AB-D Emperyalizminin İşbirlikçisi, Ortaçağcılar; Çanakkale Zaferinin 100’üncü Yıldönümü Kutlamalarını Halka Yasaklayamazlar

HKP_çanakkaleHalkın Kurtuluş Partisi Çanakkale Valiliği tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı kutlamalarının yasaklanması kararını protesto etmek için Çanakkale Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.                                         Ardından “AB-D Emperyalizminin Uşağı Ortaçağcılar; Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı Kutlamalarını Halka Yasaklayamaz” yazılı bir ozalit, “Çanakkale Zaferi Tüm Mazlum Ulusların Emperyalizme Karşı İlk Zaferidir” yazılı dövizler ve flamalarla Çanakkale İdare Mahkemesi önüne yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca “Çanakkale Geçilmez, Geçilmeyecek”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler” sloganları atıldı. Çanakkale İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açıldı.

HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ın Çanakkale Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasının metni:

 

AB-D Emperyalizminin İşbirlikçisi, Ortaçağcılar;
Çanakkale Zaferinin 100’üncü Yıldönümü Kutlamalarını Halka Yasaklayamazlar

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Valiliği’nin 31/12/2014 tarihli bir genelgesi ortaya çıktı. Bu genelge ile Valilik; Çanakkale Savaşlarının 100’üncü yıldönümünde; 18 Mart ve 24-25 Nisan 2015 günlerinde Mehmetçik Abidesi’nin bulunduğu Gelibolu Yarımadası’nın ziyaretçilere kapatılacağını açıklamakta..

Çanakkale Valiliği; yaptığı rezaletin farkında olacak ki, yazının girişinde Çanakkale Zaferine “övgü”ler düzmekte.  “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıldönümü ilimizde büyük coşku ili kutlanacaktır.” demekte.

Ancak hemen altında ise; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Valilik’in koordinasyonunda hazırlanan tören programları çerçevesinde “Gelibolu Tarihi Alanı’nın halkın ziyaretine kapatılacağının kararlaştırıldığı” açıklanmaktadır.

Neymiş; T. Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak törenlere  yurtdışından gelecek konuk sayısında artış olacakmış..

İyi de törenlere yurtdışından binlerce-onbinlerce insan mı geliyor ki?

Bundan önceki yıllarda da dışarıdan törenlere gelenler oluyordu. Halkımız da Çanakkale Zaferini akın akın kutluyordu.

Peki, bu yıl niçin yasaklıyorsunuz?

Çünkü sizler; Halk’tan korkuyorsunuz.

Çünkü sizler; aslında Çanakkale Zaferine düşmansınız. Bu zafer kutlamaları sayesinde, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Emekçi Halklarımızın bilincinde canlanmasını istemiyorsunuz.

Dahası sizler, Çanakkale Zaferi’nin Kahraman Komutanı Mustafa Kemal’e ve O’nun kurduğu Cumhuriyet’e de karşısınız.  Çünkü siz; Vahdettinlerin,  Sait Mollaların, Ali Kemallerin torunlarısınız.

Davet ettiğiniz “konuk”ların büyük çoğunluğu, 1915’de Çanakkale önlerine gelen ve Boğazı geçebilselerdi İstanbul’u dolayısıyla tüm ülkemizi işgal etmek isteyen Batılı Emperyalistlerin temsilcileridir.

Oysa Çanakkale Zaferi; Emperyalistlere Karşı Mazlum Halkların İlk Zaferidir. Bu nedenle Çanakkale Zaferi Kutlamalarını Halka yasaklayamazsınız. Bu “yasağı” tanımıyoruz.

Bilindiği gibi Partimiz, yıllardan beri her yıl 18 Mart’larda Çanakkale’de Alternatif Kutlamalar düzenlemektedir. Çanakkale Zaferini; “mezarlarından kalkıp gelen evliyaların kazandığı” yalanını yayan ortaçağcı gericilere karşı, Zaferin sınıfsal, askeri ve tarihsel özelliklerini, Mazlum Halkların Batılı Emperyalistler karşısındaki destansı direnişlerini anlattık Halkımıza…

Bu yıl da anlatacağız.

