Bugün Teğmen Kubilay olmak, ABD-AB Emperyalistlerine ve yerli işbirlikçileri olan AKP’giller’e karşı mücadele etmek demektir!

Teğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi saygıyla anıyoruz.

Bundan 93 yıl önce, 23 Aralık 1930 tarihinde, Menemen’de Şeriat isteyen Nakşibendi Tarikatına mensup Derviş Mehmet ve yandaşları, tekbir sesleriyle ayaklanma başlattılar. Manisa’dan gelen Ortaçağcı İrtica özlemcilerinin bu kalkışmasına karşı, Alay Komutanının emriyle tepki gösteren Teğmen Kubilay, açılan ateş sonucu yaralandı. Gözü dönmüş Derviş Mehmet tarafından katledilen Kubilay’ın başı, sırığa geçirilerek Menemen sokaklarında gezdirildi.

Teğmen Kubilay, Genç Cumhuriyet’in bir öğretmeniydi. Laikliği yaşam biçimi olarak savunduğu için, gözünü kırpmadan Hilafet özlemcilerinin üzerine yürüdü ve katledildi; tıpkı onu kurtarmaya çalışan Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’nin katledildiği gibi.

Bu Gerici kalkışma bastırıldı ve Kubilay’ın katledildiği yerde 38 gerici mürit, Divan-ı Harp makamının idam kararıyla asıldılar. Ancak, Cumhuriyet’in 7’nci yılında gerici isyanı bastıranlar, Hilafet özlemcilerinin tarikat ve cemaatlerle örgütlenmesinin önünü kesemediler. 1950’li yıllardan beri günümüze kadar adım adım örgütlenen cemaat ve tarikatlar, bugün Hilafet özlemlerini ve Cumhuriyet düşmanlıklarını pervasızca haykırmaya başladılar.

İlkokullardan başlayarak, tüm eğitim kurumlarına hızla militan İmam Hatipliler dolduruluyor. Genç beyinleri yıkayarak, Laiklik karşıtı görüşlerini çocuklardan gençlere benimsetme gayretindeler. Okullarda tarikat ve cemaatlerle protokol yaparak seminerlerle beyin yıkama gayretindeler. Milli Eğitim Bakanı olacak zât, utanmadan tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz, demektedir.

“Dindar ve Kindar Nesil” yetiştireceğiz diyen Reislerinden destek almadan bu sözü edebilirler mi?

Laik Cumhuriyet’in 1925 yılındaki kazanımı olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, tarikat ve cemaatler halkın üzerine kara bir gece gibi çökerken neden uygulanmıyor?

Tüm devlet kurumları aynı tehlike altındadırlar. Ordudan Yargıya tüm kurumlara Ortaçağcı İrticacılar ayar veriyorlar. Günümüzde, sınırlarımızı Hilafet askeri olarak gördükleri istilacılara açıp bu Ortaçağcılara devletin her türlü olanağını sunuyorlar.

Bugün Kubilay’ı anmak, bu Ortaçağcı anlayışa karşı çıkmak ve mücadele etmektir. Ortaçağcı İrticayı besleyen Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfına karşı, başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımızı örgütlemektir.

Bugün Kubilay’ı anmak, ittifak yaptıkları Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını iktidara taşıyan ABD ve AB Emperyalizmine karşı mücadele etmektir. Ülkemizde ve Ortadoğu’da, Büyük Ortadoğu Projesi’ni hâkim kılmak için Ortaçağcı militanları kullananlar, diğer taraftan Siyonist İsrail’in başta Gazze olmak üzere tüm Filistin topraklarında yaptığı katliamlara göz yummaktadırlar.

Görev, ABD Emperyalizmine, İngiliz Emperyalizmine, AB Emperyalizmine, İsrail Siyonizmine, Ortaçağcı İrticaya karşı Kubilay olmaktır. Bu görev HKP’nin omuzlarındadır. Vatansever, halksever önderlik ve kadrolarıyla, kurulduğu günden beri örgütlü mücadele veren Halkın Kurtuluş Partisi, devrimci sorumluluğuyla Devrimci Demokratik Halk İktidarını kurmak için dişe diş mücadele ederek zafere mutlaka ulaşacaktır.

Halkın Kurtuluş Partisi, iktidardaki Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi AKP’giller’in talanlarına ve yalanlarına karşı mücadele etmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi, din maskeli bezirgânların oyunlarını bozmakta, çocuk istismarcılarının maskesini düşürmekte, genç kızlarımızın çocuk yaşta evlendirilmesine karşı çıkmaktadır, tüm bu ihanetlere karşı mücadele etmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi, ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin peşkeş çekilmesine, yağmalanmasına karşı çıkmakta, mücadele etmektedir.

Bugün Kubilay olmak; gerçek Laikliği savunmak, Devrimci Demokratik Halk İktidarı için mücadele etmek demektir. Laik Cumhuriyet’in kazanımlarını yok etmek isteyen AKP’giller’e karşı mücadele etmek demektir. Kubilay’ı katledenlerin devamcıları olan tarikat ve cemaatlerin kapatılması için mücadele vermek demektir.

Yılan yuvalarını dağıtmak; gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza sahip çıkmak için halkımızı Teğmen Kubilay gibi davranmaya, cesur olmaya çağırıyoruz. Halkımızı, HKP saflarında birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Teğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi saygı ile anıyoruz.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür.

23 Aralık 2023

 HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email