DİSK/Nakliyat-İş Örgütlenmesi Engellenemez

nakliyat-is taşeronBasına ve kamuoyuna

Sendikamızda örgütlenen 2200 taşeron işçisinin, toplu iş sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hukuksuz, keyfi bir şekilde engellenmek isteniyor, izin  vermeyeceğiz.

Çankaya Belediyesi/Norm Altaş İş Ortaklığında 655, İzmir Karşıyaka Belediyesi taşeronu Altaş Yapı Sanayi Ve Temizlik Hizmetleri Ticaret  AŞ işyerinde 330, Kadıköy Belediyesi taşeronu Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret AŞ işyerinde 652, Eskişehir Belediyesi taşeronu Mehmet Selimoğulları Dermar Ortaklığı işyerinde 452 ve İlyas Çağıran işyerlerinde 26, Siirt Belediyesi taşeronu Çelikler Tem. İnş. Yembil. Gıd. Pet. Ürün San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde 43 ve Şişli Belediyesi Taşeronu Ekspres Turizm Nakliye İnşaat ve Gıda Dış Ticaret Limited Şti. işyerinde 28 olmak üzere toplan 2200 işçinin çalıştığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre “Taşımacılık” işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde sendikamız geçtiğimiz 5 aylık süre içerisinde örgütlenmiştir. İşyerlerinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuşlar ve 6356 Sayılı Yasaya göre Çalışma Bakanlığına yetki başvurusu yapılmıştır.

Hangi işyerinin hangi işkolunda olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından Ocak/Temmuz aylarında yayımlanan istatistiklerde açıklanmaktadır.

İşçiler de e-devlet şifresi ile Çalışma Bakanlığının denetiminde bulunan elektronik ortam üzerinden hangi işkolunda çalışıyor ise üye olmak istediği sendikaya üye olmaktadır. Bu sürece sendikaların her hangi bir dahlinin olması 6356 sayılı yasaya göre söz konusu değildir.

6356 Sayılı Yasa ile ilgili işkolları yönetmeliğinde işkolu değişikliğinin nasıl olacağı, prosedürü belirtilmiştir. Buna göre toplu iş sözleşmesi süreci başlayan işyerlerinde işkolu değişiklikleri gelecek dönem toplu iş sözleşmeleri için geçerli olur. Başlayan toplu iş sözleşmesi sürecini etkilemez.

6645 Sayılı Yasanın Resmi Gazetede yayımlanması sonrası tüm işyerlerinde 6356 Sayılı Yasaya göre yetki başvuruları yapılmıştır. Bakanlık altı işgünü içerisinde yanıt vermesi gerekirken bir ay sonra ancak bazı işyerleri için sonuç bildirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Anayasa, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile İşkolları Yönetmeliğini keyfi bir biçimde çiğnemektedir.

Bakanlık vermiş olduğu yanıtla bu işyerlerinin “Genel Hizmetler” işkolunda olduğu gerekçesi ile olumsuz tespit göndermiştir.

Bu işkolu değişikliği bir anda nasıl olmuştur? Ortada bir müfettiş incelemesi var mıdır? Hangi hukuki, yasal kriterlere göre bu  yapılmıştır? Keyfi bir şekilde elektronik ortamda mı yapıldı?

Bu nasıl bir hukuk, yasa tanımazlık, keyfilik. Kaldı ki yasalara göre bir an işkolu değişikliğini kabul edelim. Bu durum yine yasalara göre örgütlenmiş toplu iş sözleşmesi prosedürü başlamış işyerleri için geçerli olamaz. Ancak gelecek dönem toplu iş sözleşmeleri için geçerli olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası’na benzer işyerleri olan aşağıdaki taşeronlara toplu iş sözleşmesi yetkileri vermiştir.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi alt işvereni Belka AŞ’ye bağlı EGO 1-2-3-4-5  Bölge

* Fen İşlerine bağlı Çevre Korumu İşyerleri,

* Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı alt işveren BUGSAŞ AŞ’ye bağlı Metro, Ankaray ve AŞTİ işyerlerinde

* Afyonkarahisar Belediyesine bağlı alt işverenler olan  Hazar Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.

* Orsis Müh. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı

* Öz-Görkem Sosyal Hiz. Yakındoğu Temizlik

* Amasya Belediyesi alt işvereni Elmakent Toplu Ulaşım AŞ işyeri.

Bakanlığın bu çifte standardı Anayasanın eşitlik ilkesine, hukuka, mevcut yasalara aykırıdır. Bakanlık hukuka, yasalara, yönetmeliklere göre davranmak zorundadır. Bakanlık kamu adına öznel sendika tercihlerine siyasi yaklaşımlara göre karar veremez.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını hukuka, yasalara, yönetmeliklere uygun davranmaya çağırıyoruz.

Sendikamız, örgütlülüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu yasa, hak, hukuk tanımaz keyfiliğine karşı hukuki, meşru tüm mücadele yöntemleri ile mücadele edecektir. 22.06.2015

Taşeron Cehennemine Son!
2200 İşçinin Sözleşme Hakkı Engellenemez!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın Sendikamıza Üye İşçilerin Örgütlü Mücadelesi!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Yaşasın Nakliyat-İş, Yaşasın DİSK!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email