Che Yoldaş ölmedi Kavgamızda yaşıyor, emperyalizme karşı bizimle birlikte savaşıyor!

Bugün, 9 Ekim 1967’de CIA ajanları tarafından haince katledilen yiğit devrimci Che Guevara’nın bedence aramızdan ayrılışının elli ikinci yıldönümü.

Ezilen halklara önderliğiyle ve dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizme karşı duruşuyla Parababalarının korkulu rüyası olmuştu Che Yoldaşımız. Onun ezilen, sömürülen halkların umudu olması ürkütmüştü Parababalarını. Eşit ve insanca bir yaşam uğruna son nefesine dek sürdüğü mücadelesiydi düzen savunucularını bu kadar ürküten. Sandılar ki Che Yoldaş’ı aramızdan bedence ayırırlarsa sonlanır bu mücadele. Oysa Kahraman Gerilla Che Guevara’nın ateşlediği kıvılcım hiç sönmedi! Bugün, Küba’da, Şili’de, Venezuela’da, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde ABD-AB Emperyalizmine karşı savaşan kim varsa, ellerinde Che’nin resimleri, pankartlarında Che’nin “Patria o muerte!” “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!” şiarı, yüreklerinde ise Che’nin mücadelesi bulunmaktadır.

Bu mücadele ki, Che’nin deyimiyle; dünyanın başhaydudu olan ABD Emperyalizmine karşı zafere ulaşıncaya kadar devam edecektir.

Bugün Ernesto Che Guevara, Dünya Halklarına, Dünya İşçi Sınıfına ve Devrimci Gençliğe hayatıyla, mücadelesiyle ve inancıyla örnek olmaya devam ediyor.

9 Ekim 1967 tarihinde Bolivya dağlarında katledilene kadar başta Küba’da olmak üzere, Latin Amerika’nın birçok ülkesinde, Afrika’da ABD Emperyalistlerini ve onların uşaklarını def edip, Sosyalizmi zafere ulaştırmak amacıyla savaştı Che Yoldaş.

Bir devrimcinin en büyük özelliklerinden biri, Cesaret Vatanına sahip olmasıdır. Ve Cesaret denince akla gelen ilk isimlerdendir Kahraman Gerilla Ernesto Che Guevara.

Che Yoldaş’ın sarsılmaz inancını ve mücadelesini bugün biz Kurtuluş Partisi Gençliği sürdürüyoruz. Sömürüsüz, eşit ve sınıfsız bir toplum kurma yolundaki, insanlığın en meşru davası olan Sosyalizme olan inancımızı ve kararlılığımızı bir an olsun yitirmeden, yılmadan, Che Yoldaş’ı örnek alarak yükseltiyoruz bayrağı ve davayı.

Bugün ülkemiz ABD-AB Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçileri tarafından Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı günlerden daha kötü günlere adım adım götürülmektedir. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in, Fidel Castro’ların, Che Guevara’ların, Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın, Deniz Gezmiş’lerin, Mahir Çayan’ların emperyalizme karşı vermiş olduğu mücadeleyi gerçek anlamıyla sürdüren bizler; her eylemimizde haykırıyoruz Che Yoldaş’ın “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm’’ şiarını.

Ülkemizde Ortaçağcı gericiliğin ve AB-D Emperyalistlerin azgınca sömürüleri hız kesmeden devam ederken, daha da önemli olmuştur Che Yoldaş’ın bu şiarını ve mücadelesini yaşamak ve yaşatmak. İşte biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak emperyalizme karşı amansız bir mücadele verip insanlığın kurtuluş davası olan Sosyalizmi eninde sonunda zafere ulaştırana kadar savaşacağımıza başta Che Yoldaş ve tüm devrim şehitleri nezdinde ant içiyoruz!

Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm!
Che Yoldaş Ölümsüzdür!

9 Ekim 2019
Kurtuluş Partisi Gençliği

Print Friendly, PDF & Email