ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri yenilecek, Zafer Venezuela Halkının olacaktır!

Biz uyardık Devrimlerle oyun oynanmaz diye,

Emperyalizmle uzlaşılarak emperyalizm yenilmez, alt edilemez diye…

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, aynı düşmana karşı savaşan, aynı idealler için mücadele eden, aynı frekansta yürekleri atan Türkiyeli Devrimciler olarak, Venezuelalı Yoldaşları, Chavez’i, Maduro’yu 2006 yılından bugüne hep uyardık. Ama Devrimciliğimizin gereği dostça yaptığımız uyarılarımız, görmezden gelindi Venezuelalı Yoldaşlarımız tarafından.

18 Mart 2006’da Ankara’da gerçekleştirilen ve bedence aramızdan ayrılan Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal Yoldaş’ın da konuşmacı olarak katıldığı Konferans’ta dile getirdik ilk uyarılarımızı. Şöyle demişti Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut o konferansta:

“Ama Chavez’in bir önemli hatası var: Parababalarının ekonomik sistemi olduğu gibi duruyor. Yani Parababalarının ekonomik örgütlenmesi bir tarafta duruyor, onun yanında bir halk örgütlenmesi, ekonomik halk örgütlenmesi yaratmak istiyor Chavez. Ama iki ekonomi sistemi bir arada var olamaz.”

Sadece Venezuelalı Yoldaşlarımızı uyarmakla da yetinmedik. Chavez Yoldaş’ın önderliğinde gerçekleştirilen Bolivarcı Devrim’e maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Kübalı Yoldaşları da uyarmıştık aynı konferansta:

“Yani esas yapılması gereken, iktidara gelir gelmez ilk darbe sömürücülere vurulmalı, devrimci anlayışla. Devrim bilimi bunu emreder. Bu bir avuç Parababası ortadan kaldırılır, sonra halkçı ekonomi sistemi örgütlenir. Sosyalist Ekonomi örgütlenir. Chavez bunu yapmadı. Ne zaman yapacak bilmiyoruz. Yapmak istiyor, ama henüz yapmadı.

“Yani burada en önemli neden, önce ideolojik olarak netleşmesi lazım. Cesareti var. Ama bilim olarak netçe görmesi lazım başka bir yolun olmadığını. Burada da benim diyeceğim son söz, Kübalı Yoldaşlara çok büyük iş düşüyor. İdeolojik olarak rehberlik görevi, birincil görev olarak ortaya çıkıyor, Kübalı Yoldaşlar için. Yani Bilimcil Sosyalizmin dışında hiçbir yolun çıkar olmadığını, netçe kavratmaları gerekir Chavez Yoldaş’a.”

Sonrasında karşıdevrimin her girişiminde uyardık yoldaşlarımızı, artık Bilimin gereğini yapın, diye. Venezuela Halkını AB-D Emperyalistlerine yeyim ettirmek için canhıraş uğraşan Parababalarının sömürü çarklarını kırın, diye. Halk arkanızda, ordu arkanızda bu fırsatları değerlendirin, yapın artık şu son vuruşu, dedik. Ülkemizdeki elçilik başta olmak üzere Venezuela Hükümetine ilettik. Ama bir sonuç alamadık. Üzüldük. Yüreğimizin en derinlerinde hissettik acıyı, olabilecekleri Bilimin ışığında görünce. Bakın neredeyse hançeremizi yırtarcasına nasıl bağırmışız:

“(…) karşıdevrimcilere gösterilen bu tolerans, bugünlere davetiye çıkarmak anlamına geliyordu. ABD uşağı Parababalarına karşı bu denli bağışlayıcı olmak, ABD Emperyalizminin günümüzdeki gücü ve etkinliği de göz önüne alındığında, eninde sonunda bu sonucu verecekti. Ve verdi de.”

“Yerli-yabancı Parababalarını siyaseten iktidardan düşürmek yetmez, onların ekonomik iktidarını yıkıp ortadan kaldırmak gerekir. Parababalarının varlıklarını, hem de güçlü bir biçimde sürdürmelerine göz yummak, özellikle de medyadaki tekellerini kırıp yok etmemek, onlara aşağılık çalışmaları için çok büyük harekât alanı bırakmak, karşıdevrimcilere gösterilen bu büyük tolerans ileride emperyalist terörü, kaosu, anarşiyi azdırır, dedik.

Yoldaşlığın, Devrimciliğin gereği olarak gördük bu uyarıları yapmayı. İşte bu uyarıların göz ardı edilmesi yarattı bugünkü olayları.”

İşte bugün Venezuela’da yaşanan, AB-D Emperyalizminin içeriden zayıf kişilikli sivil ve askerleri devşirerek örgütlediği karşıdevrim girişimi, Venezuelalı Yoldaşların Devrimci Uyarılarımıza yani Bilimsel Sosyalizmin en temel kurallarına kulak asmamalarından kaynaklanmaktadır.

Bildiğimiz gibi, sahte Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etti ABD’nin yönlendirmesiyle. Ve hemen ardından ABD Başkanı Faşist Bunak Donald Trump da Juan Guaido’yu ülkenin “Geçici Devlet Başkanı” olarak tanıdığını açıkladı. Ardından AB, Kanada, Kolombiya gibi ABD işbirlikçisi yapılar ve devletler de aynı tutumu aldılar.

Şu an itibarıyla Rusya, Çin, Meksika, Bolivya, Küba ise bu karşıdevrimci girişime karşı çıktılar ve Maduro Hükümetini desteklediklerini ilan ettiler.

