81 milyon insanımızı kandıranlar…

Hiçbir meşruiyeti yoktur!

Çünkü üniversite diploması yoktur, dolayısıyla da Cumhurbaşkanı seçilebilme yeterliliğine sahip değildir!

Onun Cumhurbaşkanlığı da, oluşturduğu hükümetler de, attığı imzalar da hukuken yok hükmündedir!

Daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi, o şahıs ve avanesi, ABD’nin ve AB’nin desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tepesini gasp etmiş durumda bulunan, çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Mafyatik bir çetedir.

Bunu şimdiden bir kez daha açık ve kesin biçimde ilan ediyoruz.

Kaçak Saraylı BOP Eşbaşkanı reisliğindeki; bu Türkiye, Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve laiklik düşmanı; Ortaçağcı, çıkar peşinde koşan suç örgütünün yaptığı bütün anlaşmalar geçersizdir, yok hükmündedir.

Bunu ve ekibini meşru sayan, bununla işbirliğine giden, bunu Kaçak Saray’da, Mecliste alkışlayan, kutlayan ve bunlarla görüşen, yarışan her kurum ve kuruluş, ister ekonomik, ister siyasi vb. yapıda olsun; hepsi de bunların suçuna ortaklık etmiş olmaktadır.

Hatırlanacaktır; Tayyip birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki farklı diploma koydu ortaya, güya Marmara Üniversitesi’nden alınmış.

Her ikisinin de sahteliği net biçimde ıspatlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla da bu ve ekibi, işledikleri binbir suça ilaveten, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu da işlemiş olmaktadırlar.

Bu diplomasız şahsı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sokan onun siyasi partisi de, adaylığını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu da aynı suça batmış bulunmaktadır.

Hatırlanacaktır yine; bu son seçim oyunu öncesinde, YSK’ye başvurarak Tayyip Erdoğan’ın yüksekokul diploması bulunmadığını, dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı yarışına girme yeterliliğine yasalar çerçevesinde sahip bulunmadığını bildirerek bu şahsın seçim dışı bırakılmasını talep etmiştik, Parti olarak.

Tabiî AKP’giller’in bir yan kuruluşu haline dönüştürdüğü YSK, “gerekli evrakları vermiştir”, diyerek talebimizi reddetti.

YSK hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Eğer YSK’yi suçlu bulup yargılamaktan kaçınır ise o mahkeme; o da bunların suçuna iştirak etmiş sayılır.

Halkımıza sözümüzdür:

Eninde sonunda Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim gördüğünü belgeleyen bir diplomasının bulunmadığını herkesin görmesini, anlamasını ve bundan adı gibi emin olmasını sağlayacağız.

Dolayısıyla da, Türkiye Cumhuriyeti’nin tepesini ekibiyle birlikte işgal ettiği yıllar boyunca attığı tüm imzaların, yaptıkları tüm antlaşmaların hukuk karşısında yok hükmünde olduğunu ortaya koyacağız.

Böylelikle de, bunların yıllar boyu 81 milyon insanımızı ahmak yerine koyarak kandırdıklarını, Allah’la aldatarak kendi hainane amaçları için kullandıklarını, istismar ettiklerini herkese anlatacağız.

Halkımız bir kez daha görecek ve anlayacak hakkın, hukukun, adaletin, namus ve vicdanın, vatanseverliğin, halkseverliğin, ahlaki ve insani erdemlerin en tam ve sarsılmaz biçimde bizim tarafımızdan savunulduğunu.

Kendisinin biricik dostunun sadece biz olduğumuzu…

Ne demişti Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı?

“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmeyi yeğlerim.”

Evet, aynen öyledir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Haziran 2018

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Print Friendly, PDF & Email