CHE Ölmez Yapıtlar Bırakarak Ölümsüzlüğe Ulaştı

CHE Ölmez Yapıtlar Bırakarak Ölümsüzlüğe Ulaştı

“Öldükten sonra da yaşamak isterseniz, ölmez bir yapıt bırakınız” diyordu en savaşçı Halife Hz. Ali.Kahraman Gerilla Che Yoldaşda, insanlığın kullanımına sunduğu ölmez yapıtlar bırakarak bedence aramızdan ayrıldı. Şimdi bu yapıtları kullanıyor insanlığın kurtuluş mücadelesinde savaşan devrimciler, ABD ve AB Emperyalistlerine karşı mücadele yürüten halklar.

Nerede haksızlığa karşı mücadele yürütülüyorsa Che Yoldaş da orada hak yiyenlere karşı mücadelede en ön safta.

Nerede zalimin zulmüne karşı mazlumlar ayaklanıp yürüyorsa Che Yoldaş da bu yürüyüşün en önünde.

Nerede Emperyalist İşgale karşı Halklar direnişe geçiyor,  mücadeleyi yükseltiyorsa Che Yoldaş da direnişin en ön safında mücadeleyi yükseltmekte.

Devrimciler, Dünya Halkları Che Yoldaş’ın insanlığın kullanımına sunulan ölmez yapıtlarını kullanarak mücadele ediyorlar, direniyorlar, savaşıyorlar, zaferler kazanıyorlar.

Nedir bu ölmez yapıtlar?

Cesaret, Che Yoldaş’ın insanlığa bıraktığı büyük yapıtıdır.

Önderimiz Nurullah Ankut’un dediği gibi, cesaret vatanına sahip olduğu için ölümsüzdür CHE. Cesaret vatanına sahip olduğu içindir Dünya Halklarının, mücadelelerinde Che Yoldaş’ı bayrak yapmaları. İnsanlığın kurtuluş mücadelesinde ölümü “hoş geldi sefa geldi” diye karşıladığı için ölümsüzdür CHE.

Onurdur Che’nin diğer bir ölümsüz yapıtı.

Onuru yaşamdan değerli kıldığı içindir Dünya Halklarının CHE Yoldaş’ı efsaneleştirmesi. Başını önüne eğmediği, Yoldaşlarının, Önderlerinin başını önüne eğdirmediği içindir CHE’nin Devrimcilere, Halklara Devrimci Mücadelelerinde 45 yıl sonra da yol gösteriyor olması. Başını öne eğmediği, güneşten alnı yandığı içindir emperyalistler arasında heyulasının dolaşması.

İnançtır Che’nin ölmez yapıtı.

“İnsanlığın tek bir sosyalist aile olma” mücadelesine ve bilimine olan inancında, mücadelenin en kızıştığı, en zor durumda kaldığı anda bile zerre kadar dahi bir azalma meydana gelmediği içindir yok olmaması.

Kararlılıktır Che’den kalan bir diğer yapıt.

Emindir Che Yoldaş attığı her adımdan. Geri adım atmaz, geri adım attıramaz hiç kimse. Çünkü O, gittiği yolun kurtuluş yolu olduğundan emindir, o yüzden tereddüde düşmez, kararsızlık göstermez. İşte bunun içindir Che’nin insanlığın unutulmasına izin vermeyeceği insanlar arasına girmesi.

Umuttur, ki bugünlerde en çok ihtiyacı duyulan, Che’nin bir diğer ölümsüz yapıtı.

Umudunu hiçbir zaman kaybetmez Che Yoldaş, ne düşmanın en çok, en güçlü, en saldırgan olduğu durumda, ne de sayılarının en az, güçlerinin en zayıf, yoldaşlarını kaybettiği o acı günlerde. Bilir ki Che, umut biterse savaşılmaz, mücadele edilmez. O yüzdendir mücadele eden insanların yol göstericisi olarak Che’yi seçmeleri, Umutlarını yitirmemeleri.

İnsan sevgisi de en büyük miraslarından biridir Che Yoldaş’ın.

Dünyanın neresinde olursa olsun insana yapılan bir haksızlığa yüreği sızladığı içindir Dünya Halklarının ve Devrimcilerin gönlünde taht kurması Che Yoldaş’ın.

Bilimdir Che Yoldaş’ın en büyük yapıtı.