Emperyalizmin en temel kurallarındandır, dünyanın bütün bölgelerinde kukla, uydu devletçikler yaratmak. İngiliz Emperyalizmi de uyguladı bu kuralı dünyanın bütün bölgelerinde. 1945’ten sonra Emperyalizmin Jandarmalığını devralan ABD Emperyalizmi de aynı kuralı uygulamaya devam etti, devam ediyor, en aşağılık biçimde. İnsan soyunun en büyük düşmanları ayaklarına batan diken olarak gördükleri ülkeleri ve halkları düşman ilan ediyorlar, ülkeleri kaosa sürüklüyorlar, Halkları birbirine kırdırıyorlar. Halkların Yurtsever önderlerini itibarsızlaştırmak için onlara karşı faşist darbeler tezgâhlıyorlar.

İşte Küba. Az mı uğraştılar Fidel Yoldaş’la… Küba Halkının önderine karşı düzenledikleri suikast girişimlerinin haddi hesabı yok.

İşte BolivyaMorales Yoldaş Latin Amerika’dan sol rüzgârları estiren önderlerden. ABD Emperyalizmi için yok edilmesi gereken bir örnek. Yıllardır uğraşıyor Bolivya Halkı ve Önderiyle insan soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalizmi.

İşte Venezuela. İşte Chavez Yoldaş, İşte Maduro Yoldaş.

Chavez Yoldaş’a karşı gerçekleştirdikleri 2002 yılının Nisan ayındaki faşist darbe Halkın ve Yurtsever askerlerin mücadelesiyle püskürtüldü ve sonra ABD Emperyalizmi hiç boş durmadı. Hep saldırdı. Hiç boş durmadı Kanlı Zalim. Durmadan çalıştı. Şu ana kadar Venezuela Halkı önderlerinin ve Bolivarcı Devrim’in arkasında durdu. Sonuç alamadıysa ABD Emperyalizmi, sebebi budur. Halkın Chavez Yoldaş ve O’nun Venezuela Halkına mirası Maduro Yoldaş’ın arkasında kenetlenmesi, ABD Emperyalizminin düşlediği kukla yönetimin işbaşına gelmesini engelledi.

Bugün de yapılan Bolivarcı Devrim’i ortadan kaldırmaya yönelik karşıdevrim girişimi Venezuela Halkının tepkisiyle karşılaştı. Venezuela Halkı yeniden ABD Emperyalistlerine ruhlarını satmış Parababalarının zulmü altına girmek istemez. Maduro Yoldaş’la birlikte direnecektir Venezuela Halkı.

Artık bu sefer gereğini yapmalıdır Maduro Yoldaş.

Ne diyor, konuya ilişkin açıklamasında?

“ABD’nin emperyalist hükümeti ile tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldım. Dışarı! Hepsi gidebilir. Venezuela’yı Washington’dan yönetmeyi amaçlıyorlar. Gringo (ABD) İmparatorluğuna güvenmeyin. Onların çıkarlarını yöneten şey Venezuela’nın petrolüne, gazına ve altınına olan arzularıdır. Bunlar size ait değil, bunlar Venezuela’nın egemen halkına ait.”

İşte bu tutumunu devam ettirmelidir Maduro Yoldaş…

Sadece ABD Emperyalistleriyle sınırlı kalmamalı bu davranış. ABD Emperyalistlerine ruhlarını satan yerli Parababalarına karşı da aynı tutum takınılmalı, Onların sömürü çarkları kırılmalı, sömürü çarklarını halka cilalayıp gösteren Medya Tekelleri ortadan kaldırılmalıdır. Bir daha bunların yaşanmaması için, Devrimler Tarihinin gösterdiği üzere, bir halkın bütün değerleri üzerine bir faşist diktatörlük, emperyalizme uydu kukla bir devlet kurmaya çalışanların ellerindeki araçlar ellerinden alınmalıdır.

Bir daha ABD Emperyalistleri Venezuela içerisinde devşirilmeye hazır satılıklar bulamasınlar diye artık Sosyalist bir devleti örgütleyip sosyalist insan yaratmanın zamanıdır.

Bunun dışındaki her yol geriye götürecektir Venezuela’yı.

Chavez Yoldaş’ın öğrencileri, Venezuela’nın yiğit Halkı, Yiğit Önder Maduro Yoldaş, direnin!

Dünya Halklarının umudu oldunuz. Dünyada eserken gericilik rüzgârları en sert haliyle, sizler durdurdunuz bu rüzgârları, Sol Rüzgârlar estirerek. Dünya Halklarının yere düşen başlarınızı sizler kaldırdınız. Tekrar eğmeyin bu başları. Kırın insan soyunun en büyük düşmanlarının gururunu. Görsünler çakallar “El pueblo unido, jamás será vencido” sloganının yaşam bulduğunu, Birleşmiş ve Örgütlü bir Halkın asla yenilemeyeceğini.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Maduro Yoldaş’ın ve Venezuela Halkının, ABD ve AB Emperyalistlerinin Yerli İşbirlikçilerle birlikte Bolivarcı Devrim’e karşı yürüttükleri saldırılarına karşı verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Mücadelenizde tüm kalbimizle yanınızdayız.

Dünyanın Başhaydudu, Kanlı Zalim ABD Emperyalizmi eninde sonunda kaybedecek!

Zafer Venezuela Halkının olacaktır.

Zafer mazlum dünya halklarının olacaktır.

24 Ocak 2019

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email