ABD Emperyalizminin eli kanlı Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ülkemize gelişini Beşiktaş’ta protesto ettik: Yankee Go Home!

ABD Emperyalist Haydudunun eli kanlı Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında ilk olarak 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye’ye geldi. İsrail’in 7 Ekim’de başlayan Filistin’e yönelik katliamlarından bu yana dördüncü kez ülkemize gelen katil Blinken RTE ve onun kara kutusu Hakan Fidan ile görüştü.

Emperyalizmin ağababaları tarafından yapılan bu ziyaretlerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Proje partisi olarak kurdukları AKP’giller’e yeni emirler ve talimatlar vermek için geliyorlar.

Türkiye’nin en vatansever, en halksever partisi olarak insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalizminin Dışişleri Bakanının, ABD uşağı, ABD işbirlikçisi AKP’giller’e yeni emirlerini tebliğ etmek üzere ülkemize gelişini İstanbul Beşiktaş’ta protesto ettik.

Beşiktaş Meydanı’nda yaptığımız eylemde “Katil ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken, Ülkemizden Defol!” pankartı açtık. “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Katil ABD, Siyonist İsrail Filistin’den Defol”, “Filistin Halkı Yalnız Değildir”, “Yankee Go Home” dövizlerini taşıdık.

Beşiktaş Meydanı’nda polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaptığımız eylemimizde halkımız da eylemimizi ilgiyle izledi.

Eylemimizde sık sık “Katil Blinken, Ülkemizden Defol”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, ABD Halka Hesap Verecek”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Katil NATO, Ortadoğu’dan Defol”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Yankee Go Home”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Siyonist İsrail Filistin’den Defol”, “Hoşt Hoşt Amerika, Puşt Puşt Amerika”, “Bağımsızlık Bizim Karekterimizdir”, “Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi” sloganlarını attık.

Basın açıklamamızı İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Doğan Çıngı Yoldaş’ımız yaptı.

Yoldaşımızın yaptığı açıklamanın tam metni aşağıdadır:

Emperyalist Haydut ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Kanlı ayaklarınla kirletme bu toprakları! Defol ülkemizden!

İnsan soyunun en büyük düşmanı AB-D Emperyalist Haydut Devletlerinin kendilerine bekçi köpekliği yapması için, Filistin Halkını kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşürerek binlerce yıldır Filistin Halkının olan topraklar üzerinde 14 Mayıs 1948’de kuruverdiği gayrimeşru devlet Siyonist İsrail, Filistin Halkına kan kusturmaya devam ediyor.

Siyonist İsrail’in özellikle 7 Ekim’deki Ortaçağcı Hamas’ın saldırılarını bahane ederek Filistin Halkına yönelik, vicdanla, hukukla, ahlâkla hiçbir şekilde bağdaşmayacak saldırılarında şu ana kadar 20 binden fazla masum insan katledilmiştir. Çok daha fazla sayıda ise yaralı vardır.

Arkasına ABD ve AB Emperyalist Haydutlarını da alan Siyonist İsrail vahşete, soykırıma varan saldırılarında tam da kendilerinden beklenecek şekilde savaş hukukunu bile ayaklar altına alarak hastaneleri, okulları, sivillerin can havliyle sığındıkları alanları da vurmaya, tüm dünyada kullanımı yasak olan misket ve fosfor bombalarını Mazlum Filistin Halkının üzerine yağdırmaya devam ediyor. Siyonist İsrail’in işgal kuvvetlerinin hedefi, kendilerinin dışında nefes alan hiçbir canlı bırakmamak.

Siyonist İsrail tıpkı kendisini bir kama gibi Arap Halkının bağrına sokan efendileri AB-D Emperyalistleri gibi Mazlum Halka kan, gözyaşı döktürmekten, acı çektirmekten zevk alıyor. Çünkü bu insan soyunun düşmanları Mazlum Halkların acıları, kanları, gözyaşları üzerine kuruyorlar imparatorluklarını.

İşte bunun içindir ki Siyonist İsrail, ABD Emperyalist Haydudunun dünyada asla vazgeçmeyeceği üç müttefikinden biridir. İşte bunun için katil ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Siyonist İsrail’e gitmeden önce diyor ki; “ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Halkı adına mesajımız açık ve net. ABD, İsrail’in arkasında, İsrail Halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız.”

İşte Filistin Halkının kanını dökmekten, kanını içmekten zevk alan Siyonist İsrail’in gücü, pervasızlığı, zalimliği buradan geliyor. Ve yıllardır haykırdığımız sloganın doğruluğu bir kez daha kanıtlanmış oluyor: “İsrail ABD’dir”

Dünyadaki bütün kötülüklerin yaratıcısı, kaynağı, sorumlusu Katil ABD Emperyalist Devletinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kanlı ayaklarıyla bir kez daha ülkemizin topraklarını kirletiyor. Bir kez daha vatanına ve halkına karşı ihanet potansiyellerini görüp devşirdikleri ve iktidara taşıdıkları yerli işbirlikçilerine emirler vermeye, “talimatlarımızdan çıkmayın sakın ola ki”, buyruklarını yağdırmaya geliyor Kanlı Zalimin Temsilcisi.

Siyonist İsrail’in Gazze’deki soykırımdan, süpürme harekâtından sonra ne yapmak istediğini bizzat Siyonistlerin temsilcileri açık bir şekilde dile getiriyor.

“İsrail İstihbarat Bakanlığı, hazırladığı raporda Gazze için üç seçenek öneriyor;

“1. Seçenek: Batı Şeria merkezli Filistin yönetiminin Gazze’de egemen kılınması.

“2. Seçenek: Yerel bir rejimin desteklenmesi.

“3. Seçenek: Gazze’deki sivillerin Mısır’ın Sina Yarımadası’na sürülmesi.

