ABD-AB Emperyalistleri yenilecek! Zafer Venezuela Halkının ve Bolivarcı İktidarın olacak!

ABD Emperyalist Haydut Devleti bugün Venezuela’da bir kez daha “muhalefet” görünümündeki halk düşmanı piyonları aracılığıyla meşru Maduro yönetimine darbe yaparak Bolivarcı İktidarı devirmeye çalıştı. Çeşitli kaynaklardan yansıyan bilgilere göre Emperyalist Haydut bu kez de aşağılık planlarını hayata geçirmeyi, Halkçı Maduro İktidarını devirmeyi başaramadı.

Hatırlanacağı gibi Ölümsüz Devrimci Hugo Chavez’in iktidara gelmesinden önce Venezuela, boylu boyunca yolsuzluğa batmış Amerikancı bir iktidar tarafından yönetiliyordu. 1999 yılında Chavez Yoldaş’ın iktidarı ele alması ve Bolivarcı Devrimi hayata geçirmesiyle birlikte hem Venezuela Halkı için hem de ezilen, sömürülen dünya halkları için yepyeni bir dönem başlamıştı. Öncesinde ABD ve AB’nin kasalarına akan, başta petrol gelmek üzere tüm doğal kaynaklar bir anda Venezuela Halkı için kullanılmaya başlandı. Halk ekonomik olarak refaha kavuştu. Başta eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere hayata geçirilen birçok misyonla da Venezuela Halkı daha insancıl bir düzende yaşamaya başladı.

Venezuela’da esen Bolivarcı Devrim rüzgarları aynı zamanda dünyanın diğer ezilen ve sömürülen halkları için de bir ilham kaynağı oldu. Chavez ve Bolivarcı kadrolar Latin Amerika’dan tüm dünyaya gerçek anlamda devrimci rüzgarlar estirerek insanlığa moral oldular, umut oldular.

İşte tam da bu sebepten dolayı ABD ve AB Emperyalistleri ölümlerini görmüşçesine korktular. Çünkü bilindiği gibi emperyalizm; yağmacı ve talancı karakteri gereği dünyanın neresinde halkçı bir hareket gelişse, halkçı bir yönetim iktidara gelse o hareketi, o iktidarı boğmak için var gücüyle çaba harcar. Bu ilerici hareketleri, bu halkçı iktidarları ortadan kaldırmak için bazen NATO gibi katliamcı askeri örgütlerini devreye sokar, bazen de ABD-AB Emperyalistleri bizzat kendi ordularıyla saldırır. Bunları yapmadığı durumlarda ise yerli işbirlikçiler devşirerek ilerici hareketlerin geliştiği, halkçı iktidarların yönetime geldiği ülkelerde karşıdevrimler tertipler. Tıpkı Venezuela’da yaptığı gibi…

Kahraman Gerilla Che Guevara’nın tanımladığı gibi İnsan Soyunun baş düşmanı ABD Emperyalistleri, Chavez Yoldaş önderliğinde gelişen Bolivarcı Devrimi ortadan kaldırmak için Venezuela’da halk düşmanlarını satın alarak, devşirerek karşıdevrimci faaliyetler örgütlediler. Hatırlanacağı gibi 2002 yılında Chavez Yoldaş’a karşı yapılan darbe girişimine Venezuela Halkı önderine sahip çıkarak geçit vermemişti.

ABD ve AB Emperyalist Çakalları, Chavez Yoldaş’ın dünya halklarını derin bir üzüntüye sevk eden zamansız ölümü sonrasında aynı karşıdevrimci faaliyetleri bu kez de onun mirasçısı Maduro Yoldaş’a karşı tezgâhlamaya çalışıyorlar. İçeriden satın aldıkları halk düşmanlarını örgütleyerek Bolivarcı Devrim’in tüm kazanımlarını Venezuela Halkının elinden almaya çalışıyorlar.

