44’üncü Yıldönümünde Maraş Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız!

Zaman geçer ama İnsanlığa karşı işlenen suçlar, İnsanlık var oldukça asla unutulmaz. Maraş Katliamı da bunlardan birisidir. 19 Aralık 1978’de başlayıp 26 Aralık 1978’de büyük bir katliamla sonuçlanan bu olaylar, CIA ve MİT  tarafından tezgahlanmış, Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP tarafından yaşama geçirilmiştir. İl dışından katliamı sevk ve idare edecek Kontrgerilla’nın adamları getirilmiş, yalanlar üzerinden provokasyon, halkımızın en hassas duyguları üzerinden kara propaganda başlatılmıştır. En son “Çiçek Sineması’na bomba atıldı” yalanıyla halk galeyana getirilmiştir. Tıpkı Şanlı Gezi Halk İsyanı’mızda “Camide bira içtiler”, “Başörtülü bacımızın üstüne idrarlarını yaptılar” yalanını söyleyen Tayyip Erdoğan’ın yapmaya çalıştığı gibi…

12 Eylül Faşist Darbesi’ne giden yolda önemli bir dönüm noktası olmuştur Maraş Katliamı. Özellikle Parababalarının sömürü ve soygun düzenine, onların bekçiliğini yapan burjuva partilerine karşı yükselen devrimci dalganın önünün kesilmesi gerekiyordu.

Ne demişti 12 Eylül Faşist Cuntası’nın şefi, CIA’nın” bizim oğlanlar” dediği Kenan Evren?

“Şartların olgunlaşmasını bekliyorduk”.

İşte Maraş Katliamı da o şartların olgunlaşması için tezgahlanmıştı.

Hem de öyle böyle bir katliam değil, bugünkü IŞİD’in katliamlarını aratır nitelikte idi. Hamile kadınların karınlarının deşilip katledilmesinden çocukların bile alçakça öldürülmesine; yaşlı kadınların ve erkeklerin katledilmesine; hunharca, canavarca bir katliamdı Maraş Katliamı. Resmi rakamlara göre 120 insanımız katledildi, yüzlercesi yaralandı, binlerce insanımız yerinden yurdundan edildi. Bunlar olurken devlet bu saldırılara seyirci kaldı.

İnsanlığın baş belası Faşizm ve Ortaçağcı gericilik el ele vererek bugün de ülkemizi karanlığa gömmek istemektedir. Bu şer odakları Mustafa Kemal, Laiklik ve Cumhuriyet düşmanlığında birleşmişlerdir. Yine yalanlar söyleyerek halkımız arasına kin ve nefret tohumları ekmektedirler. Provokatif söylemlerle olası katliamlara zemin hazırlamaktadırlar. Maraş Katliamı’nı yapanlarla AKP’giller aynı zihniyetin ürünüdür. Siyasi genetik şifreleri aynıdır. Her iki anlayış da yerli-yabancı Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin sömürü ve soygun düzenine hizmet etmek için dizayn edilmiş hareketlerdir.

ABD eliyle iktidara getirilen AKP’giller de uyguladıkları politikalarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedirler. Halkımızı Allah’la kandırarak din kisvesi altında dünya menfaati sağlamaktadırlar. Abdullah Bin Mübarek bunlar için “İnsanların  en alçağı” demiştir yaklaşık 1300 yıl önce. Her kim ki Parababalarının azgın sömürü ve soygun düzenine hizmet eder, insanlarımızın samimi inançlarını sömürür; işte o, insanların en alçağıdır.

Maraş Katliamı 44 yıldır hafızalarımızda ve İnsanlık var oldukça da hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bu ve benzeri katliamların bir daha yaşanmaması için bu sömürü ve soygun düzenini ortadan kaldırmalıyız. O da halkın örgütlü gücü ile olur. Bu örgütlü gücün bir siyasi parti önderliğinde mücadele etmesi ile olur. O parti de halkımızın partisidir; Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Halkın Kurtuluş Partisi ülkemizin tek ve gerçek yurtsever partisidir.

Bu devran böyle gelmedi böyle gitmeyecek. Eninde sonunda biz kazanacağız, İnsanlık kazanacak!

Kaybedenler ve kaybedecek olanlar da İnsanlığa çektirdikleri acılarla beslenen sömürgenlerdir. Onlar yok olmaya mahkûmdur. Bugün için bu sömürgenler AB-D Emperyalistleri ve yerli ortaklarıdır. İnsanlık eninde sonunda bu kan emici keneleri ortadan kaldıracaktır.

Bu topraklarda, tıpkı Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi, halkımızla, onun bir parçası olan Bilim İnsanlarımızla, Aydınlarımızla, Ordu Gençliği’mizle ve bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Kürt Kardeşlerimizle omuz omuza vererek ABD-AB uşağı hainler cephesini yenilgiye uğratacağız!

Maraş Katliamı’nı Unutmayacağız!

Maraş’ın Hesabı Sorulacak!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

19 Aralık 2022

HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email