Başhaydut ABD Emperyalistleri, Hiroşima ve Nagazaki’nin 75’inci yıldönümünde insanlık suçları işlemeye devam ediyor

İnsanlığa karşı yapılmış en büyük saldırı: Hiroşima ve Nagazaki

Kahraman Gerilla Che, ABD Emperyalistlerinin niteliğini nasıl da güzel tanımlamış: “İnsan soyunun en büyük düşmanı” diye…

Ve işte Hiroşima ve Nagazaki insanlığa, doğaya, hayvana, bitkiye düşmanlığın kanıtıdır.

Hayır! Hayır! Tarihte örneği yok. İnsanlığa bu kadar zarar veren, insan soyuna bu kadar düşmanlık besleyen, bir günde bu kadar çok cana kıyan, bu kadar acımasızı, vicdansızı, insafsızı insanlık görmedi.

6 Ağustos 1945’de Hiroşima’ya atıldı ilk Atom Bombası. Günlerden Pazartesi saat 08:15.

Kanlı Zalim ABD Emperyalistleri denemeden attıkları bombanın yıkıcı, yok edici etkisinin farkındalar. Biliyorlar bombanın vereceği tahribatı, açacağı yaraları. Ve alçaklar araştırıyorlar Japon Halkını. Kültürünü, alışkanlıklarını, geleneklerini, göreneklerini… Japonların en fazla dışarıda oldukları saati tespit ediyorlar. Seçilen tarih, seçilen saat boşuna seçilmiş değil. En fazla Japon hangi saatte ölür diye hesaplıyorlar insan düşmanları. Sonuç 140 bin ölü.

İnsan soyunun en büyük düşmanlarının yetiştirdiği askerler de insanlıktan çıkarılmış, sadece sureti insan görünümünde olan nükleer atıklar. Bir kent, içindeki bütün canlılarla birlikte, attıkları bomba ile yok ediliyor, bombayı atanlar sanki yanan piknik ateşi, sanki dumanlar mangal dumanı; jambonlu sandviçlerini yiyorlar.

Durmak bilmiyor ABD Emperyalistleri. Yetmiyor onlara bu kadar insanın katli, az geliyor. Daha fazla ölüm, daha fazla acı, daha fazla gözyaşı, diyorlar. Çok değil 3 gün sonra 9 Ağustos 1945 saat 10:58’de Nagazaki’ye bırakıyor Atom Bombasını Haydut ABD. 80 bin ölü. İki kente atılan atom bombaları 220 bin insanı yok ediyor. Ve bu sadece 1945 yılı için.

Bu canavarlığın yıkıcı, yok edici, bozucu etkileri günümüze kadar devam etmiş durumda. Atılan bombaların radyasyon etkisiyle ölenlerin sayısı 500 binleri bulmuş durumda. Özellikle çocuklar, o geleceğin sahibi çocuklar, şeker bile yiyemeden yok oldular.

Hiroşima ve Nagazaki’de ot bitmiyor, toprak ana kabul etmiyor hiçbir bitkiyi, ağacı üzerinde. Toprak Ananın doğurganlığını öldürdüler ABD Emperyalistleri. O bölgede yaşayan Japonların genetiğini bozdular insan soyuna düşman soysuz zalimler.

Saldırıdan sonra 1948’de, İngiliz fizikçi P. M. S. Blackett konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

“Çözümlemelerimiz sonunda, bombanın 6 Ağustos’ta çok acele bir kararla atılmasının hiçbir askeri nedeni olmadığını görüyoruz. Ama politik bir nedenin varlığı açıkça görülebiliyor. Bu, daha çok savaş sonrasındaki dünyada, kuvvetler dengesini belirlemeye yönelik yapılmış bir saldırıdır. Atom bombasının atılması İkinci Dünya Savaşı’nın son askeri eylemi değil; Sovyetler ile şimdi gelişmekte olan Soğuk Savaş’ın ilk eylemi olmuştur.”

Katiller için hiç önemi yok on binlerce insanın yok olmasının. Doğaya onulmaz zarar verilmiş, etkisi yıllara yayılacakmış, hiç önemi yok Kanlı Zalim için…

Onlar için önemli olan tek şey; projeleri yaşam bulsun, planları hayata geçsin, dünyanın efendisi, jandarması olsun. Önemli olan halklara istedikleri gibi düşmanlık edebilsinler, aykırı sesler çıkmasın, babalarının çiftliklerindeki gibi rahat hareket edebilsinler. İşte bu amaçlarına ulaşmak için katlediyorlar, durmadan insan kanı içiyorlar. Durmuyorlar, durmayacaklar halklar örgütlenip; dur, yeter artık! deyinceye kadar.

