygulanacak.

2- FİYAT POLİTİKASI: İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının, en az gelirinden ne kadarı ile karşılanacağı, barometrenin ibresi gibi, göz önünde tutulacak. Meselâ: Kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok 10’da birini geçmeyecek.” (HKP Tüzük ve Program’ından)

İşsizliğe, pahalılığa, zama, zulme son!

Kahrolsun işsizliği ve pahalılığı yaratan Parababaları Düzeni!

02 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email