BASINA VE KAMUOYUNA İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayın! Zet Farma Lojistik ile Çalışmayın!

nakliyat-is_sendikası_1 Zet Farma’nın Çalıştığı İlaç Firmalarına Çağrımızdır

Çalışanların örgütlenme (sendikaya üye olma) özgürlüğü desteklemeli ve toplusözleşme hakkı etkin biçimde tanınmalı, insan haklarına saygılı davranmalı gibi ilkeleri “Küresel İlkeler Sözleşmesi-Global Compact (BM)”deki imzanızın gereğini yapın.

Abdi İbrahim, Mustafa Nevzat, Ali Raif, Roche vb. ilaç fabrikalarına hizmet veren 500 işçinin çalıştığı Zet Farma Lojistik Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. işçileri sendikamızda örgütlenmişlerdir. Üyelik çalışmalarımız devam ederken işveren sendikamız üyesi toplam 16 işçiyi  İş Yasasının 17. ve 18-25. maddelerini gerekçe göstererek işten atmıştı.

Zet Farma Lojistik’in hizmet verdiği işletmelerin önünde basın açıklaması ve protesto eylemleri gerçekleştirilecektir.

İşçi Sınıfımızı, halk örgütlerini, sendikaları Zet Farma Lojistik Direnişi ile dayanışmaya çağırıyoruz.

 

Basın açıklaması ve protesto eyleminin yapılacağı

Adres: Abdi İbrahim Tower, Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4 Maslak

Tarih: 07 Eylül 2015 (Pazartesi)

Saat: 13.00

 

(Gün boyu Ali Raif, Roche, Mustafa Nevzat İlaç firmalarının Genel Müdürlükleri önünde protesto eylemlerimiz devam edecektir.)

Print Friendly, PDF & Email