Chavez’le yeniden

 

Venezüella Halkı Bir Kez Daha Haykırdı:

“Chavez No Seva!: Chavez Gitmeyecek!”

 

Dünya Halklarının umudunu yok etmek istedi Emperyalistler, Chavez ve Yoldaşları da umut oldular bayır aşağı giden insanlığa.

Emperyalistler yok etmek için umudu, giriştiler mücadeleye, Venezüella Halkı Chavez’in önderliğinde rüzgâr olup tüm dünyaya taşıdı umudu…

 

“Biz yenilmeyiz, biz güçlüyüz, kimse duramaz karşımızda” dedi Emperyalistler, Venezüella Emekçi Halkı da düşmanın yenilmez değil yenilebilir olduğunu gösterdi tüm dünyaya.

 

Sosyalist Kamp’ın yıkılmasıyla geçici olarak Sosyalizm düşünce alta, bir daha üste çıkamayacağına inandı Emperyalistler. Chavez önderliğinde Venezüella Halkı gösterdi insanlığa sömürü düzeni var oldukça Sosyalizm mücadelesinin sona ermeyeceğini.

Ve Venezüella Halkı ve Yiğit Önderi Chavez Yoldaş umut olmaya, yol göstermeye, Emperyalistlerin oyunlarını bozmaya ve sol rüzgârları estirmeye devam ediyorlar.

ABD ve AB Emperyalistlerinin oyunları 26 Eylül 2010 tarihinde bir kez daha bozuldu Venezüella Halkı ve Yiğit Önderi Chavez Yoldaş tarafından.

Venezüella Halkı; halkların can düşmanı AB-D (ABD ve AB) Emperyalistlerine ve Parababalarına, kendilerine refah ve mutluluk getiren Bolivarcı Devrime ve bu devrimin önderi Chavez Yoldaş’a sahip çıktığını göstermiş oldu. Venezüella Emekçi Halkı, Devrim öncesinin acı çeken, mutsuz ve yoksul insanları durumuna düşürülmeye izin vermeyeceğini, Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin tüm oyunlarının bozulacağını haykırdı, 26 Eylül’de.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Yiğit Chavez önderliğindeki Venezüella Halkının bu önemli zaferini kutluyoruz. Tüm insanlığın umutlarını bir kez daha yeşerten bu seçim zaferinin, Venezüella Halkının nihai kurtuluşuna giden yolda bir adım olacağına olan inancımız tam. O mutlu sona eninde sonunda ulaşacak Chavez önderliğindeki Venezüella Halkı.

Çünkü Venezüella Halkı: “Kapitalizm vahşiliktir. Her geçen gün bunu daha iyi görüyorum.” “Dünyada yoksulluğu ortadan kaldıracak biricik sistem sosyalizmdir” diyen Chavez gibi bir öndere sahip.

Chavez Yoldaş, Sosyalizme giden yolda, yolu kapatan molozların temizlenmesi gerektiğini, bu molozlar ortadan kaldırılmadan Sosyalizme ulaşılamayacağını kavrayan bir önder. Bu molozlar, Parababalarının ekonomik düzenidir. Devrim Biliminin (Bilimsel Sosyalizmin) emrettiği, devrimin başarısı için; yani her türlü sömürünün sona erdirilmesi için bir avuç Parababasının ortadan kaldırılması, sonra halkçı ekonomi sisteminin örgütlenmesidir. Bu da gerçekleşecek, bilimsel olarak bunun başka bir yolu yok…

Hiçbir güç durduramayacak bu mücadeleyi. Venezüella Halkı AB-D Emperyalistlerine kafa tutan yiğit önderinin kutsal davasına sahip çıkmaya devam edecek.

Ve Fidel Yoldaş’ın dediği gibi:

Eninde sonunda insanlık tek bir sosyalist aile olacak!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

Venceremos! 29.09.2010

 

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email