Devrim Şehidi Kubilay, Katledilişinin 84. Yılında İzmir Menemen’de ve İstanbul’ da Anıldı

kubilay 2014 2

İzmir;
84 yıl önce bugün Hilafet ve Saltanatı geri getirmek isteyen Ortaçağcı Şeriatçılar; Menemen’de Cumhuriyet Devrimlerine karşı ayaklandılar ve isyanı bastırmak için görevlendirilen Teğmen Kubilay ve gece bekçileri Hasan ve Şevki’yi şehit ettiler.

Katliamın 84. yılında Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü Emperyalizme ve yerli satılmış uşakları Ortaçağcı gericilere karşı Menemen’deydi.

Sabah saatlerinde Menemen İZBAN önünde toplanılarak, Teğmen Kubilay’ın anıtına yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca “Kubilaylar Ölmez, Devrimciler Tükenmez”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, sloganları atıldı.

Kubilay’ın anıt mezarının bulunduğu kışla girişinde HKP İzmir İl Örgütü adına, genç yoldaşlarımızdan Emre OLKUN bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “84 yıl önce ilericileri, yurtseverleri, laikleri canice katledenlerin torunları şimdi “Ilımlı İslam” maskesi ile (gerçekteyse CIA İslamı-Amerikan İslamı’dır) toplumumuzu Ortaçağın karanlığına sürüklemektedirler. Bunlar da tıpkı dedeleri gibi, Cumhuriyet’e ve kazanımlarına, Bağımsızlığımıza, Ulusal değerlerimize, Laikliğe karışıdırlar.” denilerek AKP iktidarının 1. Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı zamanındaki şeriatçı karşı devrimcilerle aynı zihniyete sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamanın ardından “Şeriat Ortaçağdır”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Kubilaylar Ölmez Devrimciler Tükenmez” sloganları eşliğinde yapılan bir yürüyüşle Menemen İZBAN önüne gelinerek anma etkinliği burada sonlandırıldı.

Açıklamanın tam metni:

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY

TÜRKİYE HALKLARININ AB-D EMPERYALİZMİ VE YERLİ SATILMIŞLAR CEPHESİNE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ KURTULUŞ MÜCADELESİNDE YAŞIYOR!

84 yıl önce bugün Ortaçağcı Şeriatçılar; Menemen’de Cumhuriyet Devrimlerine karşı saldırıya geçtiler. Teğmen Kubilay ve gece bekçileri Hasan ve Şevki’yi şehit ettiler.

Şeriatçılar  ne istiyorlardı?

Hilafet ve Saltanatı geri getirmek!..

Oysa Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız dışarıda Batılı Emperyalist sömürgeci güçlere karşı, içeride de Hilafet ve Saltanat’a karşı zafer kazanmıştı. Bu kazanımlar üç beş çapulcuya teslim edilemezdi…

Teğmen Kubilay, Şeriatçıların bu isyanını bastırmak için görevlendirilmişti. O, Mustafa Kemal’in Bağımsızlık ve Laiklik ilkesini içten benimsemiş bir yurtseverdi. O, Mustafa Kemal’in;  “Vazifeye atılmak için içinde bulunduğun vaziyetin imkân ve şartlarını düşünmeyeceksin” sözünü eyleme geçiren, onurlu bir genç subaydı. O, dört yıllık dişe diş bir mücadele ile işgalci Batılı Emperyalistleri bu kutsal topraklarımızdan attığımız Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kazanımlarının bilincindeydi.

Saldırganlar ise; hiçbir Ulusal değer tanımayan ve Ümmetçi bir toplum arzulayan Ortaçağcı Şeriatçılardı. Doğuştan vatan satıcı ve hain olan bu Hilafet ve Saltanat özlemcileri, Kurtuluş Savaşı’nın başında ve devamında işbirliği yaptıkları Batılı Emperyalistlerin denize dökülmesini engelleyemeyince, Cumhuriyet’ten sonra bu ve benzer çapul hareketlerine başvurdular. Ama başarılı olamadılar. Kubilay’ı katledenler o zaman idam sehpalarında sallandırıldılar ve bu gerici ayaklanma bastırıldı.

84 yıl önce ilericileri, yurtseverleri, laikleri canice katledenlerin torunları şimdi “Ilımlı İslam” maskesi ile (gerçekteyse CIA İslamı-Amerikan İslamı’dır) toplumumuzu Ortaçağın karanlığına sürüklemektedirler. Bunlar da tıpkı dedeleri gibi, Cumhuriyet’e ve kazanımlarına, Bağımsızlığımıza, Ulusal değerlerimize, Laikliğe karışıdırlar.

