Atatürk fotoğrafını takmayan Teğmen ve Komutanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk

AB-D Emperyalistleri ve Ortaçağcı AKP’giller; Türk Ordusu’nda Mustafa Kemal Geleneğini yok ediyorlar, mürit subay geleneğini başlatıyorlar

Tuzla Piyade Okulunda Mustafa Kemal’in anısına, mücadelesine karşı yapılan saygısızlık, AB-D Emperyalistlerinin ve bu insan soyunun başdüşmanları ile her zaman ittifak halinde olmuş, ulusal olan, ileri olan, devrimci olan her şeye düşman Ortaçağcı Gericilerin, özellikle 1950’den itibaren el ele yoğun çalışmalarının bir sonucudur.

İşte Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vb. adlı CIA Operasyonlarının amaçlarından biri de kul kişilikli, sapık şeyhlere mürit subaylar yaratmaktı, başardılar.

Mustafa Kemal’e, Onun İnönü başta gelmek üzere silah arkadaşlarına, Kuvayimilliyeci Atalarımıza, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımıza düşman askerlerden derleşik, savaşçı gücü olmayan, site güvenlikçisi konumuna düşürülmüş bir ordu yaratmak, Türk Ordusu’ndan Mustafa Kemal’in izini tozunu silmek içindi, Ortaçağcı 2 Gerici gücün 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı.

Ama ne yapsalar da, ne etseler de Halkımızın, şu an için azınlıkta da olsalar, seslerini çıkaramıyor da olsalar askerlerimizin içindeki Mustafa Kemal sevgisini tamamen yok edemiyorlar.

Tuzla Piyade Okulunda yaşananlar bunun da bir göstergesi. Mustafa Kemal’e karşı yapılan terbiyesizliği, Yurtsever özünü, içindeki Mustafa Kemal sevgisini kaybetmemiş subaylar daha fazla sindiremiyorlar, bu alçaklığa müdahale ediyorlar. Ama en tepede ruhlarını NATO’ya teslim etmiş komutanlar, Ortaçağcı AKP’giller, ödüllendirilmesi gereken bu yurtsever subayları da ordudan uzaklaştırıyorlar.

Partimiz işte Tuzla Piyade Okulunda yaşanan bu olayı da yargıya taşıdı, suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili olarak MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın suç duyurumuz sonrası yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız,

13 Mart Mustafa Kemal’in Harp Okuluna giriş yıldönümüdür. 1283’de Mustafa Kemal’in Kara Harp okulundaki numarasıdır. Her yılın 13 Mart’ında Harbiye’de tören yapılır. Yoklama yapılır, her numarası okunan Harbiyeli “Burada” der yerine oturur. Sıra 1283 numarasına gelir, okul komutanı Albay “1283” der, bütün salon ayağa kalkar ve hep bir ağızdan tok ve gür bir sesle bağırırlar. “İÇİMİZDE”.

İnsanın tüylerini diken diken eden bir sahnedir.

İşte Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanlığı ortak paydasındaki Ortaçağcı AKP’giller ile her biri yılan yuvası tarikatların, cemaatlerin nihai hedefleri, Halkımızın ve Yurtsever Askerlerin içindeki Mustafa Kemal sevgisini yok etmektir. Bu yüzden kapattılar Askeri Liseleri, Harbiyeyi. Tamamen yok etmek istiyorlar Halkın, Mustafa Kemalci Askerlerin İçindeki Mustafa Kemal’i.

Mustafa Kemal’in bedence aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulunda Mustafa Kemal’i anma törenlerinde yaşananlar; Ortaçağcı AKP’giller’in, tarikatların, cemaatlerin Mustafa Kemal düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bir grup Teğmen Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal rozetini takmayı reddediyor ve fotoğrafını da buruşturup yere atıyor. Ve Mustafa Kemalci özünü koruyabilen subaylar da buna müdahale ediyorlar doğal olarak. Ancak ne yazık ki diğer Ortaçağcı Tarikat Müridi teğmenle birlikte Ordudan uzaklaştırılıyorlar.

Değerli Halkımız;

Harp Okuluna girip subay olmanın yolu artık, CIA-Pentagon İslamı’nın kurumları olan tarikatların, cemaatlerin ve bunların sapık şeyhlerinin müridi olmaktan geçiyor.

Artık referans Nakşiler, Kadiriler, Süleymancılar, Menzilciler.

Türk Ordusu’na komuta edecek subaylar artık Mustafa Kemal’in askerlerinden değil, Tarikat Şeyhlerinin, Cemaat İmamlarının müritlerinden seçiliyor.

Mustafa Kemal’in, Türk Ordusu’nun yüreğinden silinmesi, içinden sökülüp atılması anlamına gelen bu olaya karşı, bu ülkenin en vatansever, en halksever partisi HKP olarak başta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gelmek üzere, Milli Savunma Eski Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu hakkında, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işledikleri ve 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ettikleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Saygıdeğer Halkımız;

Bu yaşanan olay ve bundan sonra da artık yaşanacak olanlar, AKP’giller’in Türk Ordusu’na subay olmaya karar veren öğrencilerde ve yakın akrabalarında aranan, irticai ve bölücü faaliyete karışmamış olma şartının ortadan kaldırılmış olmasının sonucudur.

Biz bu ülkenin gerçek devrimcileri, gerçek vatanseverleri, gerçek halkseverleri olarak, insanlığı Ortaçağ’ın karanlıklarına hapsetmeyi amaçlayan Ortaçağcı Gericiliğe, bu yılan yuvalarının kuklacısı AB-D Emperyalistlerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kuvayimilliyeci Atalarımız başardılar, Emperyalist yedi Düveli Yerli İşbirlikçileriyle birlikte geldikleri gibi gönderdiler, biz de göndereceğiz.

Ama bu sefer bir daha gelmemek üzere.

Saygılar Sunarım.

 28 Aralık 2023

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email