İnsanlığın kurtuluş bilimi olan Marksizm-Leninizme inanmış, bu bilimi etüt etmiş, mücadelesine yol gösterici yapmış, yaşamının her alanına bu yüce teorinin kurallarını uygulamaya çalışmış, kendinden sonraki kuşakların yararlanması için bilimin ışığı doğrultusunda kitaplar yazmış ve insanlığın kullanımına sunmuştur. Bu ölmez yapıtları tek mirası olarak bıraktığı için Che sadece bedence aramızdan ayrılmış ve ölümsüzleşmiştir.

Bugün bu yapıtları kullanan halklar ve devrimciler yükseltebiliyor mücadeleyi. Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de halkların AB-D Emperyalistlerine karşı mücadelesinde Che en ön saflarda.

Venezüella’da Hugo Chavez Yoldaş’la, Che’nin bedence aramızdan ayrıldığı Bolivya’da Evo Morales Yoldaş’la, Chavez ve Morales’e yol gösteren Fidel ve Raul Yoldaşlarla birlikte sol rüzgarları estiriyor Che Yoldaş. Onların yanında, onlarla birlikte mücadelenin her anında yanlarında Che.

Bu topraklarda Kıvılcımlı Usta’nın öğrencilerinin Devrimci Mücadelesinde Che Yoldaş’ın ölmez yapıtları yol gösteriyor. Bu topraklarda cesaretin, onurun, inancın, kararlılığın, umudun, insan sevgisinin ve bilimin adıdır Halkın Kurtuluş Partisi. Bunun içindir ki biz Latin Amerikalı Yoldaşlarla çok iyi anlaşıyoruz. Bu ölmez yapıtları mücadelemize mihenk taşı yaptığımız içindir bugün Che’yi sadece bizim anlayabilmemiz. Onlarla dünyanın değişik bölgelerinde mücadele eden ordunun farklı birliklerinin birer neferi olduğumuz içindir Che Yoldaş’ı her 9 Ekimde Latin Amerikalı Yoldaşlarla birlikte anmamız.

Che Yoldaş’ın bedence aramızdan ayrılışının 45’nci yılında Kübalı Yoldaşlarla birlikteydik yine. Küba Cumhuriyeti Elçilik Müsteşarı Jorge Luıs Fernandez Chamero Yoldaş ve eşi katıldı etkinliğimize. Partimiz Ankara İl Örgütü Sekreteri Av. Doğan Erkan Yoldaş’ın açış konuşması ve Che nezdinde tüm Devrim Şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı etkinliğimiz.

Fernandez Chamero Yoldaş konuşmasında Che’nin ne demek olduğunu ve önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Che, ateşli bir Latin Amerika yurtseveriydi. Fakat Che bunun da ötesindedir. O bugün, ne eksik ne fazla; tam anlamıyla antiemperyalizm kelimesinin sembolüdür. Bu, öyle bir yurtseverliktir ki, Che’ye burjuvazi karşısında çekingen ve tereddütlü davranmanın sonuç getirmeyeceğini göstermiştir. Şu anda, şu saatlerde Latin Amerika ve dünya yeni bir sınıftan, İşçi Sınıfından ilham almalıdır; doğrudan ülkelerimizin bağımsızlığına saldıran emperyalizme, oligarşiye ve büyük kapitale güçlü bir şekilde saldırmalıdır. Che Guevara, dün olduğu gibi bugün de mücadele ve antiemperyalist dayanışma ile tarihe yön veren en önemli duygudan esinlenmiştir.

“Bugün biz Che’nin düşüncelerini her zamankinden daha fazla temsil ediyoruz. Bugün biz O’nun ulaştığı gerçek mutluluğa her zamankinden daha fazla inanıyoruz. Biz bugün işkencecilere ve sömürgenlere asla göz yummayan devrimcilerin mutluluğuna inanıyoruz.

“Che devrim için canını verdi. Yani diğerlerinin yaşayabilmesi için canını verdi. Biz de yaşayabilmek için mücadele ediyoruz. Çocukların aç kalmamaları ve üşümemeleri için mücadele ediyoruz. İnsanların enerjilerinin ve umutlarının boşa gitmemesi için mücadele ediyoruz. Devrimci eylemler, ölümlerin en kötüsü olan kapitalizm ve sömürüyü ortadan kaldırmak içindir.

