DİSK/ NAKLİYAT-İŞ Sendikasından Uluslararası Konferans;

DİSK/ NAKLİYAT-İŞ Sendikasından Uluslararası Konferans;

SENDİKAMIZ NAKLİYAT-İŞ, DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU İLE ORTAKLAŞA 5 KITADAN SENDİKALARIN KATILACAĞI SOMA DA Kİ MADEN İŞÇİLERİ VE TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI İLE DAYANIŞMAK AMACIYLA ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLİYOR.

Sendikamızın üyesi olduğu 85 milyon üyesi bulunan Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) Soma’da ki işçi katliamından hemen sonra 18 Mayıs 2014 tarihinde bir heyet olarak ülkemize gelmiş, dayanışma amacıyla DİSK ve Sendikamızı ziyaret etmiştir. Katliamla ilgili olarak da DİSK Genel Merkezi’nde ortak bir basın toplantısı yapılmıştır.

18 Haziran 2014 tarihinde Sendikamız, Dünya Sendikalar Federasyonu ile ortaklaşa İstanbul Serbest Muhasebe Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonun da Uluslararası bir konferans düzenleyecektir.

Konferans’ta, Soma’da ki İşçi Katliamı, bu İşçi Sınıfına Karşı işlenmiş bir suç, ne unutulabilir ne affedilebilir. Bu korkunç suça karşı sendikal hareketin nasıl cevap vereceğini tartışmak. Her işyerinde, madenlerde işçi sağlığı, ve iş güvenliği önlemleri alınmasını talep etmek, özelleştirmeye ve doğal kaynakların özel mülkiyetine karşı nasıl mücadele edileceği tartışılacaktır.

Konferansa, Latin Amerika’dan, Avrupa’dan, Afrika’dan ve Asya ülkelerinde ki sendikaların yöneticileri, uzmanları katılacaklardır.

Ayrıca konferansa, Soma’dan maden işçileri, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, kitle ve halk örgütleri de katılacaktır.

İşçi Sınıfımız, Emekçi Halkımız ve Basın Emekçileri davetlidir. 10.06.2014

NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email