AKP’giller, OHAL’i kullanarak İşçi Sınıfımızın haklı ve meşru mücadelesini yasaklamaya çalışıyor

metlog_gemlik_mc_lojistik_hkpAKP’giller, OHAL’i gerekçe göstererek İşçi Sınıfımızın ve Halkımızın tüm demokratik taleplerini bastırmaya devam ediyor.

Bu kez de, AKP’giller’in Bursa Valisi, MSC/MEDLOG Lojistik’te işçi-sendika düşmanı uygulamalara ve haksız biçimde işten çıkarılmalara karşı mücadele eden Nakliyat-İş’in bu mücadelesine yasaklama getirdi. Konuyla ilgili Nakliyat-İş Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamayı aynen yayımlıyoruz:

 

Bursa Valiliği OHAL Gerekçesiyle Gemlik’te MSC/Medlog Lojistik’te Üyelerimizin, İşçi ve Sendika Düşmanlığına Karşı Haklı Eylemine Keyfi Olarak Yasaklama Getirdi
Kabul Edilemez!
 Protesto Ediyoruz!

MSC/ Medlog Lojistik’te işçiler Anayasal haklarını kullanarak Sendikamızda örgütlenmişler ve üye olmuşlardır. Sendikamız gerekli çoğunluğu sağlayarak çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusu yapmıştır.

Dünyanın ikinci büyük konteyner operatörü MSC (Mediterranean Shipping Company)’nin Türkiye’deki işletmesi olan Medlog Lojistik’te 600 işçi çalışmaktadır. İşçilerin Sendikamıza üye olmalarından sonra 130 sendika üyesi haksız, keyfi olarak işten çıkarılmıştır. İstanbul/Esenyurt, Gebze/ Muallimköy, İzmir, Mersin ve Gemlik’te işten çıkartılan üyelerimiz işçi sendika düşmanlığına karşı haklı direnişleri bugün 20. günündedir. Anayasa ve yasalara göre suç işleyen, Medlog Lojistik işverenidir. Sendikamız üyelerine baskı ve tehdit yapan Medlog Lojistik yöneticileridir. Kanunsuz lokavt uygulayan Medlog Lojistik işverenidir. Sendikamız bunlarla ilgili TCK‘nın 117 ve 118’e göre suç duyurusunda bulunmuş ve kanunsuz lokavtla ilgili davalar açılmıştır.

Bursa Valiliğine de Gemlik’teki işten çıkarmalarla ilgili ve işyeri önünde anayasal haklarına sahip çıkan üyelerimizin eyleminin bilgisi verilmiştir.

Bursa Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu 19.09.2016 tarih ve 2016/6 Sayılı Kurul Kararı ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m Maddesine göre olağanüstü hal süresince Gemlik MSC/ Medlog Lojistik önündeki eylemi yasakladığını Sendikamıza bildirmiştir.

23 Temmuz 2016’da tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete de OHAL ile ilgili Kararname yayınlanmıştır. Bu Kararnamede Amaç ve Kapsam Maddesi:

“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir”

Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduğu için, kanunsuz lokavt uygulanarak işten çıkartılan Sendikamız üyesi işçilerin, yasal haklarına sahip çıkma  ve işe geri dönmeyi amaçlayan eyleminin, darbe teşebbüsü ile, terörle mücadele ile  ne ilgisi var?

Bursa Valiliği, keyfi, hukuksuz bir karar almıştır. Bu kabul edilemez.  İstanbul/Esenyurt, Gebze, İzmir ve Mersin’de de aynı içerikte hak mücadelesi devam etmektedir. Oralarda da OHAL var.

Bursa Valiliği, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’in amacına uymayan gerekçeye dayanarak hak arama eylemini yasaklamıştır. Yasaklama MSC/ Medlog Lojistik işverenin işçi sendika düşmanlığına kanunsuz lokavt uygulamasını cesaretlendiren, ortak olan işveren yanlısı bir karardır. 2935 Sayılı OHAL Kanunu’nda Valilerin,  işçi çıkartmaları izne bağlayan, erteleme kararı alma yetkileri de vardır. Bursa Valiliği işverenlerden yana değil tarafsız kamu görevi yapacaksa o zaman bu yetkisini niye kullanmıyor?  MSC/ Medlog Lojistik’te Sendikamıza üye olduğu için işten çıkarmalara niye müdahale etmiyor?

Medlog Lojisitk İşverenin işçi ve sendika düşmanlığına karşı mücadelemiz, Gemlik’te ve diğer bölgelerde devam ediyor, edecektir. Bursa Valiliğini haksız olan yasaklama kararından vazgeçmeye, hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz.

Sendikamız ayrıca bu konu ile ilgili gerekli idari ve hukuki süreci başlatacaktır. 21.09.2016

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

 

Print Friendly, PDF & Email