AKP’giller Kamunun kaynaklarını, Millete küfreden Mehmet Cengiz’e peşkeş çekmeye, Partimiz de AKP’giller ve Beşli Çete’nin ortaklaşa yaptıkları vurgunları, yolsuzlukları, kanunsuzlukları kayıt altına aldırmaya devam ediyor

AKP’giller ile Beşli Çete karşılıklı olarak, bu halkın yüzlerce yıllık birikimleri, Laik Cumhuriyet’in kazanımları, mirası üzerinden “al gülüm ver gülüm” oynamaya devam ediyorlar. AKP’giller’in sundukları ihalelerle dünyada devletten en fazla ihale alan ilk beş şirket arasına giren Beşli Çete’nin bileşeni; millete ettiği utanmazca, rezilce küfrün gereklerini yerine getiriyor. Tabiî ki Ortaçağcı, emekçi halk düşmanı, sevgi yoksunu, ahlâk yoksunu, bütün değerleri sıfırlanmış AKP’giller ile birlikte…

AB-D Emperyalistlerinin proje partisi AKP’giller, yarattıkları işsizlik-pahalılık-zam-zulüm cehenneminde Halkımızın anasını ağlatırken, Beşli Çete’nin bileşenleri de kamunun kaynaklarını iç ederek AKP’giller’in yarattıkları cehennemin ateşine odun taşıyorlar.

Halkımız geçinebilmek derdine düşmüşken, hayat pahalılığından adım atamaz hale gelmişken AKP’giller’in Beşli Çete’nin has elemanı Mehmet Cengiz’e 98 milyon liralık yeni kıyağı gün yüzüne çıktı. Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi, Mehmet Cengiz’e kanuna aykırı bir şekilde Pazarlık Usulüyle verilen Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi’nin bonusu olarak resmen sunuldu. Ortada ihale yok, kural yok, kanun yok.

Ne var?

Peşkeş çekme, vurgun, soygun var.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu vurgunu yargıya taşıdık. Soygunu gerçekleştirenler, neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurusu sonrası Partimizin MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***

Saygıdeğer Halkımız,

AKP’giller yolun sonuna yaklaşırken, vurgunlarına, soygunlarına, kanunsuzluklarına, usulsüzlüklerine hız verdiler. Emekçi halkımız can dayanmaz hayat pahalılığına karşı boğuşurken, alınteriyle geçinen insanlarımızın mal ve hizmetlere her gün gelen zamlar karşısında feleği şaşmışken, AKP’giller’in dünyada devletten en fazla ihale alan ilk beş şirket arasına soktuğu Beşli Çete dünyalıklarına dünyalık katmaya devam ediyor.

Değerli Halkımız,

Bugün; Kamunun 98 Milyon TL tutarında zarara uğratılması anlamına gelen Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi’nin, usulsüz, kanunlara aykırı olarak kamu ihalelerinde sürekli olarak kayrılan 5 şirketten biri olan Cengiz İnşaat’a havale edilmesini yargıya taşıdık. Bu peşkeş artık “yersen lokantasında, ben ne dersem o olur” anlayışının oturduğunun göstergesidir.

Cengiz İnşaat’ın yürüttüğü esas işin adı “Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi”dir. 2021 fiyatlamasıyla 98 milyon TL’lik işin adı da “Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi”dir. İki işin çalışma alanları arasındaki mesafe 20 kilometredir. Ama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iki iş arasında bir bağlantı varmış gibi, 98 milyon lira tutarında projeyi, Cengiz İnşaat’a ihalesiz, kanunsuz, nizamsız altın tepside sunuyor. 98 milyon TL olan 2021 fiyatlaması, an itibarıyla en az 250 milyondur.

Halkımızın parasını yandaşlara saçan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bakanlık Bürokratları, Mehmet Cengiz ve Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Görevi Kötüye Kullanma” suçlarını işledikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Beşli Çete’ye ve Yandaşlara saçılan her kuruş, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Doğruluklar, Dürüstlükler, Yiğitlikler Hareketi Halkın Kurtuluş Partisi olarak her kuruşun hesabını soracağız.

Yaptığımız suç duyuruları ilânihaye tozlu raflarda kalmayacak. O tozlu raflardan inecek, emekçi halkımızın alınterlerini çalanların, yiyenlerin, insanlarımıza bu cennet ülkede cehennemi yaşatanların yüzlerine, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan savcılar-hâkimler tarafından okunacak ve çelik bilezikle tanıştıracak iddianameler olacak.

İnanın.

O günler gelecek.

O güzel günleri göreceğiz.

O ısıtan ve ışıtan güneşli günleri göreceğiz.

Bir daha da karanlık günlere geri dönmeyeceğiz.

16 Mart 2022

HKP Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ : Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI – Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR –  Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA – Av. Doğan ERKAN

Korkut Reis Mah. Sezenler Cad. No:4/15 Sıhhiye/ANKARA

ŞÜPHELİLER : 1. Adil Karaismailoğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı)

 1. Dr. Yalçın Eyigün (Altyapı Yatırımları Genel Müdürü)
 2. Necdet Sümbül (Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı)
 3. Feyza Mirasyedi (Limanlar ve Kıyı Yapıları Etüt Dairesi Başkanı)
 4. Mehmet Cengiz (Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı)
 5. Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri

SUÇ : 1- Nitelikli Dolandırıcılık (TCK m. 158/1 d-e)

2- Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257)

3- Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK m. 279)

SUÇ TARİHİ :Ekim 2021 ve sonrası

AÇIKLAMALAR            :

Müvekkil Partinin işbu suç duyurusu; Kamu İhalelerinde sürekli olarak kayrılan 5 şirketten biri olan Cengiz İnşaata usulsüz, kanunlara aykırı olarak sunulan bir projenin daha Savcılık Makamlarına ihbarı niteliğindedir.

