Danıştay Savcısı, Tank-Palet Fabrikasının Özelleştirilmesi İşleminin İptali yönünde mütalaa verdi

Halkın Kurtuluş Partisi’nin, Ordunun, dolayısıyla kamunun malı olan ve stratejik önemdeki Tank-Palet Fabrikasının Özelleştirilmesine karşıözelleştirmenin iptali talebiyle açtığı davada,

DANIŞTAY SAVCISI da yapılan özelleştirmenin;

Anayasaya, 4046 sayılı Özelleştirme Yasasına, 5201,5202 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Yasasına”, “Savunma Sanayi Güvenliği Yasasına” aykırı olduğunu, ayrıca yapılan özelleştirmenin VERİMLİLİĞİ artırmayacağını belirterek, işlemin İPTALİ gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

AKP’nin ve Kaçak Saray’ın zulüm, baskı, kanunsuzluk iktidarında kamunun, halkın, vatanın çıkarını savunan, Cumhuriyet’in Kazanımlarına Sahip Çıkan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor.

Gözlerimizin önünde açıkça “Tam Kanunsuzluk” niteliğindeki işlemleri yapan iktidar güdümlü yasa uygulayıcılarını da görünce üzülüyoruz.

Ama bunlar bizi hukuk mücadelemizden, “halkın davası”ndan asla vazgeçirmiyor, umutsuzlandırmıyor. Aksine, Cumhuriyet hukukunun derinlerde kök saldığını ve gericiliğin, faşizmin ve onların baskı-zulüm-soygun “hukuku”nun er geç yenileceğini biliyoruz.

Partimiz, vatanımızın, halkımızın çıkarları neyi gerektiriyorsa onun mücadelesini veriyor, vermeye de devam edecek.

Bugüne dek Cumhuriyet Savcılıkları, İdari Yargı, Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk kurumları nezdinde yüzlerce hukuk savaşımı verdik, veriyoruz. Çünkü bu vatanı halkımız binbir zorluklarla, büyük özverilerle yarattı, kolayca da kaybedilemez.

Tank-Palet fabrikasının özelleştirilme kapsamına alınmasını hukuk terimlerle açıklamanın yetmeyeceğini, bir ülke ve ordusunun ve savaş gücünün yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etmek zorundayız.

Dolayısıyla bu özelleştirme Vatana ihanettir.

Vatana ihanetin sorumluları er geç Yüce Divan’da da hesap vereceklerdir. 28.05.2019

Davamız Halkın Davasıdır!

 Kurtuluş Partili Hukukçular

Print Friendly, PDF & Email