“Rapor bunun önce çadır kentler, ardından da kalıcı kentler inşasıyla sağlanacağını savunuyor. Hatta Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu plana maddi destek sağlayabileceğini, dahası Filistinlilerin bir bölümünü de vatandaş olarak kabul edebileceğini savunuyor.” 

(https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/israilin-gazzelileri-surgun-plani-2136565)

İşte Katil ABD’nin kanlı ayaklarıyla ülkemiz topraklarını kirletmesi, bu projelerden kesinlikle bağımsız değildir.

Dünyanın bütün mazlum halkları ve Gerçek Devrimciler bilirler ki, ABD Emperyalist Haydudu ve temsilcileri halkların hayrına hiçbir yere adımlarını atmazlar. Bu alçaklar adım attıkları her yere yanlarında ölüm meleklerini de götürürler. Bu zalimler ayak bastıkları her yere acıdan, kandan, gözyaşından başka hiçbir şey götürmezler. Bu Katil Blinken de ülkemize, “Filistin’den gelecek olan insanları da kabul edin”, demek için geliyor. “Zaten milyonlarca işgalciyi aldınız ülkenize, Filistinlileri de alın”, demek için geliyor. Ya da başka bir ülkeye sürgün edilip orada bir yeni bir yerleşim yeri kurulacaksa, “bunu da maddi olarak karşılayın”, demek için geliyor.

Şurası kesindir ki iktidara AB-D Emperyalist Haydutları ve Siyonist İsrail’in ortak projeleriyle taşınan AKP’giller, iktidara taşınma şartlarından olan “İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesi ve BOP’un hayata geçirilmesi konularında ABD’nin vereceği tüm görevleri sadakatle yerine getireceklerine dair”, verdikleri sözün gereğini yerine getirecekler. O nedenle, bugüne kadar ne yaptılarsa aynısını yapacaklar. Hemen bir selam çakıp, “tamam efendim, emir anlaşıldı”, deyip gereğini yapacaklardır.

Ayrıca bu AB-D Emperyalist haydudunun bu kanlı temsilcisinin bir diğer amacı da 1949 yılından bu yana kendi savaş aygıtları durumunda olan NATO’ya İsveç’in de dahil olması amacıyla AKP’gillere emir vermek üzere de gelmiştir. Böylece hem AKP’gillere verdiği emir doğrultusunda İsveç’in NATO’ya katılımı sağlanacak böylece de Rusya’ya karşı AB-D Emperyalizmi bir kademe daha ilerlemiş ve kuşatmış olacaktır. Çünkü AB-D Emperyalizmi dünyanın her yerinde kendisine karşı olan ülkelere, kendisi ile işbirliği yapmayan ülkelere karşı önce çevreleme politikası ardından ise saldırma politikası uygulamaktadır. Bugün de AB-D Emperyalizmi tarafından Rusya’ya karşı kuşatma ve çevreleme politikası uygulamakta başta Karadeniz olmak üzere tüm o bölgede her türlü savaş narasını atmakta ve teşvik etmektedir. Bugün nasıl Ukrayna’yı kendi emperyalist emelleri için koçbaşı olarak kullanmaktalarsa yarın da İsveç gibi Finlandiya gibi ülkeleri Rusya’ya karşı öne süreceklerdir ve bu sefer bu ülkelerin koruyucu şemsiyesi olacak olan NATO savaş aygıtı da arkalarında bulunacaktır. Yani görüldüğü üzere AB-D Emperyalizmi dünyayı kana bulamak için elinden gelen her türlü saldırganlığı sürdürmekte ve teşvik etmektedir. İşte ülkemize gelip AKP’giller’e vereceği en önemli emirlerden biri de budur: Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya alınışını onaylaması…

Ve tabiî ki AB-D Emperyalizminin uşağı AKP’giller tarafından bu istek gecikmesizin yerine getirilecek, böylece de kendilerini bir kez daha sahiplerine kanıtlamış olacaklardır.

Siyonist İsrail’in Filistin Halkına yönelik vahşete ve soykırıma varan saldırıları devam ederken ülkemize Katil Siyonist İsrail’in “güvenliği ve esenliği”ni garantiye almak için ve kendi savaş aygıtları olan NATO’yu genişletmek için kanlı ayaklarını basan ABD Emperyalizminin temsilcisi Blinken şahsında tüm haydutlara bir kez daha haykırıyoruz:

Her zaman dediğimiz ve diyeceğimiz gibi; “Yankee Go Home!”

HKP olarak AB-D Emperyalist Haydutlarına geçit vermeyeceğiz.

Biz devam edeceğiz, “Katil ABD Ülkemizden, Ortadoğu’dan Defol”, diye haykırmaya.

İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak, “Siyonist İsrail, Filistin’den Defol”, demeye ve “Katil NATO” diye haykırmaya devam edeceğiz.

Gerçek vatanseverler, gerçek halkseverler olarak; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol, diyemeyen her siyasi, her aydın, her akademisyen, her sanatçı, her gazeteci ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir!”, uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist ilkelerle donanmış, zırhlanmış Gerçek Devrimciler olarak, 68 Kuşağının “Hoşt Hoşt Amerika, Puşt Puşt Amerika”, sloganlarını hançeremizi yırtarcasına atmaya devam edeceğiz.

Cesaret Vatanına sahip devrim yapıcıları olarak, “Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense, ölmeyi yeğ” tutmaya devam edeceğiz.

Katil Blinken, ülkemizden Defol!

Katil ABD, ülkemizden, Ortadoğu’dan Defol!

Siyonist İsrail, Filistin’den Defol!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

06 Ocak 2024

HKP İstanbul İl Örgütü

Print Friendly, PDF & Email