Asgari Ücret Ortaoyununda değişen bir şey yok!

2024 yılı için belirlenen Asgari Ücret net 17.002 TL oldu.

Aralık ayının başından itibaren göstermelik toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Sarı TÜRK-İŞ’in tırışkadan mızıldanmalarına rağmen bir kez daha yoksulluk sınırının çok çok altında açıklandı.

Muhalefete bak muhalefete!

18 bin lira istemişler de onun için uzlaşamamışlar. Sanki 18 bin lira olunca her şey güllük gülistanlık olacak. AKP’giller’in uyguladığı halk düşmanı politikalar nedeniyle ortalama ücrete dönüşen Asgari Ücret bir kez daha patronların isteğine göre belirlendi. Her geçen gün artan pahalılık karşısında daha çalışanın eline geçmeden eriyen Asgari Ücret, bekar bir işçinin dahi geçinebileceği bir ücret değil. Kasım 2023 verilerine göre dört kişilik bir ailenin Açlık Sınırı 14.025 TL, dört kişilik bir ailenin Yoksulluk Sınırı 45.686 TL, bekar bir işçinin yaşam maliyeti ise 18.239 TL.

Görüldüğü gibi açıklanan ücret, değil dört kişilik bir aileyi, bekar bir işçiyi dahi geçindirmeye yetmiyor. Bir aileden en az iki kişinin çalıştığını varsaysak bile, ki SGK kayıtlarına göre yaklaşık 4 milyon hane tek bir Asgari Ücretle geçinmeye çalışıyor, Yoksulluk Sınırına ulaşmıyor.

AKP’giller, patronlarla el ele vererek Sarı TÜRK-İŞ’i de yedeklerine alarak emekçi halkımıza zulüm politikalarını dayatıyor. Bunlardan vicdan, merhamet beklemek ölü gözünden yaş ummaktır.

Bunların halkımıza sefaletten başka bir şey vereceği yoktur. Varsa yoksa Parababalarının sömürü ve soygun düzenine hizmet etmektir görevleri. Onun için iktidarda tutuyor ABD-AB Emperyalistleri AKP’giller’i. Bu sömürü ve soygun düzenine son vermedikçe, bu zulüm düzenine son vermedikçe geleceğimize güvenle bakamayız, acılar çekmeye devam ederiz.

Bu soygunlar, vurgunlar, talanlar düzenine son verecek olan partimiz önderliğinde kurulacak olan Devrimci Demokratik Halk İktidarıdır. O zaman Hür, Güçlü, Mutlu, Tam Bağımsız bir Türkiye olacaktır. Bunu başaracak olan Partimiz HKP’dir. Emekçi halkımızı bu sömürü ve soygun düzenine son vermek için Partimiz etrafında örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.

 27 Aralık 2023

HKP Merkezi İşçi Örgütleri Komitesi

Print Friendly, PDF & Email