CHE Anması 2011 Ankara

ERNESTO CHE GUEVARA:

Doğru inanç, doğru bilinç, doğru amaç, doğru söz, doğru davranış, doğru çaba demektir

İnsanı insan yapan en temel özellikler bunlar. Kahraman Gerilla Che bu en temel insanî özelliklere sahip olduğu için bugün Dünya Halklarının Devrimci Mücadelesinde yol göstermeye devam ediyor.

Kahraman Gerilla Che, kendini insanlığın kurtuluşu mücadelesine adadığı için, insanlığından başka her şeyini insanlığın hizmetine sunduğu için, Mustafa Kemal’in söylediği “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” ilkesini mücadelesinin merkezine koyduğu için, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği “Vatan aşkının söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir” ilkesini tüm yaşamının olmazsa olmazı haline getirdiği için ve bu uğurda “Ölüm hoş geldi sefa geldi” diyerek ölümü hiçe saydığı için 44 yıldır unutulmadı.

Che, 44 yıldır Dünya Halklarının özgürlük mücadelesinde en ön saflarda yerini almaya devam ediyor.

Che, 44 yıldır mazlum dünya halklarına güven, dünyayı cehenneme çevirmeye çalışan egemenlere korku salmaya devam ediyor.

Ve Che yüzyıllar boyu unutulmayacak. Ancak doğru bir dava uğruna mücadele eden ve bu dava uğruna her zorluğu, her acıyı seve seve kabullenen bir insanın sahip olabileceği o kararlı gözler, yüzyıllar boyunca dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecek.

Recep Vurmuş Yoldaş’ımızın düzenlemesi olan Che Afişleriyle donattık Ankara sokaklarını, caddelerini ve mahallelerini… Gericilere, insanlık düşmanlarına o kadar korku salmış Devrimci Önder Che Yoldaş’ın gözlerini boyayla kapatmaya çalıştılar. Ama nafile. O kararlı gözler boyamayla ortadan kaldırılamaz. O gözler 44 yıldır insanlık düşmanlarına kâbus oldu bundan sonra da olmaya devam edecek.

Sadece gericilere korku salmıyor Gerçek Devrimci Che’nin gözleri. Sevr’ci Soytarıların en paçavra bileşeni ESP-Atılım siyasetine korku salıyor O gözler. O kararlı gözlerden ürküntüye kapılıyor ESP. Kendilerinde olmayınca Devrimci Kararlılık, Devrimci Bilinç ve Devrimci İnanç, Kararlılığın, Bilimin, Bilincin ve İnancın temsili o gözlerin bulunduğu Partimizin afişlerine saldırıyor ve yırtmaya kalkıyorlar 8 Ekim’deki Ankara Mitinginde. Gerçek Devrimciler Halkın Kurtuluş Partililer ve Nakliyat-İş’li İşçilerden alınca cevaplarını topuklayıp gidiyorlar. Sonrasında kortejlerimiz geçince, Kurtuluş Partililerin olmadığı bir ortamdan “cesaret” alarak afişlerimizi yırtıyorlar Sevrci Soytarılar. Yürekleri de bu kadar hainlerin. Zaten hep dememiş miydik “Hain korkak olur” diye…

Bilimli, bilinçli, inançlı ve kararlı mücadelenin temsilcileri, Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri Kurtuluş Partililer, Kahraman Gerilla Che Yoldaş’ı bedence aramızdan ayrılışının 44’üncü yılında ülkemizde yaşatmaya devam ediyorlar.

Sosyalizmin dünyada bayraktarlığını yapan Küba’nın Temsilcisi Büyükelçi Jorge Quesada Concepciòn Yoldaş, Latin Amerika’dan sol rüzgârları estiren Chavez Yoldaş’ın ülkesi Venezüella Bolivar Cumhuriyeti’nin temsilcisi Büyükelçi Raúl José BETANCOURT SEELAND ve Halkın Kurtuluş Partisi Merkez Komite Üyesi Sait Kıran Yoldaşlar, Kahraman Gerilla Che’yi adına yaraşır bir şekilde anmak için bir araya geldiler.

