Adı Ve Yaşamı Cumhuriyet’le Özdeşleşmiş Olan İlhan Selçuk Bedence Aramızdan Ayrıldı. Tüm Yurtseverlerin, Laiklerin, Antiemperyalistlerin Başı Sağolsun!

 

Adı Ve Yaşamı Cumhuriyet’le Özdeşleşmiş Olan İlhan Selçuk Bedence Aramızdan Ayrıldı. Tüm Yurtseverlerin, Laiklerin, Antiemperyalistlerin Başı Sağolsun!

 

İlhan Selçuk; yarım yüzyılı aşkın yazarlığı boyunca Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın kazanımlarını, laikliği, yurtseverliği, savunmuş ve bu uğurda bedeller ödemiş bir aydınımızdır.

12 Mart Faşist Darbesi sonrasında gözaltına alınmış, ünlü Ziverbey Köşkü’nde ağır işkencelere maruz kalmıştır. Ancak inandığı değerlerden ödün vermeden yoluna devam etmiştir. Yazılarında, konferanslarında ve yayımladığı kitaplarında, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın niteliğini ve bu savaşın komutanı Mustafa Kemal’i anlatmıştır. Cumhuriyetin kazanımlarına ve “Tam Bağımsızlık” ilkesine sahip çıkmıştır.

AB-D Emperyalistlerinin ülkemiz üzerindeki planlarına karşı uyarıcı yazılar kaleme almış, bağımsız, yurtsever, laik ve antiemperyalist bu duruşundan dolayı, ömrünün son günlerinde ABD’nin ‘Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünü olan Tayyipgillerin Ergenekon saldırısı ile karşılaşmıştır.

AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri bir CIA Planı olan Ergenekon Operasyonu ile ülkemizdeki Ulusalcı, Yurtsever ve Laik güçleri yıldırma, sindirme ve tasfiye etmeyi amaçlamaktadırlar. Bunun için dalga dalga yaptıkları operasyonlarının birisine de (o zaman 83 yaşında olan) İlhan Selçuk’u da dahil ettiler. Tıpkı ölümcül kanser hastalığı ile mücadele eden ve ömrünün son günlerini yaşayan Türkan Saylan’a yaptıkları gibi onun da evini aradılar, ifadeye çektiler. Örgüt yöneticisi olmaktan hakkında açılan davada halen yargılanmaktadır. Bu CIA Operasyonu her iki yurtsever aydınımızın ömrünü kısaltmıştır. İlhan Selçuk, bu operasyondan hemen sonra beyin kanaması geçirmiş ve o günden bu yana hastanede yoğun bakım altında idi. Türkan Saylan ise birkaç ay sonra bedence aramızdan ayrılmıştır.

Hep söylüyoruz, emperyalistlerde insancıl değerler bulunmaz diye. Aslında ne İlhan Selçuk ne de Türkan Saylan’ın böyle bir suçla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını bu operasyonu yapanlar da bal gibi bilmektedirler.. Ancak bunların şahsında diğer tüm yurtseverlere, laiklere, antiemperyalistlere gözdağı vermek için yaşlı, ölümcül hasta vb. dinlemeden herkesi sorguya çekmekte, yargılamaktadırlar.

Ancak ülkemizi Yeni Sevr’e götürmek isteyen AB-D Emperyalistleri ve bunlarla amaç ve menfaat birliği içindeki Tayyipgiller erken bayram etmesinler!

Bunların da geçmişteki benzerleri gibi hevesleri kursaklarında kalacaktır. Antiemperyalist İkinci Kurtuluş Savaşımız da zaferle sonuçlanacaktır. Ülkemiz tam bağımsız olacaktır. Halkımız Demokratik İktidarını kuracaktır. Biz Türkiye’nin gerçek devrimcileri; değer yaratan, yaşamını alınteriyle kazanan halkımızla, namuslu, yurtsever bilim insanlarımız ve aydınlarımızla, Ordu Gençliği’mizle ve bin yıldır birlikte yaşadığımız Kürt Kardeşlerimizle el ele vererek bu savaşı vereceğiz ve zafere ulaştıracağız. Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Yabancı emperyalistler (AB-D) defolup gidecek ülkemizden. Yerli satılmışlarsa, ihanetlerinin hesabını verecekler! Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

İşte o gün geldiğinde İlhan Selçuk’un bir ömür savunduğu idealler gerçekleşmiş olacaktır.

Cumhuriyet Gazetesi Emekçilerinin, Yurtseverlerin, Laiklerin, Antiemperyalistlerin başı sağ olsun.

21.06.2010

 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email