Halkın Kurtuluş Partisi; geçmişte nasıl Çanakkale’ye gitmişse bu yıl da aynı şekilde Çanakkale Zaferini Kutlamaya gidecektir.

Yasaklamalar, engeller bizleri yolumuzda döndüremeyecektir.

Varsın bundan gayrısını Halkından korkanlar düşünsün. 05/02/2015

***************************

Dava Dilekçesi:

ÇANAKKALE İDARE MAHKEMESİ  BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                                                                           “ Yürütmeyi durdurma istemi vardır.”

DAVACI                               : Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No: 24/ 15 Kızılay/ ANKARA

VEKİLLERİ                                                                       : Av.Orhan ÖZER, Av.Metin BAYYAR, Av.F.Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av.Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av.Halil AĞIRGÖL, Av.Azime Ayça ALPEL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

 

Hacıilyas Mahallesi, 15. Gül Sokak No: 6/ 2Osmangazi- BURSA

DAVALI                               : Çanakkale Valiliği- ÇANAKKALE

İSTEM                                  : Davalı idarenin;31/ 12/ 2014 günlü ve 19573101-880-8562 “

Sayılı genelgesinde; “   24 Nisan 2015 tarihinde Çanakkale    Savaşları  Gelibolu Tarihi Alanı bölgesi halkın ziyaretine kapatılacaktır.  25 Nisan 2015 günü ise tören yapılacak bölgelere ziyaretçiler alınmayacaktır..”, yolundaki işleminin/ kararının öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ile sonuçta İPTALİNE karar verilmesi istemi vardır.

ÖĞRENME TARİHİ          : 10 Şubat 2015 günlü Oda Tv. İnt. Gaz. (Basından Duyum)

OLAY VE HUKUKİ DURUM :

  • Dava konusu karar; yetki, şekil, sebep, amaç yönlerinden Anayasa’ya, yasalarımıza usule ve etik değerlerimize kökten aykırı, halklarımızın birlik ve bütünlüğüne yönelik vahim sonuçlar doğuracak bir karardır. Böyle bir amacın var olduğu akla gelmekte ise de, inanmak istememekteyiz. O kararın bir örneği ekte sunulmaktadır. (Ek-Bel 1)

Kararın 1. paragrafında aynen:

“ Tarihimizin altın sayfası olan, Türk Milleti’nin eşsiz kahramanlığının, vatan ve millet sevgisinin sempolleştiği, kutsal saydığı değerler için ülkemizin her köşesinden gelen gençlerin kanlarını dökerek, “ Çanakkale Geçilmez “ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıldönümü 18 Mart ve 21-25 Nisan 2015 tarihinde ilimize büyük coşku içinde kutlanacaktır.”, denilmektedir.

Bu değerlendirmeye elbette ki bir itirazımız olamaz. Ancak 2. paragrafta ise;

“ Çanakkale Savaşlarının yaşandığı ve Şehitlerle örtülü manevi değeri yüksek bir mekan olan “ Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Tarihi Alanı “ bölgesine,yurdumuzun her köşesinden ve başta Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerin sayısında her yıl önemli artışlar olmaktadır. Bu ziyaretler özellikle tören günlerinde çok üst seviyeye çıkarak ziyaret bölgelerinin otoparklarını, yollarını ve feribota geçişlerin kapasitelerini artırdığından ziyaretçilerin uzun süre beklemeleri gibi önemli sorunlara yol açmaktadır.”, denilmekte ve kararın 1. paragrafındaki değerlendirmenin samimi ve önemli olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Şöyle ki;

İlk paragrafta dillendirilen, “..tarihin altın sayfası,,,Türk milletinin eşsiz kahramanlığını vatan ve millet sevgisini sembolleştiriyor olmak… Kutsal saydığımız değerler için ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kanlarını dökerek Çanakkale Geçilmez destanını yazmış olmak…”, hiç de önemli değildir. Önemli olan ve en önemli olan sorun; kutlamalar sırasında ZİYARETÇİLERİN UZUN SÜRE BEKLEMELERİDİR. Kutlamalar yapıldığında böyle bir önemli sorunlara yol açılmaktadır…

