Bursa’da yolsuzluk ve Roboski Katliamı protestosu

 

Bursa’da yolsuzluk ve Roboski Katliamı protestosu

 

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda her hafta Cumartesi Saat 14.00’da yolsuzluklar ile ilgili eylemler yapılacak.

Eğitim-İş Bursa Şubesi’nin bu karar doğrultusunda yaptığı çağrı üzerine siyasi partiler ve DKÖ’lerin katıldığı eylem 28 Aralık Cumartesi saat 14.00’da Fomara Meydanı’nda yapıldı. Eylem, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona basın açıklamasını okumasıyla başladı. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı eylemde

sık sık “Her Yer Rüşvet, Her Yer Yolsuzluk”,  “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “AKP’den Hesabı Emekçiler Soracak” sloganları atıldı.

Eyleme Birleşik Kamu-İş’e bağlı Birleşik Büro-İş Bursa Temsilciliği Başkanı Sürmeli Selçuk Söğüt, yöneticiler ve üyeleri ile Genel Sağlık-İş Bursa İl Temsilcilik Başkanı Göksel Söğüt de katıldı.

 

***

Saat 16.00’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla Siyasi Partiler, DKÖ’lerin katılımıyla Kent Meydanı’ndan Fomara Meydanına bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca Roboski katliamının faillerinin bulunması ve cezalandırılması ve gündemdeki rüşvet ve yolsuzluk olayları ile ilgili sloganlar atıldı. Bu eyleme de yaklaşık 250 kişinin katıldı.

Her iki eyleme de Halkın Kurtuluş Partisi Bursa İl Örgütü bayrak ve flamaları ile katılarak destek ve dayanışma içerisinde bulundu. 

Print Friendly, PDF & Email