“Bugün dünyanın dört bir tarafındaki devrimci mücadelede Che vardır. O, Küba Devrimi’nin kalıcı ve ölümsüz ruhunda vardır. O, geçen hafta sonu Hugo Chavez önderliğinde bir kez daha önemli bir seçim zaferi kazanan Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti’nin mücadelesinde vardır. Bize nihai zafere kadar aralıksız bir şekilde mücadele etme azmi veren Che’nin devrimci yaşam örneğidir.

“Bu eylemler Che’nin bize bıraktığı derslerdir ve onun düşünceleri dünyanın bu bölgesinde yaşamaya devam ediyor.”

Yoldaş konuşmasını Fidel’in Che için söyledikleriyle sonlandırdı.

Partimiz adına konuşan Doğan Erkan Yoldaş’ımız konuşmasına, Kübalı Yoldaşlarla, aramızda okyanuslar olmasına rağmen aynı şeyleri düşünüyor ve söylüyor olmamızdan ne kadar gurur duyduğunu söyleyerek başladı. Ve içinde bulunduğumuz durumda ABD ve AB Emperyalistlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığını, Ortadoğu Halklarına ve bugünlerde Suriye’ye saldırarak bin devletçikten oluşan bir dünya projesini yaşama geçirmede hatırı sayılır bir yol aldıklarını aktardı. Böyle günlerde Che Yoldaş’ın mücadelesinin Halkların mücadelesine yol gösterdiğini aktardı.

Yoldaş’ımız en karanlık günlerde, Faşist Batista Ordusu’nun, Yoldaşlarına pusu kurup kırdığı günlerde bile Che’nin inancından, kararlılığından, mücadele azminden bir şey kaybetmediğini, Che Yoldaş’ın Küba Devrimi’yle yetinmeyip mütevazı katkılarını sunmak için dünyanın farklı bölgelerine savaşmaya gittiğini söyleyerek, O’nun enternasyonalist dayanışmasına vurgu yaptı ve bu uğurda Bolivya’da CIA tarafından katledildiğini söyledi.

Doğan Erkan Yoldaş, Che’nin ölüm anında bile örnek devrimci davranış sergilediğini, boyun eğmediğini, katledildiği köydeki bir öğretmene yaralıyken tahtadaki yazıda bir kelimenin bir harfinin hatalı olduğunu söyleyecek kadar hayata bağlı ve soğukkanlı olduğunu; önderliğine ölümüne saatler kaldığını bilse bile devam ettiğini aktardı.

Kısa bir soru cevap bölümü ve bir arkadaşımızın duygu ve düşüncelerini aktarmasıyla etkinliğimiz sona erdi.

Kübalı Yoldaşlarımızın uğurlama sırasında söylediği; “Biz biliyoruz ki bu ülkedeki gerçek dostlarımız sizlersiniz” sözü bizim için bir onurdu.

Biz, AB-D Emperyalistlerine karşı mücadele yürüten bütün halkların gerçek ve en yakın dostlarıyız.

Biz, insanlığın tek bir sosyalist aile olması için mücadele eden bütün devrimcilerin her zaman, her yerde yanlarında olduk, mütevazı katkılarımızı gücümüzün yettiğince sunmaya çalıştık, destek olduk.

Biz, bu ülkede Che Yoldaş’ın ölmez yapıtlarını mücadelemize örnek olarak aldık. Marks-Engels-Lenin-Kıvılcımlı Ustaların teorisi ve pratiği doğrultusunda da AntiemperyalistAntifeodalAntişovenist mücadeleyi yükseltip, Demokratik Halk İktidarını kuracak ve Che Yoldaş’ın insan soyunun en büyük düşmanı olarak nitelendirdiği ABD Emperyalistlerini, sadece Tarihin karanlık sayfalarında yer almak üzere ortadan kaldıracağız.

Bizim umudumuz hiç sönmedi. İnancımız hiç zayıflamadı. Kararlılığımız hiç azalmadı. İnsanlığın kurtuluş biliminin ışığı yolumuzu aydınlattı. İnsanlık düşmanlarının gözünü kör eden bilimin ışığı bizim mücadelemizde hep parladı.

Bunun içindir ki omuzlarımıza tarihen yüklenen devrim yapma görevini de gerçekleştireceğiz.09.10.2012

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

Print Friendly, PDF & Email