Diploma yoksa, meşru bir Cumhurbaşkanı da yoktur…

Meclis içindeki ve dışındaki Amerikancı Sarı Sahte siyasilerden oluşan muhalefet!

Ve burjuva, küçükburjuva hatta “eski solcu” gazeteci, televizyonculardan oluşan cesaret yoksulu muhalefet!

Artık adınız gibi biliyorsunuz ki, Kaçak Saray’da mukim Tayyip nam Hafız’ın Yüksekokul Diploması yok…

Bu gerçeği Tayyip’in en has adamlarından Metin Külünk bile tevil yoluyla şöyle itiraf etti:

“Peygamber’in de diploması yoktu.”

Ayrıca Tayyip’in ortaya sürdüğü, birbirinden çok farklı iki diplomanın da sahteliği matematiksel bir kesinlikle ispatlanmıştır.

Bir kamu kurumu olan Noterler Birliğinin kararıyla da Tayyip’in, YSK’ye sahte-geçersiz diploma sureti verdiği karara-hükme bağlanmıştır.

Özetçe; Tayyip’in Fatih’teki İstanbul İmam Hatip Lisesi diploması dışında bir diploması yoktur… Düz Lise Diploması bile yoktur.

O, Askerlik Şubesine de sahte, yüksekokul mezunu olduğunu gösteren çıktı vermiştir… Bu sayede askerliğini Kantinci Yedek Subay olarak yapabilmiştir.

Dolayısıyla da onun er olarak yeniden askerlik yapması gerekmektedir.

O, İBB’ye de sahte diploma örneği vermiştir. Ve tabiî YSK’ye de…

Bildiğimiz gibi Anayasa’nın 101’inci maddesine göre Cumhurbaşkanlığına aday olup seçime girebilmek için, adayın Yüksekokul mezunu olduğunu gösterir gerçek bir diplomanın resmi örneğini YSK’ye sunması gerekir… Tayyip’in sunduğuysa sahte bir fotokopi örneğidir.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı Tayyip’in gerek İBB Başkanı olduğu dönemde, gerek milletvekili, Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığı dönemde attığı tüm imzalar yok hükmündedir, çöp hükmündedir. Boştur, geçersizdir.

O, bu sahteciliği yapmakla “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçları işlemiştir. 85 milyonluk Türkiye Halkını da ahmak hatta eşek yerine koymuştur…

İşlediği binbir suça ilaveten bu suçlardan dolayı da yargılanacaktır…

AKP, ABD yapımı çıkar amaçlı organize bir suç örgütüdür. Kriminal bir yapıdır. ABD’ye çalışmaktadır… BOP’ta görevlidir. İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde görevlidir. O ve avanesi bu görevleri yapmaktadır 19 yıldan beri…

Ve işte bütün bu sahtekârlıkları, ihanetleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları bile bile bu kriminal şahsa “Cumhurbaşkanı”, “Sayın Erdoğan” diyen herkes suç işlemektedir…

Suç ve suçluyu övmüş, onaylamış, ona meşruiyet sunmuş olmaktadır…

Tayyip ve avanesi, çıkar çetesinin bir parçası oldukları için bu sahtekârlığı savunacaklardır. Çıkarları onu gerektirmektedir.

Fakat hem muhalifi oynayıp hem de bu sahtekârlığı savunanlara ne demeli?..

Onlar korkaklardır, ahlâksızlardır…

Onlara diyoruz ki; yapmayın, kendinize yazık ediyorsunuz…

Ülkeye ve halka kötülük ediyorsunuz…

Bu ikili oynamanızla nasıl aynalara bakabiliyorsunuz?..

Nasıl çocuklarınızın, eşlerinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?..

Bakın, sizi de uyarıyoruz: Halk iktidarı yarın sizi de bu korkaklığınız ve ikiyüzlülüğünüz yüzünden yargılayacak…

Diploma Nerede?

Masayı devirecek ve bu hırsızlar, hainler, vatan satıcılar imparatorluğunu yerle bir edecek soruyu sormazsanız; o, 17- 25 Aralık’ı da yedirir size… Ve daha pek çok şeyi yedirir…

Üstelik de partilerinizi bile kapatmaya yeltenir… Muhaliflerini hapislere doldurur…

Hırsızlıkta, yolsuzlukta, vatan satıcılıkta ve ABD hizmetkârlığında, Laik Cumhuriyet yıkıcılığında dur durak tanımaz…

Ve Kanunsuzlukta dur durak tanımaz…

Yani sahte diplomayı yedin miydi, her kötülüğünü yedirmeye kalkar sana!..

Özetçe; bir dirhem cesaret, namus taşıyan her siyasi ya da aydın diyecek ki; “Ortaya gerçek bir diploma koymadığın sürece seninle sayımız suyumuz olmaz… Seni tanımayız… Sen sadece bir suçlusun ve suç örgütü liderisin… Senin ve avanenin sadece gerçek savcı ve yargıçlardan oluşan tarafsız ve bağımsız mahkemelerle işi olur…”

Saygıdeğer arkadaşlar;

Göreceksiniz yaşayacaksınız; işin sonucunda varacağı yer de orası olacaktır…

Bunların tamamı Çelik Bilezikle tanışacak!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Kasım 2021

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email