İşte bundandır; Halkın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yasaklamaları… 23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları, 30 Ağustos’ları, 10 Kasım’ları yasaklama planları yapmaları… 4+4+4 modeli ile İmam Hatiplerin önünü açmaları… Şeriatın bayrağı Türbanı bırakalım Üniversiteleri tüm ilk – orta öğretimde ve kamu kurumlarında serbest bırakmaları… Tekke ve zaviyeleri yeniden faaliyete geçirme girişimleri sonuç vermeyince, zorunlu din dersleriyle, Osmanlıca dersleriyle devlet okullarını birer tekke zaviyeye çevirmek istemeleri… Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmesine bile tahammül edemeyerek karma eğitimi kaldırma çalışmalarına başlamaları… Laikliği savunanlara azgınca saldırmaları…

Batılı Emperyalistler, 15 Mayıs 1919’da Güzel İzmir’imizi işgal etmeye geldiklerinde, Ülkemizi aralarında parça parça bölüşmüşlerdi. Böylece Osmanlı’ya kabul ettirdikleri Sevr Antlaşması’nı fiilen uygulamak istiyorlardı. Ancak Mustafa Kemal önderliğindeki Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşçıları, emperyalist çakalların ve yerli işbirlikçilerinin bu heveslerini kursaklarında bıraktı.

O günlerde de bu emperyalist çakalların en büyük müttefiki şeriatçı güçlerdi. Aradan 100 yıla yakın bir süre geçti, ama bu hain ittifak hiç değişmedi. Şimdi de ABD ve AB (AB-D) Emperyalistleri, yerli işbirlikçileri Tayyipgiller eliyle ülkemizi Yeni Sevr’e doğru hızla sürüklemektedir.

Geçmişte askerleriyle işgal edemedikleri topraklarımızı, şimdi NATO’larıyla, IMF’leriyle, Dünya Bankalarıyla, DTÖ’leriyle ablukaya almış durumdalar. Ülkemizin ekonomi politikası bu emperyalist örgütler tarafından belirlenmekte, yönlendirilmektedir. Vatan topraklarımız parça parça bu emperyalistlere satılmakta… Cumhuriyetin kazanımları olan kamu mallarımız, iktisadi kuruluşlarımız emperyalistlere ve yerli uşaklarına yeyim edilmekte… Ülkemiz insanının kaç para emekli maaşı alacağına, asgari ücretin kaç para olacağına, köylümüzün toprağına ne ekeceğine, ürününü kaça satacağına hep bu emperyalist finans örgütleri karar vermekte, bizimkiler de uygulamaktadır…

Uluslararası planda ise Batılı Emperyalistlerin mazlum Doğu Halklarına karşı başlattığı yeni Haçlı seferlerinde kasap satırlığı yapmaktalar. Ülkemizde bir yandan din alıp satarak, halkı Allah’la kandırırken, emperyalist çakalların Ortadoğu’da Müslüman Arap Halkını katletmesine alkış tutmaktalar. İsrail’i korumak için Kürecik’e yerleştirdikleri Füze Kalkanı, Maraş’a, Urfa’ya, Antep’e yerleştirdikleri Patriot’larla emperyalist efendilerine hizmette kusur etmiyorlar. Utanmadan bir de kalkıp; “ülkemiz toprakları aynı zamanda NATO toprağıdır” diyerek kraldan çok kralcı kesiliyorlar. Çünkü bunlar, oturdukları koltukları AB-D Emperyalistlerine borçludurlar. Yine bunların dini gerçek İslâm değil CIA dini olduğundan din kardeşlerine sahip çıkmaktansa efendilerine yaranarak biraz daha fazla iktidarda kalmayı amaçlamaktalar. Irak’ta milyonlarca insanı katleden ABD askerleri için dualar etmeleri, Suriye’de mazlum halkı insanlık dışı yöntemlerle katleden, evinden yurdundan eden canileri beslemeleri de bundandır.

Bugün Halkımız, AB-D Emperyalizminin ve Ortaçağcı gericilerin kuşatması altındadır. AB-D Emperyalistleri ve Tayyipgiller; Ordu’yu, Yargı’yı, Üniversiteleri, Basın’ı velhasıl kendilerine karşı direnç noktası olabilecek tüm kurumları ele geçirmiş durumdadır. Bu gerici kuşatma altındaki halkımız maalesef “cellâdını kurtarıcı olarak görmekte”dir.

