Devrim Şehitleri Kubilay, Bekçiler Hasan ve Şevki Mücadelemizde Yaşıyorlar!

Devrim Şehitleri Kubilay, Bekçiler Hasan ve Şevki Mücadelemizde Yaşıyorlar!

86 yıl önce bugün, 23 Aralık 1930’da, Hilafeti tekrar getirmek isteyen Ortaçağcı Şeriatçılar, Menemen’de “Şeriat İsteriz” naralarıyla Cumhuriyet Devrimlerine karşı saldırıya geçtiler.

Şeriatçıların bu isyanını bastırmak için görevlendirilen Teğmen Kubilay’la birlikte bekçiler Hasan ve Şevki, Ortaçağcı katiller sürüsü tarafından alçakça katledildiler. Kubilay’ın başını gövdesinden ayırarak sokaklarda dolaştırdılar. Cumhuriyet şehitlerinin Ortaçağcılar tarafından katledilmelerinin 86’ıncı yıldönümünde, HKP İzmir İl Örgütü olarak 23 Aralık 2016 günü saat 09.30’da Menemen’de yaptığımız bir yürüyüşle şehitlerimizi andık.

Geçmiş yıllara göre bu yıl Halkın katılımının çok az olduğu bir anma yaşadık. Bu ilgisizlik AKPgillerin pompaladığı korku ikliminin etkili olduğudur.

“Şeriat Ortaçağdır”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “ Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Devrim Şehidi Kubilay Ölümsüzdür”, sloganları ile yaptığımız yürüyüş boyunca Menemen Halkına dağıttığımız bildirilerle, Öğretmen Asteğmen Kubilay, Hasan ve Şevki Bekçilere son görevimizi yerine getirdik.

HKP İzmir İl Örgütü

Dağıtılan Bildiri;

ORTAÇAĞCI İRTİCA KUBİLAY’IN BAŞINI KOPARDI
AMA LAİKLİK BİLİNCİ BEDENLERİMİZDE YAŞIYOR

Kubilay öğretmen yedek subay olarak Menemen’de görev yaparken, Ortaçağcı İrticacı bir gerici grubun ayaklanmasını önlemek isterken kafası kesilerek sırığın ucuna takılmış ve gerici naralarla Menemen sokaklarında gezdirilmiştir.

Tabii, Ortaçağcı katiller sürüsü bu katliamın bedelini idam edilerek ödemişlerdir.

Bu sahne bize bugün yabancı gelmiyor. Çünkü İŞİD vb. irtica örgütleri, katiller sürüsü Suriye de Irak’ta benzer sahneleri halka yaşatıyorlar. Kelle koparıyorlar, köle pazarlarında kadın satıyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar. Ortaçağcı irtica örgütlerini kurduran, besleyen, silahlandıran ise AB-D Emperyalizmi ve yerli ortaklarıdır. Bu artık gün gibi aşıkardır.

Günümüzde de Türkiye topraklarında patlatılan bombalarda ABD Emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesini yaşama geçirtmek için hazırlanan tertiplerdir. Bu alçak senaryolar; Türkiye’ye yeni Sevr’i dayatmak için, Türk ve Kürt halkını birbirine düşman etmek için planlanmıştır ve uygulanmaktadır.

Ortadoğu bataklığından her gün yeni şehit haberleri alınmakta, halk çocukları yaşamını yitirmektedir.

1950’lerden beri hazırlanan irticai kalkışma artık iktidardadır. Ne hak tanımaktadır ne hukuk. Eğitim öğretim kurumları, yurtlar cemaat ve tarikatların denetimine geçmektedir. Laik bilimsel eğitim yerine hurafelerle dolu eğitim anlayışı oturtulmaktadır.

Öğrenci yurtlarındaki cinsel taciz olayları özellikle din maskeli yurtlarda günlük olay haline gelmiştir. “Bir defadan bir şey olmaz” anlayışıyla her gün yeni travmalar yaşanmakta, gencecik kız ve erkek çocuklarımızın hayatları karartılmaktadır.

İşte bu günlerde Kubilay’ı anmak, Ortaçağcı İrticaya karşı net tavır alıp mücadele etmektir.

Bu günler de Kubilay olmak, AB-D Emperyalizmine ve yerli ortaklarına karşı çıkmak demektir. Türkiye’nin bugün cesur öğretmen Kubilaylara ve cesur Hukukçu Doğan Öz’lere ihtiyacı vardır.

Yaşamak direnmektir diyen laik insanlar örgütlü mücadele yürütmek ve saflarını belirlemek zorundadır.

Şeriata Karşı Ya Birleşmek Ya Ölüm sloganı Yeni Kubilaylar olmasın diyen toplumca benimsenmelidir.

Kubilay, laikliğin yılmaz savaşçısı olarak Devrimci Mücadelemizde yaşayacak ve Halkın İktidarında düşünce ve davranışları yaşam bulacaktır. Bundan adımız gibi eminiz ve bu uğurda mücadele veriyoruz.

Halkımızı Laikliğin onurlu savaşçısı HKP saflarında örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. Bu gün AKP’gillere karşı yılmadan en cesur mücadeleyi veren HKP’yi anlamaya ve birleşmeye halkımızı çağırıyoruz. 23 Aralık 2016

HEPİMİZ KUBİLAYIZ,
KUBİLAYLAR ÖLMEDİ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR, YAŞAYACAK.

                                                                                  Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü

 

Print Friendly, PDF & Email