Diren Ağaçlıyol Yeşil İzmir Dayanışması Karayolları Arazilerinin Peşkeş Çekilmesini Protesto Etti.

 

Diren Ağaçlıyol Yeşil İzmir Dayanışması 

Karayolları Arazilerinin Peşkeş Çekilmesini Protesto Etti.

 

Ağaçlı Yol; İzmir’i Bornova’ya bağlayan yeşil dokusuyla İzmir’in oksijen depolarından biridir. Genelde Kamu’ya ait Bölge ve İl Müdürlüklerinin arazileri ve tesisleri buradadır. İzmir Ankara Karayoluna paralel olan bu araziler İzmir’in sayılı yeşil alanlarındandır. İşte bu arazilere Tayyipgiller talancı ve rantçı mantığıyla göz dikmişlerdir. Bornova Belediye sınırları içinde yer alan ve imar planında Yeşil alan olarak işaretli olan bu arazilerin planları Bornova Belediye’sinden alınmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir.

Ağaçlı Yol üzerinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı iki ayrı parsel Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından plan değişikliği ile Ticari bölge olarak ilan edilmiş ve ihaleye çıkarılmıştır. İhaleyi Yandaş sermaye Gruplarından Sancak Grubu ve Murat Akdemir’e vermişlerdir.

Murat Akdemir AKP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olup Ağaçlı Yol’daki Karayolları arazisi ihalesini kazanmıştır. Daha doğrusu ihale yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekilmiştir.

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası’nın itirazlarına rağmen HUKUK TANIMAZ bir kararla ihaleye çıkarılmıştır. Belediyeler ve oda yeşil alanın korunmasını, ticari bölge ilan edilerek 10 kat inşaat izni verilen bu bölgedeki imar planlarının iptalini istemişlerdir.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 400 dekarı aşan bu bölgeye AVM yapılmasını istemeyen ve yeşil dokunun korunmasını isteyen duyarlı kitle örgütleri ve siyasi partilerin bir araya geldiği DİREN AĞAÇLI YOL YEŞİL İZMİR DAYANIŞMASI 5 Kasım 2013 günkü protestosunu, daha önce de gerçekleştirdikleri protesto eylemlerinde olduğu gibi saat 13:00 da Karayolları Bölge Müdürlüğünün önünde yaptıkları basın açıklaması eylemiyle sürdürdü.

Ağaçlı Yolda buluşan kitle Karayolları Bölge Müdürlüğüne kadar kısa bir yürüyüş yaptı. “Diren Ağaçlı Yol, Diren İzmir”, “ AVM değil Bilim Parkı”, “Ağaçlı Yol Halkındır Satılamaz”, “Ağaçlı Yol da Peşkeşe Talana İzin Vermeyeceğiz.” sloganlarıyla yapılan yürüyüşün bitişinde Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Yeşil İzmir Dayanışması adına Prof. Dr. Kayhan Kantarlı yaptı. Konuşmasında “Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği bilgisini aldıklarını, Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı ihaleleri sonuçları ile birlikte İPTAL etmesi gerektiğini” vurgulayan Kantarlı, “Danıştay’ın verdiği bu kararla yeni bir süreç başlamıştır. İhale iptal edilinceye kadar kesintisiz, sürdürülebilir ve çok daha güçlü bir sahiplenme hareketi başlatması Ağaçlı Yol da her şeyi değiştirebilir. Bunun içinde siyasi partiler başta olmak üzere ilgili belediyeler, ilgili meslek odaları ve kentine sahip çıkan demokratik kitle örgütlerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Yeşil İzmir Dayanışması adına yapılan konuşmadan sonra aramızda bulunan Bornova Belediye Başkanı Prof. Kamil Okyay SINDIR da; “bu hukuksuzluğa son verilmesini ve yeşil alanın korunmasını” istedi. Sındır; “Karayolları arazisinin Özelleştirme İdaresi tarafından ihalenin kesinleştiğinde Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün taşınacağı yerin İmar planında Bornova Belediye’sine ait “Hizmet Alanı” işaretli parsel olduğunu, bu kararın hem Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne hem de Bornova Belediyesi’ne zarar verdiğini ve bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini” söyledi.

HKP İzmir İl Örgütü olarak Diren Ağaçlı Yol eylemine “ Bağımsızlık Benim Karakterimdir” bayrağımızla katıldık. Ağaçlı Yol’un Karayolları Bölge Müdürlüğü arazilerinden başlayarak o bölgedeki tüm kamu arazilerini yağmalanacağının bilincinde olarak bu yağmaya karşı mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin daha kitlesel olarak sürdürülmesi için uğraş vereceğiz. 05/11/2013

İzmir’den Kurtuluş Partililer

 

Print Friendly, PDF & Email