Kendi yarattıkları Hitler Manyağı bile bir günde bu kadar insanı katletmedi. Doğaya, hayvana bu alçaklar kadar zarar vermedi. Kimse bunlarla yarışamaz insana, hayvana, bitkiye düşmanlıkta. Hitler faşistinin insanlıktan çıkmış işkencecileri, askerleri, işkencede, zulümde, can almada deneyim kazanmış müsvedde insanları, kanlı zalim ABD haydudunun has elemanları oldular. İnsanlar sandı ki ABD ve Hitler Almanya’sı karşı cephedeler.

Değil!

İşkencede birleştiler, zalimlikte birleştiler, halka düşmanlıkta birleştiler. Ve nerede bir kendi halkına düşman, kendi çıkarı için halkını, onurunu, bütün insani değerlerini satacak işbirlikçiler, kendini satmaya hazır nükleer atıklar varsa onlarla birleşmeye, halklara zulüm etmeye devam ediyorlar.

ABD Emperyalistlerinin de yargılanması gerekirdi Nürnberg mahkemelerinde, kuklalarıyla birlikte.

Hesap sorulamadı ABD Emperyalistlerinden 1945’te ve sonrasında. Dünyadaki bütün okyanusların suyunun temizlemeyeceği ellerindeki milyonların kanının hesabı sorulamadığı için bugün katletmeye, yok etmeye, yıkmaya, bölmeye devam ediyor ABD Haydudu. Layık oldukları Tarihin çöplüğüne gönderilemediği için Kanlı Zalim, sadece Ortadoğu’da 1990’dan bugüne 10 milyon masum Müslümanın kanına girdi. Yıllarca kardeşçe yaşayan halkları böldü, birbirine düşman etti, savaştırdı, katlettirdi. Bugün Ortadoğu, ABD Emperyalistleri tarafından kan gölüne döndürülmüşse, Müslüman kadınların her gün ırzına geçiliyorsa, halk önderleri katlediliyor, yerli satılmışlar iktidara taşınıyorsa, 75 yıl önceki Tarihin gördüğü en büyük acının, katliamın hesabı sorulamadığı içindir.

Hesap sorulamadığı için bu kadar pervasızlar, Nürnberg benzeri mahkemeler kurulup yargılanmadıkları için; dünyanın efendisi biziz, pozundalar. Güç biziz, diyorlar. Ama unutuyorlar Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı. Vietnam’ı, Küba’yı unutuyorlar. Suriye Halkı ve önderi Esad ders olmuyor.

Yerli işbirlikçiler, hâlâ ABD Emperyalistlerini dost tutanlar, onları kurtarıcı sananlar, özgürlük getirecek beklentisine girenler de unutuyorlar Tarihi. Zalimin yanında yer alıp da o zalimlerle birlikte davrananların sonlarının zalimlerin kaderiyle birleştiğini unutuyorlar. Zalimler kadar günaha battıklarını, batacaklarını göremiyorlar.

Bugün Kanlı Zalim ABD’den medet umanlar şunu çok iyi bilsinler ki; 1945’te katledilen 220 bin İnsanın, sonraki 75 yılda Vietnam’dan Kamboçya’ya, Afganistan’a, Irak’a, Suriye’ye kadar dünyanın dört bir yanında katledilen milyonlarca insanın kanı da bu gafillerin ve hainlerin ellerine bulaşmıştır. Bunların ellerini de okyanusların suyu temizleyemez.

Bugün; “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” diyemiyorsanız, sizlerin Hiroşima’yı, Nagazaki’yi anmaya, lanetlemeye hakkınız yok!

Sizler de insan soyunun en büyük düşmanlarıyla aynı saftasınızdır, aynı yoldasınızdır.

Bugün son 75 yıldaki insanlığın başına gelen bütün kötülüklerin kaynağı ABD Emperyalistleridir, diyemiyorsanız, kendinize Tarihin çöplüğünde yer rezerve ettirin. Hak ettiğiniz yer orası çünkü.

Eninde sonunda dünya halkları Tarihin çöplüğüne gönderecek insan soyunun en büyük düşmanları ABD Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini.

Eninde sonunda Fidel Yoldaş’ın dediği gibi ABD ve AB Emperyalistleri için de kurulacak Nürnberg Mahkemeleri. Yargılanacaklar insanlığa düşmanlıklarından dolayı. Bir daha çıkamayacaklar Tarih sahnesine.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir kez daha lanetliyoruz Hiroşima ve Nagazaki’nin katilleri ABD Emperyalistlerini.

Bu ülkede devrim yapıp ABD Emperyalistlerini ve yerli satılmışları bu topraklardan gönderme görevi omuzlarında olan HKP olarak, ağzımız dola dola, hançeremizi yırtarcasına bir kez daha haykırıyoruz:

 Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!

Katil ABD Ortadoğu’dan Defol Diyemeyen Ya Gafildir Ya Hain!

Hoşt Hoşt Amerika, Puşt Puşt Amerika!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

08.08.2020

 Halkın Kurtuluş Partisi
(HKP) Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email