Yine, dava konusu karara göre; “ Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü 18 mart ve 21-25 Nisan tarihlerinde ilimizde ‘Çanakkale’de) büyük coşku ile kutlanacaktır.” Kararı dillendiren yazının 3. paragrafında ise aynen; (2. paragrafta dillendirdikleri çok önemli sorun nedeniyle)

“ Bu nedenle 18 Mart tarihinde Mehmetçik Abidesi’nin bulunduğu bölge ziyaretçilerle kapatılacaktır. Ayrıca 24-25 Nisan 2015 tarihinde uluslar arası düzeyde yapılacak törenlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip  ERDOĞAN’ın eva sahipliğinde çok sayıda ülkenin devlet başkanı ve temsilcilerinin katılması beklenilmektedir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Valiliğimiz koordinesinde hazırlanan tören programları ve törenler sırasında alınacak tedbirler konusunda bölgenin halkın ziyaretine kapatılması önerisi doğrultusunda Valiliğimizce 24 Nisan 2015 tarihinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı bölgesi halkın ziyaretine kapatılacaktır. 25 Nisanl 2015 günlü ise tören yapılacak bölgelere ziyaretçiler alınmayacaktır. “,denilmektedir.

Böylesine gayri ciddi, maddi ve hukuki ve de akli dayanaklardan yoksun bir karar olamaz, böyle bir karar uygulanamaz…Böyle bir karar alana haklı olarak sormak gerekir:

Sen, 18 Mart 2015 tarihinde Mehmetçik Abidesinin bulunduğu bölgeyi ziyaretçilere  , halka, öğrencilere kapatıyorsun da; iptalini istediğimiz kararda vurgulanan, “…büyük coşku içerisindeki kutlamaları..” kimle yapacaksın?…Kimlerle yapacaksın….yapabileceksin?…

Görülmektedir ki; iptal istemine konu kararda toplumun duyguları okşanarak, gözüne kül serperek Çanakkale Zaferinin içeriği boşaltılmak istenmektedir.

Çanakkale Savaşı, Kürdüyle, Türküyle, kadınlıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, o tarihe kadar görülen en büyük emperyalist ordularını yenen ve Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın seyrini değiştirerek tarihte “ÇANAKKKALE GEÇİLMEZ” sözünü yazdıran büyük destanını yaratanların kanlarıydı.Bu savaş; daha sonraki Ulusal Kurtuluş Savaşımızın müjdecisidir.Anaların çocuklarının saçlarını kına yakarak (şehit olabileceklerini düşündüklerinden) “Kınalı Kuzuı”diye adlandırdığı lise çağındaki çocuklarını savaşa gönderdiler, o yıl da iki dönem lise öğreniminde mezun verilmemiştir, Tıbbiye öğreniminde de iki dönem mezun olan olmamıştır. Çanakkale Savaşı böyle bir savaş iken, bunun anmasını yabancı konuklar gelecek, ayakta bekleyecekler diye halka bu anmayı yasaklamak, ne utanılacak şey…Bir ABD’li 4 Temmuz anmasını yabancılar gelecek diye halkına yasak koyabilir mi, bir Fransa’nın 14 Temmuz Cumhuriyet Bayramını halkına yasak edebilir mi?…Yabancı ülke başkanları bilmezler mi ki, bu tür anmalarda halk olur, kalabalık olur, bekleme olur. Dolaysıyla, valilik olayımızda ki işleminde yetkisi, amacını yerinde kullanmamıştır. Davalı valilik işlemi ile Cumhuriyet değerlerini aşındırmıştır…

2-5442 Sayılı İller İdaresi Yasa’sının 9. maddesinde Vali’nin görev ve yetkileri sayılmıştır.Vali’nin, “…ziyaretçilerin uzun süre beklemeleri gibi önemli bir sorunu…?? ?” gerekçe yaparak ulusal bir anmayı yasaklama gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. Vali’nin görevi bu kutlamalara yardımcı olmak, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri almaktır.

