ÇAĞININ DEVRİMCİSİ HALK ÖNDERİ ŞEYH BEDRETTİN YÜREĞİMİZDE VE BİLİNCİMİZDE YAŞIYOR!

ÇAĞININ DEVRİMCİSİ HALK ÖNDERİ ŞEYH BEDRETTİN YÜREĞİMİZDE VE BİLİNCİMİZDE YAŞIYOR!

Şeyh Bedreddin, günümüzden yaklaşık altı yüz yıl önce;  Anadolu topraklarında sosyalizmi hayata geçirmek için mücadele eden çağının büyük devrimcisidir.

Derebeyleşmeye başlayan Osmanlı’ya başkaldırmıştı Şeyh Bedreddin ve Yoldaşları…

Aradan geçen yüzyıllara rağmen, Şeyh Bedreddin’in savaştığı ve uğruna hayatını verdiği idealleri, özlemleri bugün halkların kurtuluş mücadelesinde yaşıyor. Ve Şeyh Bedreddin, Halkların bilincinde ve yüreğinde capcanlı duruyor.

Hikmet Kıvılcımlı, Şeyh Bedreddin’i: “Yalnız Türkiye Devrim Tarihinin değil, bütün insanlık için sosyal devrim tarihinin en ilgi çekici büyük kahramanı” olarak değerlendirir.

1359 yılında bugün Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğan Şeyh Bedreddin, Edirne, Konya, Bursa, Kahire ve Tebriz’de dönemin bilginlerinden fıkıh, astronomi, mantık dersleri alan bir bilim adamı aynı zamanda. Düşüncelerini, “Varidat” ve “Teshil” isimli kitaplarında aktarmıştır.

Şeyh Bedreddin’in zamanına kadar, Medeniyetler dıştan gelen Barbar akınlarıylaTarihsel Devrimle– yıkılırlardı. Ve bu dönemde, bu devletlerin yıkılışları destanlarda, mitolojilerde tufan, dinlerde kıyamet adını alıyordu. Şeyh Bedrettin, bu şuursuz medeniyet yıkılışları yerine, insanlığın biricik ve sürekli gelişimini sağlayacak şuurlu (bilinçli) devrimi, başka deyimle Tarihsel Devrim yerine Sosyal Devrimi geçiren en bilinçli ve en orijinal büyük devrimcidir. Bu nedenle, sosyal devrimler çağı demek olan modern çağın ilk ve en önemli müjdecisidir.

Ama egemenler elbette kendi çıkarlarına aykırı olan bu düzene karşı en sert tepkiyi verdiler.

Çünkü ilk kurulduğu zaman, sahip olduğu İlkel Sosyalist Gelenekler sayesinde halklara refah sağlayan Osmanlı Devleti, artık derebeyleşmeye başlamıştı.

Fetret Dönemi adı verilen ve taht kavgalarının yaşandığı bu dönemde, artan vergiler nedeniyle halk yaşam savaşı veriyordu. Bu dönemin sonunda, Edirne’de tahta çıkan ve ileri görüşlü biri olan Musa Çelebi, Şeyh Bedreddin’i Edirne’de Kazaskerliğe tayin etmişti. Fakat daha sonra Sultan Mehmet, kardeşi Musa Çelebiyi yenerek, Şeyh Bedrettin’i İznik kasabasına sürgüne gönderdi.

Ancak Şeyh Bedreddin burada boş durmayıp; Yoldaşlarından Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’i halkı örgütlemek için Aydın ve Manisa dolaylarına yolladı. Aydın’a, oradan Karaburun dolaylarına giden Börklüce Mustafa, köylülerle ilişki kurdu ve görüşlerini kabul ettirdi. Bölgedeki Hıristiyan halkla da dostluk kurdu. Ve bir kısım topraklardan ağa-bey takımını atarak, toprağı hep beraber işlemeye, sosyal adaleti uygulamaya, kardeşçe yaşamaya başladılar.

Şeyh Bedrettin, bir Ortaçağ köylü sosyalizmini ortaya koymuştu. Bu konudaki görüşleriyle, kendinden iki asır sonra gelecek olan ütopik sosyalizmin kurucusu Thomas Moore’dan daha ileri görüşlü ve gerçekçiydi.

Durumdan endişelenen Sultan Mehmet, Saruhan (şimdiki Manisa) valisini üzerlerine gönderdi. Bu sırada Şeyh Bedrettin İznik’ten kaçarak Bulgaristan’ın Deliorman bölgesine gitmişti. Börklüce Mustafa’nın çok güçlü olduğunu öğrenen Sultan Mehmet, bu sefer de Sultan Murad’ı büyük bir kuvvetle üzerlerine gönderdi. Kahramanca çarpıştılar. Ancak bu yiğit insanların 8 bini hayatını kaybetti. Yenilen bu devrimcileri, Ayasluğ şehrine götürüp boyunlarını vurdurdular. Börklüce Mustafa’yı da kollarından bir deveye bağlayarak çarmıha gerdiler. Birçok şehirlerde gezdirerek teşhir ettiler. Manisa dolaylarındaki Torlak Kemal’e de aynı şey yapıldı.

Bu sırada Deliorman’da (bugün Bulgaristan sınırlarında) bulunan Bedreddin’in etrafında halk toplanmıştı. Fakat içlerine giren ajanlar nedeniyle yakalandı. Serez’deki Sultan Mehmet’in yanına götürdüler.

Serez Çarşısı’nda bir ağaca astılar Bedreddin’i. 1420 yılında…

Bedreddin, halka ibret olsun diye bir süre o ağaçta sallandıktan sonra gömülür. 500 yıl gömülü kalır Serez’de. Cumhuriyet kurulduktan kısa süre sonra, 1924 Mübadelesinde Türkiye toprakları dışında kalan Serez’deki mezarı açılır, kemikleri İstanbul’a getirilir. 27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’nin ardından, dönemin yönetimi tarafından 29 Kasım 1961’de Sultan Mahmud’un Divanyolu’ndaki türbesine defnedilir.

Bugün bir kez daha Şeyh Bedreddin’i anıyoruz!

Bugün O’nun mirasçıları olan bizler, ideallerini, özlemlerini hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Şeyh Bedreddin, Halkların gönlünde, kavgasında, daha yüz yıllarca yaşayacaktır!

Tıpkı köleliğe başkaldıran Spartaküs gibi… Tıpkı ABD Emperyalizmini yenen Vietnam’ın Ho Amcası Ho Şi Minh, tıpkı Kahraman Gerilla Che Guevara gibi… Ve tıpkı Bilimsel Sosyalizmin kurucusu ve geliştiricileri Marks-Engels-Lenin-Kıvılcımlı gibi…

Çünkü kendini halkına adamış, bu uğurda insanlığından başka her şeyini vermiş devrimci önderler, halklar onların ölmesine izin vermedikçe ölmezler.

Bugünkü egemenlerin yani AB-D Emperyalistleri ve yerli ortaklarının halklar üzerindeki baskı, sömürü düzenine karşı mücadele devam ettikçe O’nlar da yaşayacaktır.

Şeyh Bedreddin ve Yoldaşlarının kavgasını verdiği o eşit, sömürüsüz, kardeşçe düzeni yani Sosyalizmi mutlaka kuracağız!  30.11.2011

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

Print Friendly, PDF & Email