Suç duyurumuzu konu olayın adı; “Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi

Rize Belediyesi, İyidere Lojistik Limanı’na 20 kilometre uzaklıktaki millet bahçesi ile ilişkili olan ‘Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi’nin yapımı işi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 17 Haziran 2021 tarihinde talep yazısı yazmıştır.

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 25 Haziran 2021 tarihli yazı ile Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projeleri işinin ‘Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’ bünyesinde ilave iş olarak yapılacağını bildirmiştir. Daha sonra bu kıyı koruma projeleri ‘İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’ işine ilave olarak yapılması, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.

“Böylece Cengiz İnşaat’a ihalesiz bir şekilde Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi verilmiştir. İyidere Lojistik Limanı İnşaatı işinin sözleşme bedeli 1 milyar 370 milyon liraya yüzde 7,16 oranındaki artış ile 1 milyar 468 milyon liraya çıkarılmıştır. Böylece iktidar, beşli çeteden biri olan Cengiz İnşaat’a 98 milyon liralık bir kıyak daha yapmıştır. Bu 98 milyon liralık artış 2020 yılı birim fiyatları ile yapılmıştır. Ancak bu bedel 2022 birim fiyatları ile yapıldığında yaklaşık 250 milyon lirayı bulmaktadır” (https://www.birgun.net/haber/basarir-belgeleri-paylasti-cengiz-ihalesiz-olarak-tek-bir-isten-98-milyon-tl-alacak-380465)

SUÇ NİTELEMELERİ      :

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun amacı “kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” Kanunun kapsamı da 2’inci maddesinde belirlenmiş ve kanun kapsamına giren idareler sıralanmıştır:

 1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
 2. Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
 3. Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
 4. (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
 5. 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun “amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kanunun 24’üncü maddesi “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi”nin nasıl olacağı hükme bağlanmıştır:

“Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

“a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

“b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması

Dolayısıyla:

 • Kamunun 98 Milyon-TL tutarında zarara uğratılması anlamına gelen Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi 4735 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesine aykırı bir şekilde Kamuoyunda Beşli Çete olarak anılan şirketlerden bir olan Cengiz İnşaat’a verilmiştir. Çünkü Cengiz İnşaat’ın yürüttüğü esas işin adı “Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi”dir. 2021 fiyatlamasıyla 98 milyon TL’lik işin adı “Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi” İki iş arasında bir bağlantı yoktur. Olamaz da. İki işin çalışma alanları arasındaki mesafe 20 kilometredir. 98 Milyon TL’lik artışa konu olan iş, sözleşmeye esas proje kapsamında olmadığı için, 4735 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesine göre mal ve hizmet alımlarıyla ilgili yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durum hali söz konusu değildir. Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesinin, Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesinin yüklenicisi olan Cengiz İnşaat’a verilmesi alenen ilgili kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesinin 4734 Sayılık Kamu İhale Kanuna göre ihale edilmesi gerekirken, ihalesiz sanki Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesiyle bağlantısı varmış gibi Cengiz İnşaata sunulması Kamu İhale Kanununun da bir kenara itildiğinin göstergesidir.
 • Suç duyurumuza konu projede; 98 milyon TL tutarında bir paranın haksız, usulsüz ve kanunsuz bir şekilde sürekli olarak kayrılan bir şirkete aktarımı söz konusudur. Bu çok açık kanunsuzluk ve usulsüzlük bütün şüphelilerin TCK 158/1 d-e maddelerine göre “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işleyerek, dünyada devletten en fazla ihale alan ilk beş şirket arasında yer alan bir şirket yararına, kamuyu zarara uğrattıklarını göstermektedir. Dolayısıyla bu hükümler doğrultusunda haklarında soruşturma açılıp ceza almaları gerekmektedir.
 • Çok açık ve net olarak, (https://www.birgun.net/haber/basarir-belgeleri-paylasti-cengiz-ihalesiz-olarak-tek-bir-isten-98-milyon-tl-alacak-380465) linkinde yer alan belgelerde de görüleceği üzere ihale mevzuatı içerisinde yer alan kanunlara aykırılık söz konusudur. Bu projeyi Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesiyle bir bağlantısı varmış gibi yüklenicisi Cengiz İnşaat’a verilmesine onay veren şüpheli Kamu Görevlileri TCK 257’de tanımlanan “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlemişlerdir. Ve “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü doğrultusunda cezalandırılmaları gerekmektedir.
 • Lojistik Liman İşinin bir parçasıymış gibi millet bahçesi projesinin Cengiz İnşaata havale edilme süreçlerinin aşamalarında yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bürokratları usulsüzlükleri, kanunsuzlukları gerekli makamlara bildirmeyerek TCK 279’da tanımlanan “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçunu işlemişleridir ve “Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü doğrultusunda cezalandırılmaları gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan suçlardan yargılanıp cezalandırılması amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını, bu usulsüzlüğü, kanunsuzluğu belgeleriyle ortaya çıkaran CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tanık sıfatıyla dinlenilmesini Müvekkil Parti adına vekâleten talep ediyoruz. 16.03.2022 

SUÇ DUYURUSUNUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ

Av. Metin BAYYAR – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR – Av. Doğan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email