9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunda HKP olarak yine alanlardaydık.

resim3-1Bugün 9 Eylül. Yalnızca İzmir’in kurtuluşu değil 9 Eylül. Mazlum İzmir halkının Emperyalist yedi düvele karşı dişiyle tırnağıyla kazandığı bir zaferin yıldönümüdür 9 Eylül.

HKP İzmir İl Örgütü olarak, bizde her yıl olduğu gibi Mustafa Kemal’ in “BAĞIMSIZLIK BENİM KAREKTERİMDİR” flamalarıyla Basmane’den Alsancak Atatürk anıtına kadar İzmir halkı ile birlikte yürüyüşümüzü yaptık. Yürüyüş boyunca Genel Merkezimizin bildirisini dağıttık.

 

9 EYLÜL KUTLU OLSUN!

9 Eylül sadece İzmir’in kurtuluşu değil; acılar çektirilmiş bir halkın Emperyalist yedi düvele karşı dişiyle tırnağıyla kazandığı bir zaferin yıldönümüdür. Kutlu olsun!

İzmir, I.Antiemperyalist Kurtuluş Savaş’ında yiğit, yurtsever gazeteci Hasan Tahsin tarafından emperyalist işgale karşı ilk kurşunun atıldığı yerdir. Çökkün Osmanlı’nın bütün orduları dağıtılmış, Padişah Vahdettin ve Damat Ferit hiçbir direniş göstermeden İstanbul’u İngiliz’lere teslim etmiş, bunun üzerine İngiliz maşası Yunan ordusu İzmir’i işgal etmiştir. Bu durumu kabullenmeyen yurtsever gazeteci Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919’da Emperyalizme karşı ilk kurşunu sıkmıştır.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla I.Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız başlamış oldu. Böylece her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen, bu topraklarda yaşayan halklar kenetlenmiş, tüm mazlum halklara örnek olacak destansı bir direnişle ve mücadeleyle I.Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle taçlandırmışlardır.

resim1-1

9 Eylül 1922’de Emperyalist çakalların son kalıntıları İzmir’de denize dökülerek kesin zafer ilan edilmiştir. Böylece İngiliz gemilerinin İstanbul Boğazı’na demirlediği günlerde Mustafa Kemal’in “Geldikleri gibi gidecekler” sözü yerini bulmuş oldu. Bu zaferle batılı emperyalistler yenilgiye uğratıldığı gibi, onlarla işbirliği yapmış hilafet ve saltanat yanlısı işbirlikçi vatan satıcılar da yenilgiye uğratılmış oldu.

Bu zaferin üstünden 94 yıl geçti. O günün batılı emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri, bu günün AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri tattıkları bu yenilginin intikamını almak ve ülkemizi parçalamak için boş durmadılar. Her fırsatta Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen Laik Cumhuriyete saldırmaktan geri durmamışlardır. Her saldırıda Laik Cumhuriyet ağır yaralar almıştır. Bu saldırılar sonucu AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri Ortaçağcı gericiler, adım adım hedeflerine ulaşmaktadırlar. Ülkemiz her geçen gün Akpgillerin uyguladığı politikalar sonucu Yeni Sevr bataklığına itilmektedir. 94 yıl sonra Ülkemiz Emperyalist çakalların çıkarları uğruna, yerli işbirlikçiler eliyle parçalanma sürecine girmiştir. Özellikle, Pensilvanyalı İblis ve Akpgiller arasındaki 15 Temmuz kanlı hesaplaşmasından sonra bu süreç tamamlanmak üzeredir.

resim2-1

İşte İzmir’in Kurtuluşu’nu bu ahval ve şerait içinde kutluyoruz. Gün I.Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın ruhuyla; Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist II. Kurtuluş Savaşı verme günüdür. 09.09.2016

Yaşasın İzmir’in Kurtuluşu!

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!

                                                                                                          HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email