AKP’giller’in “Ekonomi Reform Paketi” Vatana ve Halka ihanet programıdır!

Damat Albayrak’ın açıkladığı AKP’giller’in “Ekonomi Reform Paketi”, giderek derinleşen ekonomik krizin Halka nasıl fatura edileceğinin; yerli yabancı Parababalarına nasıl kaynak aktarılacağının ve nasıl can simidi olunacağının programıdır. Ulusal gelirden Halkımızın aldığı payın daha da nasıl azaltılacağının belgesidir. Yerli yabancı Parababalarının İşçi Sınıfına düşmanlık programıdır.

AKP’giller bir yandan ülkemizi ABD-AB Emperyalistlerinin BOP’u kapsamında parçalanmaya doğru sürüklerlerken ekonomiyi de tam olarak yerli yabancı Parababalarının çıkarlarına göre yönlendiriyorlar. Ülkemize ve Halkımıza karanlık günler yaşatmaya ve ihanetlerine devam ediyorlar.

İşte bugün açıklanan “Ekonomi Reform Paketi” de Parababalarına verdikleri sözleri yerine getirmek için uygulayacakları bir programdır.

Peki, neler getirecektir bu program?

Bazı maddelerini inceleyelim:

“Değişim ve reform süreci 4,5 yıl boyunca devam edecek.”

Anlamı:

17 yıl boyunca ekonomide uyguladıkları vurgun, talan düzenlerine 4.5 yıl daha devam edecekler.

“Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli adımlardan biri.”

Anlamı:

Kamusal emekliliği ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar.  Emeklilik sisteminde işçilerin ne ile karşılaşacağı belli değildir. Bugün milyonlarca işçi emeklilikte yaşa takılmış durumdadır. Şu an 800-900 TL maaş bağlanan emekli işçiler var. Böylelikle “reform” adı altında emeklileri daha fazla açlığa, yoksulluğa mahkum edecekler.

“Dolaylı vergilerin ağırlığı azaltılacak.”

Anlamı:

 “Kurumlar vergisini kademeli olarak düşürüp” derken söylenmek istenen Parababalarının işletmelerinden alınan vergilerin düşeceğidir.  Zaten en fazla verginin alındığı işçilerin üzerindeki vergi yükü artacaktır.

“BES yeniden yapılandırılacak.”

Anlamı:

Bireysel Emeklilik Sisteminde bugüne kadar istedikleri amaca ulaşamamışlardı. Şu ana kadar işçilerin yüzde 80’i cayma hakkını kullanarak sistemden çıkmıştı.  Bundan böyle BES’i zorunlu hale getirmek istiyorlar. Böylelikle yerli yabancı sigorta şirketlerine, Parababalarına rant sağlayacaklar.

Bir de ne diyor Damat Berat?

“Kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak, tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.” 

Evet…

12 Eylül Faşist Darbesinin dahi kaldıramaya cesaret edemediği  Kıdem Tazminatını, AKP’giller  iktidarı geldiği günden beri kaldırmayı, Parababalarına peşkeş çekmeyi gündeminde tutmaktadır.  AKP’giller kıdem tazminatını bir kez daha gündeme getirerek işçilerin iş güvencesini, kazanılmış haklarının elinden almak istemektedir.

Milliyet’in ekonomi yazarı Güngör Uras, 20.09.2011 tarihinde “Sıra ‘kıdem tazminatı fonu’nda” başlıklı yazısında şöyle demişti:

“Devlet bundan önce çalışanlar için “Zorunlu Tasarruf Fonu” ve “Konut Edindirme Fonu” adı ile fonlar kurdu. Fonlar çalışmadı. Toplanan paraların dağıtılmasına karar verildi. Ücretlerinden para kesilenler yıllar boyu paralarını geri alamadı.

“Kıdem Tazminatı Fonu oluşturma arayışı “İşçiyi Kolay al-Kolay çıkar” düzenleme arayışının bir ayağıdır. Dünya Bankası ve IMF uzmanları yıllardır Türkiye için hazırladıkları raporlarda İngilizcesi “Easy hire-Easy fire” (Kolay al-Kolay çıkar) olan bu tür bir düzenlemenin yapılmasını öneriyorlar.” (http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/gungor-uras/sira–kidem-tazminati-fonu-nda—-1440686/)

AKP’giller  şimdi bunu gerçekleştiriyor. İşçi Sınıfının İş yasasında lehine olan tek madde Kıdem Tazminatını yani iş güvencesini gasp ediyor. Halkımıza ölümlerden ölüm beğenmek dayatılıyor.

“Ekonomi Reform Paketi” ile İşsizlik ve Pahalılık cehenneminin ateşini daha da harlıyor AKP’giller.

Ama yağma yok!

Kazanılmış haklarımızı vermeyeceğiz.

Kazanılmış haklarımızı korumak için susmayacağız.

Mücadelede yılmayacağız.

ABD-AB Emperyalistleri ve yerli satılmış uşaklara karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak mücadelemize devam edeceğiz. İkinci Kurtuluş Savaşımızı Sosyal Kurtuluşla taçlandıracağız.

Amacımız:

“Oligarşik nüfuz yerine Halkın Demokratik İktidarıyla:

a-) Devleti Halk’tan üstün değil, Halk’ı Devlet’ten üstün tutan gerçek özgürlüğü fiilenkurmak ve antidemokratik yasaları ayıklamak.

b-) Müzmin İşsizlik ve azgın Hayat Pahalılığı kanser haline gelmiştir. Bunları köklerinden kazımak için ikinci bir Kuvayimilliye (Kurtuluş Savaşı) seferberliği gerekmektedir. Bu ekonomik seferberliğimizi bilim ve teknolojinin en son aşamasına dayanan ağır sanayitemeline oturtmak.

c-) Ulusal üretim mücadelemizin para maddesini -ne sadakayla ne zorla- ancak UCUZ DEVLET ve BİLİNÇLİ TİCARET yoluyla sağlamak.

d-) Bu kutsal ekonomik Kuvayimilliye seferberliğimizin güdücü ruhunu -başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere- cahil, alim, köylü, şehirli… bütün değer yaratan emekçi halkın tamamıyla aşağıdan gelme ve tamamıyla serbest; GİRİŞİM, ÖRGÜTLENME VE DENETİMİNDE bulmak ve bu amaçla bütün organlarda bilfiil üretmenleri çoğunlukta görmek, yarımız olan Kadını ön safta bulmak, Gençliğe sonsuz inanmak.

e-) Bu güdücü ruhu oluşturan her kesimden insanlarımızı, bu yüce davayı gerçekleştirebilmek ve nihai amacına ulaştırabilmek için insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisiyle donatarak bencillikten uzak, toplum için her türlü fedakârlığı seve seve yapabilecek hale getirmek için gerekli çalışmayı şimdiden başlatmak.” (HKP Programı’ndan)

Bu amacı gerçekleştirmek için, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez” şiarından hareketle başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm halkımızı Partimiz saflarında örgütleyeceğiz. Halkımızla birlikte gerçek Demokratik Halk iktidarını kuracağız. ABD-AB Emperyalistleri ve yerli satılmış uşakları, bir daha geri gelmemecesine def edeceğiz ülkemizden.

Elbette ki, AKP’giller’den yaptıkları kötülüklerin, rezilliklerin ve ihanetlerin de hesabı sorulacak.

Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek!
Kahrolsun ABD-AB Emperyalistleri ve Yerli Uşaklar Cephesi!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

10 Nisan 2019
HKP Merkezi İşçi Örgütleri Komitesi

Print Friendly, PDF & Email