Amaçları belli: BOP yolunda yeni Maraşlar yaratmak

Amaçları belli: BOP yolunda yeni Maraşlar yaratmak

AB-D Emperyalistlerinin kanlı örgütü Kontrgerilla, 1978 yılının 19 Aralık’ında Kahramanmaraş’ta 12 Eylül Faşizmine giden yolda en büyük kitlesel katliamını gerçekleştirmişti. Amaçları, ülkeyi yeni bir Faşist Diktatörlüğe götürmekti. Başardılar. Bu aşağılık amaçlarına ulaşmak için de kıydılar binlerce cana. Katliamlar yaptılar, yaptırdılar Maraş’ta, Çorum’da…

Dünyanın her yerinde yaptıkları gibi AB-D Emperyalistleri kanlı örgütleri Kontrgerilla aracılığıyla halkları ya etnik temelde ya da mezhep temelinde birbirlerine düşürdüler, birbirlerine kırdırdılar. Kahramanmaraş’ta, Çorum’da Alevi-Sünni çatışmasını körüklediler. Alevi insanlarımızın evlerini, katliam öncesinde kırmızı ile işaretlediler, sonrasında çoluk, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, hatta hamile kadın, kundaktaki bebek demeden katlettiler. Sonrası malum, AB-D Emperyalistlerinin insanlıktan çıkmış oğlanları apoletli Faşist Gorilleri karanlığa mahkûm ettiler ülkeyi.

 Bugün aynı senaryonun fragmanıdır Malatya’da Alevi insanlarımızın evlerinin işaretlenmesi. Daha önce Adıyaman ve Ankara Mamak’ta denediler. Ufak çaplı bir ön çalışmaydı. Oralarda dar tuttular alanı, Malatya’da genişlettiler. Şimdiki amaçları da belli: Yeni Sevr. Ülkeyi BOP Planı çerçevesinde en az üçe bölmek. Emperyalistlerin doğası gereğidir, iç çatışmayla, halklar arasına düşmanlık tohumları ekerek, birbirine kırdırarak bölmek. Bölmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Türk-Kürt, olmadı Alevi-Sünni…

İnsan soyunun en büyük düşmanlarının, İktidara taşıdıkları insan soyunun en karaktersiz bölüğü IŞİD zihniyetli AKP’giller’in Alevi insanlarımıza yönelik Muaviye-Yezid-CIA İslamcı yaklaşımları da körüklüyor bu saldırıları. Onlar da bu ayrışmayı, bu çatışmayı körüklesinler diye iktidara taşındılar. O yüzden BOP Eşbaşkanı yapıldılar, Yeni Sevr yaşam bulsun diye.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak yıllardır bunun uyarısını yapıyoruz. Feryat ediyoruz sıra bize geldi, AB-D Emperyalistleri, halklarımızı birbirine kırdıracaklar, bizi bölecekler, diye. Dedik ki, bu alçakların klasiğidir halkları birbirine düşürmek, kan-gözyaşı dökmek. Bizi anlamazsan, bizi dinlemezsen, bizim saflarımızda AB-D Emperyalistlerine ve Yerli Satılmışlara karşı örgütlenmezsen bu oyunu göremez, bozamazsın. Bak nasıl feryat ediyor Gerçek Devrimci, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:

“Saygıdeğer Halkımız;

Senin bugün içinde bulunduğun kara günleri, tüm derinliğiyle ve gerçekliğiyle sadece biz Gerçek Devrimciler görüp kavrayabiliyoruz.

Düşürüldüğün bu kapandan kurtuluşunun yolunu, metodunu da sadece biz biliyoruz. İşte bu sebepten, senden hep bir tek şey istedik:

Bizi anlamanı.

Dedik ki TRT’de yaptığımız Seçim Konuşmalarında;

Bizi anlamazsan bu hain Amerikan işbirlikçilerinin binbir yalanıyla nasıl baş edebilirsin?

Evet, Saygıdeğer Halkımız;

Bizi anlamazsan asla baş edemezsin bu hainlerin yalanlarıyla. Başa çıkamazsın bunların hileleriyle, dümenleriyle, dolaplarıyla. Hep kandırırlar seni. Sürek avına alınmış zavallı ceylanlar gibisin. Bu hain işbirlikçiler, zalim avcının nişangâhı önüne alıp götürürler seni.

Senin gerçek dostun, sadece biziz. Başka dostun yok… Yol göstericin yok. Dertlerine deva bulucu yok.”

Ey Halkımız gelin bu oyunu bozalım, tıpkı Kuvayimilliyeci atalarımızın yaptıkları gibi, İnsan soyunun en büyük düşmanlarını ve onların peşinden gönüllüce koştura koştura giden yerli satılmışları geldikleri gibi gönderelim. Ama bu sefer hiç çıkamayacakları bir yere; Tarihin karanlık sayfalarına…

1920’lerde yaptık, yine yaparız. O zaman Birinci Kuvayimilliyeciler vardı. Şimdi biz varız. Yani; İkinci Kuvayimilliyeciler. 28.11.2017

 

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email