Dün Kubilay’ın katillerine misliyle ceza veren, katilleri idam sehpasına götüren ve isyanı bastıran antiemperyalist, laik, yurtsever askeri güçlerin yerinde, o günkü Mustafa Kemalci Ordu Gençliği’yle hiçbir ilgisi olmayan, bu Ortaçağcılar karşısında “topuk selamı” veren tören paşaları bulunmaktadır. Mustafa Kemalci geleneğe sahip çıkanlar ise “Ergenekon, Balyoz” maskeli CIA operasyonlarıyla Silivri Zindanlarına tıkılmış, sindirilmiştir.  Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği de bu Amerikancı, AB’ci, halk düşmanı, Ortaçağcı Şeriatçıların ihanetlerine karşı, tepkisini ortaya koyamamaktadır.

Kısacası bugün Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı günlerdeki kadar karanlık günler yaşıyoruz. Ama unutmayalım ki, karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa en yakın olunan zamandır.

Durum böyle olunca da gerçek devrimcilere, İkinci Kurtuluş Savaşçıları’na çok görev düşüyor. Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın da koyduğu gibi:

“(…) insanlığın önünde iki rahmetten biri var: “Ya bile bilesiye, tüm bilinçli kıyasıya öldüresiye ve ölesiye MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI göze alınır; yahut sömüresiye, çürüyesiye, geberesiye kullaşılır. Köleleşilir… Bunu anlamak için “üçüncü dünya palavralarına maval dinlememize hacet yoktur. Yarım yüzyıllık Mustafa Kemal denemesi her şeyi bütün trajikomik yanlarıyla ispatlamış bulunuyor. YA KURTULUŞ SAVAŞI ya da en soysuzca KÖLELEŞMENİN MEZARTAŞI”

Gün, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla kovduğumuz Emperyalistleri ve Şeriatçı güçleri bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan atmak için İkinci Kurtuluş Savaşı’nı başarmak günüdür.

Kubilay, Jöntürk gelenekli bir genç subaydı. Bugün de Ortaçağcı Şeriatçılar önünde diz çöken, savaşçı ruhtan yoksun tören paşalarından rahatsız olan Jöntürk-Mustafa Kemal Gelenekli Genç Subaylar ve Yeni Kubilay’lar vardır. O günün Ordu Gençliği’nin Devrimci Geleneği bugüne dek yok edilememiştir, bundan sonra da edilemeyecektir.

Halkın Kurtuluş Partisi, Emperyalizme ve Ortaçağcı gericiliğe karşı mücadele bayrağını yükseltiyor.

Halkımızı, Demokratik Halk İktidarını kurmak için Halkın Kurtuluş Partisi etrafında birleşmeye çağırıyor. Halkın Kurtuluş Partisi, bu görevi başaracak sorumlulukta ve kararlılıktadır.

Kubilay’ın anıtında yazdığı gibi; “İNANDILAR, DÖVÜŞTÜLER, ÖLDÜLER. BIRAKTIKLARI EMANETİN BEKÇİLERİYİZ!”

Kubilay’ın geleneğini sürdüren bizler de diyoruz ki;

VATAN AŞKINI SÖYLEMEKTEN ve BU UĞURDA DAVRANMAKTAN KORKAR HALE GELMEKTENSE ÖLMEK YEĞDİR.

Şeriat Ortaçağdır!

Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız! 23/12/2014

 HKP İzmir İl Örgütü 

İstanbul;
Taksim’de öğretmen Kubilay’ı andık

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 23 Aralık akşamı saat 19:30’da Eğitim-İş sendikasının çağrısı ile düzenlenen yürüyüşle birlikte 74 yıl önce ortaçağcı gericiler tarafından Menemen’de katledilen öğretmen ve teğmen Kubilay’ı andık. Eylemde ayrıca hafta sonu Ankara’da düzenlenen eylemde yapılan vahşi polis saldırısı da kınandı.

Yürüyüş Tünel meydanında başladı. Eyleme katılanlar “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Kubilay Öğretmen Ölümsüzdür”, “Öğretmene uzanan eller kırılsın”, “Cumhuriyet değil, AKP yıkılacak” sloganları atarak Galatasaray Meydanı’na doğru ellerinde meşalelerle, dövizlerle yürüdüler. Galatasaray Meydanı’nda Eğitim-İş temsilcisi basın açıklamasını okudu.

Açıklamada Öğretmen Asteğmen Kubilay ve Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’nin gericilerce vahşice katledildiği olayın gelişimi anlatıldı. Ardından günümüzde öğretmenlere, emekçilere yapılan baskılar ve laikliğe yapılan saldırılar kınandı. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

     

kubilay 2014 3 kubilay 2014 4

Print Friendly, PDF & Email