Che’yi Anma Etkinliği, Türk Hukuk Kurumu’nda 09 Ekim Pazar saat 14.00’da MYK Üyesi Cihan Çakır’ın sunumuyla başladı. Ardından sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Küba Büyükelçisi Jorge Yoldaş, toplumsal bilincin yönlendirilmesinde ve uyanışında elzem rol oynayan büyük insan Che’yi anlattı.

Che Yodaş’ı Dünya Halklarının neden efsaneleştirdiğini; Che’nin, düşündüğü gibi hareket eden ve inançlarına sadık bir insan olduğunu, yılmaz mücadelesiyle Che’nin daha adil, eşitlikçi, dayanışmacı daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdiğini, Che’nin tüm dünyaya büyük bir miras bıraktığını ve devrimcilerin de bırakılan bu mirasın devamcıları olduklarını, Che’nin yaşamının örnek olduğunu ve bu örneği izlemeye çalışmanın da; büyük hegemonyacı güçlerin elinde tuttuğu pazarın dayattığı güçsüzleşen topluma bugün bir alternatif yaratmaya çalışan bizlere düşen görev olduğunu aktardı, Fidel ve Raul Yoldaşların, Küba Halkının Temsilcisi Jorge Quesada Concepciòn Yoldaş.

Venezuela Bolivar Cumhuriyetinin temsilcisi Raúl Yoldaş, her zamanki dost sıcaklığı ve samimiyetiyle Halkın Kurtuluş Partilileri selamlayarak başladı konuşmasına.

Che’nin Enternasyonalist bir devrimci önder olduğunu, Latin Amerika’nın kurtuluşuna kendini adadığını ve O’nun olumlu bütün sıfatları hak ettiğini vurguladı.

Che için Devrimciliğin, her insanın varmayı hedefleyeceği en üst basamağı temsil ettiğini, bir devrimci olarak örneğinin geçerliliğini bugün de koruduğunu ve Che gibi insanların boş yere yaşamadıklarını ve tarihi değiştire geldiklerini aktardı. Ve “Bu yüzden her zaman hatırlamalıyız ki: Devrim, hayatı idame ettirmek için dilde yaşanmaz o, ruhumuzda taşıdığımızdır’” diyerek, Che’ye yönelik sözlerini tamamladı.

Raul Yoldaş, Venezüella’da Sosyalizmin Halka neler getiridğini ve Chavez Yoldaşın sağlığı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

HKP Merkez Komite Üyesi Sait Kıran Yoldaş, Che Yoldaş’ın bütün yaşamını gözler önüne serdi kısa süre içinde.

Che Yoldaş’ın İnsan sevgisini, nasıl Devrimcileştiğini, Fidel ve Raul ile nasıl tanıştığını, Küba Devrimi’ni başarıya ulaştırmak için nasıl mücadele ettiğini, Devrimden sonraki çalışmalarını ve Dünya Halklarının kendisinin “Mütevazı” çabalarına gereksinimi nedeniyle kendini Halkların kurtuluşuna nasıl feda ettiğini didaktik bir şekilde aktardı Sait Yoldaş.

Sonrasında da, bulunduğumuz süreçte yaşanılan bütün olaylara teorimizin ışığını düşürerek, ülkemizde yaşanan sorunlara Partimizin nasıl bir çözüm sunduğunu anlattı. Ve konuşmasını “Zafere Kadar Daima”, “Venceremos” diyerek tamamladı.

Dosta da düşmana da Kahraman Gerilla Che’nin nasıl anılacağını göstermiş oldu Kurtuluş Partililer. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce oğulları, düşünce kızları dünya döndükçe Halkların Kurtuluş Mücadelesinde yol gösteren Devrimci Önderleri anmaya devam edecek.

Ve Halklara, eninde sonunda “Tek Bir Sosyalist Aile Olacak” dünyayı hediye edeceğiz. 9.10.2011

Ankara’dan Kurtuluş Partililer

 


Print Friendly, PDF & Email