DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından;

DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından;

1 Mayıs 2013 Davası’nda Sendikamız Avukatları 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Anayasaya Aykırılığı İddiasında Bulundu!

Sendikamız üyesi Orhan Şahbaz, 2013 1 Mayıs Taksim kutlaması için Konya’dan İstanbul’a gelmişti. DİSK Genel Merkezi’den Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe geçilmiş, polis, TOMA, gaz bombası, biber gazı, plastik mermilerle saldırmış, kitle defalarca dağıtılmıştı.  Sendika üyemiz de o sırada polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ve hakkında diğer 32 kişi ile birlikte kamu davası açıldı.

 

1 Mayıs 2013 Davası, 9 Nisan 2014 tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. 33 sanığın 2911 Sayılı Yasaya Aykırılık nedeni ile yargılandığı Dava sanık ifadelerinin alınması ile başladı.

1 Mayıs’larda, Gezi Direnişi’nde katledenlerin, saldıranların, yaralayanların ve yargılayanların, YARGILANMASINA ve 1 MAYIS KUTLAMASINA dönüştürülen dava sırasında savunmalar zaman zaman alkışlarla kesildi. Mahkeme Hakimi tarafından sık sık savunmalara müdahale edilmesi nedeni ile gergin tartışmalar yaşandı fakat avukatların müdahalesi sonucu Yargılamaya devam edildi.

Dava ile ilgili olarak Sendikamız avukatı Pınar Akbina 2911 sayılı Yasanın Anayasa’ya aykırılığı iddiasında bulundu. İtirazda söz konusu Kanunun temel bir insan hakkı olan “Toplantı ve Gösteri” hakkının kullanım alanına ilişkin olup, isnat edilen “suç tipi”nin, Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi gibi üst normlara esasen aykırı olduğunu ve Konunun Anayasa Mahkemesine taşınarak, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davanın geri bırakılmasını talep etti.

Mahkeme eksik kalan sanık ifadelerinin alınması ve Anayasa Mahkemesine başvuru konusunun değerlendirilmesi için davayı 18.06.2014 tarihine erteledi. 15.04.2013

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email