İşçi Sınıfı, başına musallat olmuş eli kanlı sarı sendikacılardan elbet kurtulacaktır! Bosch İşçisi artık DİSK üyesidir!

 İşçi Sınıfı, başına musallat olmuş  eli kanlı sarı sendikacılardan elbet kurtulacaktır!

Bosch İşçisi artık DİSK üyesidir!

 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Alman kökenli Bosch Firmasında çalışan işçiler, bir ay önce  kayıtlı oldukları sarı-gangster Türk-Metal Sendikası’ndan istifa ederek DİSK Birleşik Metal- İş Sendikası’na üye olmuşlardı. İşçilerin, Birleşik Metal-İş  Sendikası’nı tercih etmelerinin önüne  geçmek isteyen işveren destekli Türk Metal Sendikası,  şiddet başta olmak üzere çalışanlara karşı her türlü yönteme başvurmuştu.

Başlangıçta, sendikal  tercihleri açısından çalışanlara karşı tarafsız kalacağını açıklayan Bosch işvereni ise kendisine taşeron olarak kullandığı Türk Metal Sendikası’nın başarısızlığından sonra bir aylık süreç içinde asıl rengini açıktan  belli ederek, Birleşik Metal-İş’ten istifa etmeleri için işçilere baskı yapmaya başladı.

Daha önce, işçilerin  işe alınmadan bir gün önce işveren tarafından masrafları bizzat ödenerek Türk Metal Sendikası’na zorla  üye kaydedildikleri düşünüldüğünde, firmanın bu  sendikayla  nasıl iç içe geçtiği daha iyi anlaşılacaktır.   İşverenin açık desteğiyle fabrika içerisinde dolaşarak işçileri baskı altına almaya çalışan Türk Metal Sendikası yöneticileri, yasalara aykırı olmasına rağmen, işyeri önüne Noter getirerek işçileri zorla sendikalarına üye yapmaya dahi kalkıştı. Ancak işverenin ve ona bağlı taşeron sarı-gangster sendikanın tüm çabalarına rağmen Bosch İşçisi sendikal tercihine sadık kalarak, Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan ayrılmadı.

16 Nisan 2012 tarihinde,  işçilere yönelik baskıları kınamak ve yetkili sendika olunduğunu açıklamak  amacıyla   aralarında  DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun  da bulunduğu, Birleşik Metal-İş Sendikası  yöneticileri ve üyeleri, Nakliyat-İş Sendikası Yöneticileri, basın açıklaması yapmak üzere işyeri önünde toplandılar. Ancak Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işyeri önüne eli işçi kanına bulaşmış Türk-Metal Çetesi  gelerek, işverenden aldığı desteğin güveniyle, Birleşik Metal-İş Sendikası üye ve yöneticilerine taş, sopa ve kesici aletlerle saldırdı.

Bu hain saldırgan güruh, kalabalık ve silahlı olmasına karşın DİSK’liler tarafından püskürtüldü ve  basın açıklaması işyerinin önünde gerçekleştirildi. Böylelikle gangster Türk Metal Sendikası’nın bu saldırısı da Bosch İşçisinin kararlı tutumuyla boşa çıkarılmış oldu.

Ülkemizdeki İşçi Sınıfı mücadelesinin, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki en büyük engellerden biri,  hiç kuşkusuz ki işverenlerle kaynaşmış bu tür sarı-gangster sendikalar ve sendikacılardır. Ancak Bosch İşçisi,  kararlı tutumla  bu aşağılık ittifakın da üstesinden gelinebileceğini dosta da düşmana da göstermiştir.

 İşçi Sınıfı için değil,  Parababalarına hizmet için var olan bu aşağılık sarı sendikalar  ve sendikacılar, bu saldırının ve diğer tüm ihanetlerinin hesabını er ya da geç vereceklerdir. Biz Kurtuluş Partililerin,  işçilerimizin er ya da geç en devrimci hatta doğru yöneleceğine inancı tamdır. Yeter ki devrimci mücadeleci  sendikal anlayışla İşçi Sınıfımız tanışsın.

İşçi Sınıfımıza, Birleşik Metal-İş Sendikası’na ve DİSK’e yönelik bu alçakça saldırıyı kınıyor, mücadelelerinin mücadelemiz olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. 18.04.2012

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email