İşte bu aşağılık planın bir aşaması da bugün tezahür etti. ABD ve AB Emperyalistlerinin ve yönetimlerinde AB-D Uşağı halk düşmanlarının bulunduğu devletlerin desteğini arkasına alan Juan Guaido Venezuela’nın Halkçı, Bolivarcı İktidarını yıkmak için bir darbe tezgâhlamaya kalktı. Ama şu ana kadar gelen bilgiler, Venezuela’nın Bolivarcı Ordusunun komutanlarının ve askerlerinin Maduro Yoldaş’a bağlılıklarını deklare ettiği yönünde. Yani AB-D Emperyalistleri ve Venezuela’daki yerli işbirlikçileri aşağılık emellerine bir kez daha ulaşamamış oldular.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Venezuela’da AB-D Emperyalistlerinin piyonları eliyle gerçekleştirdiği aşağılık darbe girişimini lanetliyoruz. Venezuela Halkının Maduro Yoldaş önderliğinde AB-D Emperyalistlerine ve yerli satılmış işbirlikçilere karşı mücadelesini gönülden destekliyor, bu mücadelelerini mutlaka zafere ulaştıracaklarına ilişkin inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Ne var ki devrimci bilincimizin, teorimizin kaçınılmazca dayattığı, Bolivarcı Devrim’in gelişerek sürmesi adına çok kritik öneme sahip olan, geçmişte de dile getirdiğimiz yoldaşça eleştirilerimizi ve uyarılarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz:

Venezuela’daki bugünkü darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki devrimle karşıdevrim asla bir arada bulunmaz. Ya devrim sonuna kadar mücadele edilerek karşıdevrimci güçleri tamamen ezer, ortadan kaldırır; ya da ne yazık ki Tarihte bazı acı olaylarda dünya halklarının bizzat deneyimlediği gibi devrim yenilgiye uğrar.

Venezuela’da iktidarı ve halkın desteğini elinde bulunduran Bolivarcı Maduro Yönetimi için karşıdevrimci güçlerin ekonomideki ve siyasetteki varlıklarını bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırmak sonuna kadar haklı ve meşru bir adım olacaktır. ABD Emperyalistlerinin karşıdevrimci faaliyetlerinde elebaşılık-işbirlikçilik yapan Guaido artık halk düşmanı kimliğini netçe ortaya koymuştur. Üstelik Bolivarcı Devrim’i sabote etmeye kalkışan bu şeref yoksununun ilk denemesi de değildir bugünkü darbe girişimi. Hatırlanacağı gibi daha birkaç ay önce yine Bolivarcı Devrim’e ve Venezuela Halkına kast etmişti bu şerefsiz ABD işbirlikçisi ve Venezuela Halkında hiçbir etkisi, hiçbir karşılığı bulunmayan bir avuç satılmış destekçisi.

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut, yaklaşık üç ay önce Venezuela’da aynı aşağılık güruh tarafından tertiplenen bir darbe girişiminden sonra Maduro’yu ve Venezuelalı diğer yoldaşları, Marks’ın Paris Komünü’nün yıkılışından çıkardığı şu dersleri hatırlatarak yoldaşça bir kez daha uyarmıştı:

“Devrimle oynanmaz. Devrime bir kez başladınız mıydı, asla durmayacaksınız. Bütün gücünüzle, bütün imkânlarınızla saldırmaya devam edeceksiniz. Durmak, hele hele savunmaya geçmek, bir devrimci hareketin intiharı demektir. Çünkü siz savunmaya geçtiğiniz anda ya da durduğunuz anda karşıdevrim güçlerini takviye eder. Kayıplarının yerini doldurur. Yaralarını onarır. Ve size karşı saldırıya geçer.

“Karşıdevrimin uluslararası destekçileri, iç ve dış imkânları vardır. Ama siz, devrim anında böyle imkânlardan yoksunsunuzdur. İşte bütün bu sebeplerden dolayı, elinizde olan tüm imkânlarınızla ve gücünüzle zafere ulaşmak için çılgıncasına saldırmaya devam edeceksiniz. Karşıdevrime göz açtırmayacaksınız, onun toparlanmasına asla izin vermeyeceksiniz. Onun maddi ve manevi açıdan kendini güçlü hissetmesine yol açacak bir harekette bulunmayacaksınız. Tam tersine; ona sürekli vuracaksınız ve onun moralini, özgüvenini darmadağın edeceksiniz.”

Genel Başkan’ımızın söz konusu yazısında da vurguladığı gibi zafere ulaşan tüm devrimler Marks’ın bu altın kuralını uyguladıkları için zafer kazanmıştır.

Bu yoldaşça, kardeşçe uyarılarımızla birlikte Venezuela Halkının AB-D Emperyailstlerine ve yerli işbirlikçilerine karşı yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar sahiplendiğimizi ve desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Zafer direnen halkların olacaktır!

Katil ABD, Venezuela’dan ellerini çek!

Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!

Yaşasın Venezuela Halkının Mücadelesi!

Yaşasın Bolivarcı Devrim!

30 Nisan 2019
HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email