  • Ziyaretçilerin çok ve gittikçe çoğalıyor olduğu yolundaki gerekçe; üzülmeyi/korkmayı, yasaklamayı değil, aksine sevinmeyi, gurur duymayı gerektirir. Böyle bir gerekçe inandırıcı olmadıktan başka, komik bir gerekçedir.

4- Vali’nin yetki ve görevleri görev yaptığı il coğrafyası içinde geçerlidir. Ben böyle bir karar aldım, bu kararı tüm Türkiye’ye şamildir demek bir yetki aşımıdır. Çanakkale Savaşı sadece Çanakkale’nin değil tüm halka aittir. Tüm Türkiye yurttaşlarına yönelik bir karar keyfi ve de uygulaması sorunlar yaratacak bir karardır.

5- Yine, davalı kurumun genelgesinin, işleminin son 4.paragrafında TRT’ye, Yüksek Öğrenim Kurumlarına Anadolu Ajansına yönelik talimatları da kendinin yasadan kaynaklanan yetkilerinin dışına taşmış, yetki aşımı kararlardır, idare hukuk ilkelerine ve yasalara aykırıdır.

İ.Y.U.K 27.MADDESİ’NİN KOŞULLARI OLAYIMIZDA OLUŞMUŞTUR:

Manevi,kutsal ortak değerlerimiz erozyona uğratıldığında giderilmesi olanaksız sonuçlar doğurur. Bu sonuçları doğuracak uygulamalar Cumhuriyetin temel kurumları aracılığı ile duyurulur ise, propaganda yapılır ise giderilmesi olanaksız zararlar sözkonusu olacaktır.

İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki sosyal ve siyasal gelişmeler ülkelerin hayrına olan gelişmeler değildir. Yakın zamandaki Yugoslavya’nın, Irak’ın, Libya’nın, Suriye’nin içine düşürüldükleri durumlar ve de acı, gözyaşı ve bölünmeler…Bu nedenlerle, ulusal birliğimize karşı her olumsuzluk, cumhuriyet değerlerine karşı yıpratmalar bizleri ayrışmaya götüreceğinden, davamızın konusu, iptalini istediğimiz işlem de bu olumsuzlukların biridir, bu tür işlemlere izin verilmesi de işleme meşruluk katmaya yardım edecektir.

Kaldı ki davalının işlemi; Anayasa’nın başlangıç hükümlerine, Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerine, Temel Haklar ve Ödevler hükümlerine, Kişi Hakları ile ilgili hükümlerine kökten aykırı olup, hukuk devleti ilkelerine de aykırı olup, Sayın Mahkeme’nin resen göz önüne alacağı nedenlerle yürütmenin durdurulmasına karar vermesini istiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : Anayasa, 5442, 2576,2577 Sayalı Yasalar ilgili mevzuat..

DELİLLER                          : Çanakkale Valiliği’nin 31.12.2014 günlü ve 19573101-880-

8562 sayılı yazısı (İmzalı olanın idareden istenilmesi),

Basındaki (10 Şubat 2015 günü Oda Tv ) haberler, her türlü

delil….

SONUÇ ve İSTEM              :

            Sunulan nedenlerle; Çanakkale Valiliği’nin 31.12.2014 günlü ve 19573101-880-8562 Sayılı işlemi ile” 24 Nisan 2015 tarihinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı bölgesi halkın ziyaretine kapatılacaktır. 25 Nisan 2015 günü ise tören yapılacak bölgelere ziyaretçi alınmayacaktır…” yolundaki işlemi İdare Hukuku ilkelerine konu, şekil, yetki, sebep, amaç yönlerinden tümüyle Anayasa’ya, yasalara, örf adete ve teamüle aykırılığı nedeniyle, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, sonuçta İPTALİNE

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini vekaleten saygılarımızla dileriz.

Davacı Vekilleri

Av. Tacettin ÇOLAK-Av. Halil AĞIRGÖL

Ek       :

  • Valilik Kararı
  • Vekaletname
Print Friendly, PDF & Email